Az ülés helye:Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2011. május 25. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

3.) Javaslat közterületek elnevezésére

4.) Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dr. Öveges Kristóf (Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitánya): Elmondja, hogy február 1-től került megbízott rendőrkapitányként az érdi rendőrség élére. 15 éve rendőr, a BRFK-n kezdett, majd 8 éven keresztül Szigetszentmiklóson dolgozott – az utolsó 3 évben rendőrkapitányként. Sokrétű és bőséges feladta lesz. A legnagyobb problémát a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezen belül a betöréses lopások száma elég magas, a felderítési mutató pedig alacsony. Ezeken javítani kell.

 

Badics Kálmán: Kérdezi, hogy vannak-e motoros rendőrök.

 

Dr. Öveges Kristóf: Igen van, 2 db motorkerékpárjuk van.

 

Németh Antal (tag): Kérdezi, hogy a polgárőrséggel milyen együttműködési elképzelések vannak az eddigieken túlmenően. Érdeklődik az új állomány lakás elhelyezéséről. Kérdezi, hogy a sebességkijelző tábla működése kinek a feladata.

 

Dr. Öveges Kristóf: A polgárőrséggel írásbeli együttműködési megállapodásuk van, a törvény változása nem érinti őket. A sebességmérőt nem a rendőrség üzemelteti, nem ők teszik ki, de ha észlelik, hogy elromlott, akkor szólni szoktak az üzemeltetőnek. Az új állomány elhelyezési lehetőségét még keresik. Amennyiben megépülne az új rendőrkapitányság, akkor ott kellene egy 15 – 20 férőhelyes szállóblokkot kialakítani.

 

Füstös Sándor (tag): Kérdezi, hogy az érdi rendőrkapitányságon nem túl nagy-e a fluktuáció.

 

Dr. Öveges Kristóf: Folyamatos fluktuáció van, de nem aggasztó.

 

Sáfár Imréné (lakossági érdeklődő): Sokszor látják a rendőröket az utcában és ennek örülnek a lakók. A Sóskúti út és Lőcsei úti kereszteződés áldatlan állapotára hívja fel a figyelmet. Kérdezi, hogy mit lehetne ott tenni az átkelés megkönnyítése érdekében. Felhívja a figyelmet a quadok nem megfelelő használatára.

 

Dr. Öveges Kristóf: Ez forgalomszervezési kérdés és ezzel nem a rendőrség foglalkozik, csak az előírások betartása tartozik rájuk. Ha felmerül kiskorú veszélyeztetése, akkor a szülőt felelősségre lehet vonni.

 

Kétyi László (lakossági érdeklődő): A LIDL Parkvárosban egy transzformátort telepített a Simító utca – Kádár utca sarkára, átvágta az utakat, megpróbálta helyreállítani, de nem sikerült a tömörítés és a korábban jó út mostanra balesetveszélyessé vált, megsüllyedt az út. A térfigyelő rendszer további bővítése felől érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: A térfigyelő kamerákra a következő ülésen visszatérnek, mert az érdi polgárőrség elnöke, Macsotay Tibor a mai ülésre nem tudott eljönni és ennek a témának

A Teleki Sámuel Általános Iskola diákjai naponta átjárnak ebédelni az óvodába a lámpás kereszteződésen – ami nagyon veszélyes, ezért kéri a fokozott figyelmet.

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): A Törökbálinti út – Szövő utca – Folyondár utcai útkereszteződés nagyon veszélyes. Javasolja, hogy vizsgálják meg, hogy a Szövő utcára, illetve a Folyondár utcára előjelzős sárga útburkolati jel felfesthető-e. Elmondja, hogy újból beindult az iskola ellenőri program, a közlekedésfelügyelettel átvizsgálták a diákok kerékpárjait. A jó idő beköszöntével a vagyon elleni bűncselekmények száma az alkalmi lopással elkövetett bűncselekmények száma nőtt meg. Felhívja a figyelmet, hogyha elmennek otthonról, akkor csukják be az ablakokat, és ha szellőztetnek, akkor jobban figyeljenek oda. Elmondja, hogy az új településrészi önkormányzatok és választási körzetek miatt a körzeti megbízotti területek is változnak és ebben a körzetben Péli Tamás és Sipos Zsolt fogja ellátni a körzeti megbízotti teendőket.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

 

Dr. Veres Judit: Az önkormányzat a lehetőségeket összegyűjti, hogy miket szeretne megvalósítani. A csatornázási program a legfontosabb beruházás jelenleg a városban. A szennyvíztisztító telep építése már megkezdődött. Az érdi intézményrendszer átszervezésre szorul. A helyi gazdaságot fel kell lendíteni. Helyi gazdaságfejlesztő programot szeretnének kidolgozni. 2014-től újabb Európai Uniós pályázati források lesznek, amire fel kellene készülni, minél több terv legyen. A termelői piac helyét keresik, 2 hely merült fel, az egyik a CBA mögötti parkoló, illetve az InterSpar területe.

