Jelen vannak: 40 fő megjelent lakos, a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Veres Judit és Kéri Mihály települési képviselők

 

 

Dr. Veres Judit (11. választókerület képviselője): Tisztelettel köszönti a megjelenteket az 10 - 11. választókerületek által határolt Településrészi Önkormányzat jelölő gyűlésén.

 

Megállapítja, hogy a jelölő gyűlés határozatképes, mert a településrész lakosságának legalább 0,3 százaléka, azaz 33 fő megjelent, a jelenléti ívet 40 fő írta alá.

 

A helyi rendeletnek megfelelően a jelölőgyűlés meghirdetésre került a helyi sajtóban: Érdi Újság és a város honlapján.

 

Ezért lehetőség van a településrészi önkormányzat jelölő gyűlésének megtartására, az ülés határozatképes. A településrészi önkormányzat létrehozására a választási ciklus első két évében lehet javaslatot tenni.

 

 

Dr. Veres Judit: A napirendre az alábbi javaslatot teszi:

 

 

1, A településrészi önkormányzat területi határainak meghatározása

2, A településrészi önkormányzat nevének meghatározása

3, A jelölés szabályainak meghatározása

4, Szavazatszámláló Bizottság meghatározása

5, Feliratkozás a jelöltnyilvántartásra

6, Szavazás a jelöltlistára

7, Szavazás a településrészi önkormányzat elnökére vonatkozó javaslatról

 

 

A Jelölőgyűlés a napirendet 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

 

Dr. Veres Judit: A Közgyűlés hozhatja létre a településrészi önkormányzatot. A jelölőgyűlés feladata az előkészítés annak érdekében, hogy a Közgyűlés március 24-ei ülése elé lehessen a javaslatot terjeszteni. A településrészi önkormányzat a településrészt érintően közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában, véleményezési, javaslattételi joga van, támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik azokkal, megtárgyalja a településrészt érintő javaslatokat a Közgyűlés döntése előtt, eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben.

 

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: A településrészi önkormányzat területi határainak meghatározása

 

 

Dr. Veres Judit: A településrészi önkormányzat létrehozásakor a Közgyűlés meghatározza a településrész pontos területi határait. Kezdeményezése szerint az 10. és 11. választókerület által határolt területet indítványozza. ( Leányka utca – Ürmös utca – Bajuszfű utca – Bazsarózsa utca – Felsővölgyi út – Tetőfedő utca – Kőműves utca – Iparos utca – M7 autópálya – Szendrő utca – Dévai utca – Ribizke utca – Szilfa utca – Bajcsy-Zsilinszky út)

 

 

A Jelölőgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta a településrészi önkormányzat területi határait.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A településrészi önkormányzat nevének meghatározása

 

 

Dr. Veres Judit: A településrészi önkormányzat létrehozásakor a Közgyűlés meghatározza a településrészi önkormányzat elnevezését. Kezdeményezése szerint az 1. napirendi pontban határolt terület a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnevezést kapja.

 

 

 

A Jelölőgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnevezést.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A jelölés szabályainak meghatározása

 

Dr. Veres Judit: A településrészi önkormányzat jelöltje az, aki a jelölt-nyilvántartásra feliratkozik, erre itt helyben van lehetőség. A jelölt-nyilvántartás alapján készül el a szavazólap. A jelöltlistára szavazni úgy lehet, hogy a jelölt neve melletti kockába egymást metsző két vonalat kell elhelyezni. Azok lesznek jelöltek, és azokról fog szavazni a Közgyűlés, akik a legtöbb szavazatot kapták. Egy szavazópolgár, csak egy szavazólapon szavazhat úgy, hogy szavazni csak maximum 8 főre lehet.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság meghatározása

 

Dr. Veres Judit: A szavazások törvényes lebonyolítása érdekében Szavazatszámláló Bizottság létrehozására kerül sor. 3 fős Bizottság létrehozását javasolja. Kérek három jelentkezőt, egyenként kézfelemeléssel szavazzunk a három szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról.

 

1.      Bene Józsefné

2.      Dr. Baán Lászlóné

3.      Baracskayné Komonyi Angela

 

 

A Jelölőgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta Szavazatszámláló bizottsági tagnak Bene Józsefnét, Dr. Baán Lászlónét és Baracskayné Komonyi Angelát.

 

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Feliratkozás a jelöltnyilvántartásra

 

 

Dr. Veres Judit: Jelölt, aki a jelölt-nyilvántartásra feliratkozik. Az alábbi személyek iratkoztak fel: Tóth Lajos, Németh Antal, Veresné Papp Tünde, Meczner Ferenc, Füstös Sándor, Kéri Mihály, Badics Kálmán, Balogh Ferenc és Botond László.

 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazás a jelöltlistára

 

 

Dr. Veres Judit: A tagokat a mai ülés által javasolt jelölt-lista figyelembe vételével a Közgyűlés fogja megválasztani.

 

 

A SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSA!

 

 

Dr. Baán Lászlóné (Szavazatszámláló bizottság tagja): Az alábbi sorrend alakult ki a szavazást követően:

 

Tóth Lajos                                 25 szavazat

Kéri Mihály                               25 szavazat

Németh Antal                            24 szavazat

Veresné Papp Tünde                  24 szavazat

Meczner Ferenc                         24 szavazat

Balogh Ferenc                            23 szavazat

Badics Kálmán                           22 szavazat

Füstös Sándor                             20 szavazat

Botond László                            11 szavazat

 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazás a településrészi önkormányzat elnökére vonatkozó javaslatról

 

 

Kéri Mihály (10. választókerület képviselője): A településrészi önkormányzat elnöke települési képviselő lehet. Javasolja Dr. Veres Juditot a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnökének.

 

 

A Jelölőgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta dr. Veres Juditot a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnökének.

 

 

Macsotay Tibor az Érdi Polgárőrség elnöke: Ismerteti a Szomszédok Egymásért Mozgalom létrejöttét, célját, melyhez tájékoztató anyagot is kioszt. Szeretnék, ha az érdeklődő lakosok is csatlakoznának a mozgalomhoz, igény esetén az elérhetőségük megtalálható az anyagban.

 

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.