Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására I. forduló

4.) A Föld Napja

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a körzetben 2011-ben 6 db alakalmi lopás történt, 3 db gépkocsi feltörés, 9 db betöréses lopás, 2 db garázdaság, A pozitívum az, hogy sikerült két elkövetőt elkapni, aminek hatására csökkentek a bűncselekmények száma. Tovább folytatódik az Időskorúak védelme. Sajnos az álközmű leolvasók még mindig járják a várost. A Teleki Sámuel Általános Iskolával az egyeztető tárgyalásokra minden hónapban sor kerül. A tavaszi időnek köszönhetően szerencsére a szemétégetések száma nem nő és csak elvétve találkoznak 1 – 2 ilyen esettel találkoznak.

 

Badics Kálmán: A médiában hallani, hogy több rendőr lesz és kérdezi, hogy ez Érdre is vonatkozik-e. Kérdezi, hogy nem-e lehetne álrendőröket kitenni a gyorshajtók miatt.

 

Gajárszki Ádám: A létszámról a felettesei tudnának nyilatkozni. Az álrendőr jónak tűnik, de oda lenne érdemes kitenni, ahol nagy az átmenő forgalom.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Ismerteti a SZEM mozgalmat. Elmondja, hogy az odafigyelésen van a hangsúly és nem a megfigyelésen. Elmondja, hogy megalakult a Cigány Tanács és úgy néz ki, hogy ők érdemben tudják a rendőrség, illetve a polgárőrség munkáját is segíteni. A Felső – Parkvárosi részen 600 – 800 m3 szemetet talált, amikor a május 21-ei Föld Napja alkalmából a város területét végigjárta. A volt lőtér kitakarítása két éve 15 millió Ft-ba került a városnak és most még több szemét van a területen.

 

Tóth Lajos (tag): Az InterSpar ügyében szerinte az önkormányzat is felelős, mert már évek óta halogatják az építkezést és ezt az önkormányzat hagyja.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására I. forduló

 

Simó Károly: Ismerteti a gazdasági program főbb pontjait. A 2006-ban elindított I. Batthyány Program folytatása lesz ez. Az elkövetkező években a csatornázás lesz a városban a legjelentősebb beruházás. A csatornázás már elindult a városban, a szennyvíztisztító építésével. Fontos a helyi gazdaság fejlesztése. A város által fenntartott intézményrendszer – kormányzati szándékokkal egybehangolt – átalakítása és gazdaságos működtetése. A rendelkezésre álló források függvényében a felsorolt fejlesztési programok előkészítése, elindítása. A programban nagyon sok minden szerepel és ezeket biztosan nem fogják tudni 4 év alatt megvalósítani, de az irányt meghatározza a program és annak irányába fognak haladni. A helyi termelőpiacokat kellene beindítani Érden – olyan piacok legyenek, ahol magyar árukat lehetne venni és nem nagybani piac lenne. Több terület is felmerült helyszínként. Az M7-es lehajtó állami beruházásban történő átépítése és az Iparos út szélesítése is szerepel a tervekben. A Bem téri közösségi házzal patt helyzet van, amíg az orvosi rendelők ott vannak. Az orvosi rendelők az Egészségházba fognak költözni, de nem tudni, hogy mikor. Amikor felszabadul a közösségi ház, akkor lehet azon gondolkodni, hogy mire is használják. A Teleki Sámuel Általános Iskola felújítására azután kerülhet sor, amint megvan az iskola Pedagógia Programja. A Darukezelő utcai óvoda tervei már megvannak, csak még nem tudni, hogy milyen forrásból biztosítanák a pénzt. A LEGO óvoda a konténer óvodát takarja.

 

Dr. Veres Judit: A Teleki Sámuel Általános Iskolánál a parkolásról érdeklődik. A postának pedig nincs működési engedélye, pedig elég nagy forgalmú.

 

Simó Károly: A lakossági fórumokon is elhangzik ez a kérdés, de sajnos nem tudnak a parkolásra megfelelő megoldást találni.

 

Németh Antal (tag): Szintén megemlíti, hogy a postánál embertelen körülmények működnek, nagy a zsúfoltság.

 

Füstös Sándor (tag): Örömmel halja, hogy a termelői piacok létrehozása szerepel a programban. Kérdezi, hogy eddig miért nem került erre sor.

 

Simó Károly: Dr. Veres Judit képviselőasszony kérésére 2007-ben bekerült a Batthyány Programba.

 

A településrészi önkormányzat (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadásra javasolja Érd Megyei Jogú Város gazdasági programját I. fordulóban.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Föld Napja

 

Dr. Veres Judit: A Föld Napja április 22-én van, de az mivel idén Húsvétra esik az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium országosan május 21-én tartaná meg és erre a napra meghirdetett egy országos szemétszedő, várostakarító kampányt. Érd Megyei Jogú város is részt vesz ebben az országos takarítási kampányban. Kéri a településrészi önkormányzat tagjait, hogy mindenki legalább 2 személyt szervezzen be maga mellé erre a napra, illetve kérdezi a tagokat, hogy a két választókerületben hol van még problémás hely, amit meg kellene tisztítani.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy az április 16-ai szemétgyűjtési akció, amit a településrészi önkormányzat szervezte az érid Lions klubbal az nagyon sikerers volt, hatalmas mennyiségű szemetet szedtek össze. A Teleki Sámuel Általános Iskolából 22 tanuló és 2 tanárnő vett részt. Megköszöni mindazoknak, akik részt vettek. A szemétgyűjtés alkalmával a Somogyvári utca, Törökbálinti út, Bem tér, a posta és a Teleki Sámule Általános Iskola közti terület, óvoda környéke, Iparos út, Sóskuti út, Szovátai utca és az InterSapr területét érintették. 

 

Lakosok: A Fenyőfa, illetve a Fügefa utcában lakók nme kapják az Érdi Újságot.

 

Németh Antal: Az útburkolati jelek nagyon megkoptak a városban.

 

Tóth Lajos: Szerinte a településrészi önkormányzati tagok között fel kelelne osztaniuk a településrész utcáit és mindnekinek egy-egy terüelt felelősének kelleene lennie. A központ szépen épül, de a parkvárosi rész nagyon elhanyagolt. Az InterSpar területét rendben kellene tartani

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy 2011-ben a Király családot, akik Parkvárosban laknak jelölték az Év családja díjra. A Király családnak 16 gyereke van, 8 fiú és 8 lány. Mindegyik gyerek érettségizett és többnek diplomája is van.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.