 

Tóth Lajos (tag): Kérdezi, hogy az InterSpar területével kapcsolatban történt-e valami előrelépés. Az ott lakók 7 db kutat találtak a területen, ami nagyon balesetveszélyes.

 

Dr. Veres Judit: Az április 16-i szemétgyűjtési akció során, a SPAR területén több mint 7 zsák szemetet szedtek össze, továbbá azt is, hogy a környező területeken nagy mennyiségű szemét található. Sajnálatos módon a terület adottságai (a területen lévő mélyedések és növényzet) szinte kínálják a lehetőségét az újabb illegális hulladéklerakásoknak. A jelzett adottságok miatt a terület belsejében lévő mélyedésekben illegálisan elhelyezett hulladékok az ingatlanhatárról nem láthatók, illetve a növényzet takarása miatt csak pár méter távolságról észlelhetők. A Közgyűlést követő helyszíni szemle, és a „SPAR-terület” valamint a szomszédos M7 autópálya melletti területek tulajdoni viszonyait tisztázva, megkeresték a területek tulajdonosait, kezelőit (Érd-M7 Kft. / SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft, valamint Magyar Közút Nonprofit Zrt), és felkérték, hogy a területükön található hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról intézkedjenek. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-t egyidejűleg felkérték, hogy végezze el az érdekeltségébe tartozó terület rendezését, hogy a területi adottságok ne nyújtsanak lehetőséget további illegális hulladék elhelyezésre, valamint tegyenek meg mindent a terület rendezett, gondozott állapotának fenntartása és tisztán tartása érdekében.

 

Németh Antal: Szerinte nagyon nagy anyagról van szó és kevésnek tartja, hogy csak a város honlapján jelent meg, ellenben az Érdi Újságban nem. A célt nem érte el az önkormányzat így, több fórumon kellene megtárgyalni. Hiányolja, hogy nincs mellette üzleti terv, pénzügyi forrás megjelölve, így csak kívánságlistának tűnik.

 

Dr. Veres Judit: kérdezi, hogy kezdeményezze-e, hogy az Érdi Újság mellékleteként jelenjen meg az elfogadott gazdasági program.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közterületek elnevezésére

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy ezek általában technikai jellegű változások és átvezetések. Az érintett lakosok a változásról értesítést fognak kapni és azzal az Okmányirodában ingyenesen kicserélik a lakcím kártyájukat.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

 

 

Kluták József László (ÉKFI vezetője): A temetőben a ravatalozót teljesen felújították a tavalyi évben. A temető lassan betelik, 2 – 3 éven belül nem fogják tudni hova temetni a halottakat. A képviselői kereteket 2011-ben csak vízelvezetésre lehet majd felhasználni. A lakosok feladata – önkormányzati rendelet van róla, hogy a kerítéstől számított 5 méteren belül a terület rendben tartása.

Elmondja, hogy a tavalyi évben a két választókerületben milyen munkákat végeztek el:

 

X. Választókerület – Kéri Mihály

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Kutyavári Óvoda játszóterének megépítése valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Fürdő utca, Alsóvölgyi utca, Ürmös utca, Diófa utca, Égerfa utca, Almafa utca, Fenyőfa utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárítottuk el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit.  Az Ürmös u., Almafa u., és Fenyőfa utcákban a burkolat nagymértékű megrongálódása miatt csak szinten tartó javításokat tudtak végezni a gödrök meleg aszfaltos kiegyenlítésével, tömörítéssel. Kézi erővel tisztításra került a Fürdő utca - Alsóvölgyi úti árok burkolt része. Az Alsóvölgyi u. – Felsővölgyi utcán a nem burkolt részeket gépi és kézi erővel tisztították, illetve iszaptalanították. Heti rendszerességgel gépi seprést végeznek a Kutyavári út, Tárnoki út, és a Szép Ilonka utca kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain. A fő közlekedési utak mentén, továbbá az élővízfolyások szélén folyamatos a zöld területek gondozása, kaszálása. A Fürdő utcai strand területén üzemeltetetik a műfüves pályát, illetve gondozzák a zöld területet. Az idei év folyamán a park területére több facsemetét, virágot és cserjét ültettek.

 

XI. Választókerület – Dr. Veres Judit

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Bor utcai vízelvezető árok burkolása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Tárnoki út, Ürmös utca, Vincellér utca, Almafa utca, Diófa utca, Cseresznyefa utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. Kézi és gépi erővel tisztításra került a Bajcsy-Zs. úton és a Bor utcában lévő vízelvezető árok. Éves szinten három alkalommal tisztításra és hordalék-mentesítésre kerültek az Otelló u. – Tárnoki út között húzódó vízelvezető rendszer, Muskotály u., Kéknyelű u., Kármentő u., Kadarka u., Hárslevelű u., Tárnoki út tisztító aknái. Kiemelt figyelmet szenteltek a zárt rendszerek és az átereszek tisztán tartására, amelyet kézi és gépi erővel végeztek. Folyamatos a fő útvonalak mentén, beleértve az élővízfolyásokat is a zöld területek kaszálását, és a közterületek takarítását is. Gépi seprést végeztek a Vincellér utcában, továbbá az öböllel ellátott megállókban is. Illegális szemétlerakó a folyamatos takarításnak köszönhetően a kerületben nem található. Vízelvezető árkot építettek a Bikavér és Kadarka utcákban a Kadarka utcai felszínre törő forrás vizének levezetése miatt.

 

XIV. Választókerület – Schütz István

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Törökbálinti úti vízelvezető árok burkolása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Dorogi utca, Szovátai utca, Fűtő utca, Aszfaltozó utca, Hegesztő utca, Nyírfa utca, Rekettye utca, Sóskúti út). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. A murvás és mart aszfaltos utcák gréderezéssel, tömörítéssel, illetve a gödrök mart aszfalttal való feltöltéssel lettek javítva. Gépi és kézi erővel tisztításra került a Bajcsy-Zs. utcai vízelvezető árok. Évi két alkalommal gépi mosással tisztításra került a Bem tér- Kárpitos u. – Simító utcai zárt csapadékrendszer. Több alkalommal végeztek gépi mosást a Sóskúti úti zárt rendszeren a folyamatos dugulás miatt, amit egy csatorna-bekötés okoz. A bekötés keresztezi a lefolyó víz útját, folyamatosan felfogva a hordalékot. Rendszeresen gondozzák az út menti zöld területeket, beleértve a Parkvárosi Közösségi Ház területét is. Kiemelt figyelmet fordítottak a Bem tér takarítására, így napi szinten 2 fő dolgozik az iskola és az óvoda környékét is beleértve.

 

XV. Választókerület – Horváth András

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Törökbálinti úti vízelvezető árok burkolása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Alsóerdősor utca, Eperfa utca, Folyondár utca, Szövő utca, Kövező utca). A murvás és mart aszfaltos utcák gréderezéssel, tömörítéssel, illetve a gödrök mart aszfalttal való feltöltéssel lettek javítva. Évi két alkalommal kézi erővel tisztításra, és hordalék-mentesítésre került a Szénégető utcai burkolt árok. Az árokhoz kapcsolódóan évi 4 alkalommal tisztításra került a Köszörűs utca földárok és tisztító aknája, amely a Kövező utcából lefolyó magán ingatlanokon át vezetett zárt rendszer iszapfogadójaként működik. Éves szinten három alkalommal tisztították, mosták gépi erővel a Szénégető utca és Köszörűs utcai zárt csapadékrendszert. A választókerületben folyamatos volt a fő közlekedési útvonalak mentén, valamint az önkormányzati ingatlanokon a zöldterületek kaszálása, gondozása.  Kiemelt figyelmet fordítottak az általuk üzemeltetett Fügefa utcai műfüves focipályára és környékére. Felújításra került a Szerelő utcai és a Köszörűs utcai vízelvezető árok, a megfelelő mederelemekkel és átereszek beépítésével.

 

Füstös Sándor: Kérdezi, hogy az ÉKFI milyen honlapon érhető el.

 

Kluták József László: Még nem működik a honlapjuk, de 2 – 3 héten belül elérhetőek lesznek a cím pedig a következő: www.ekfi.hu.

 

Tóth Lajos: Megjegyzi, hogy a Gépész utcát és az Aszfaltozó utcát rosszul csinálták meg. Kérdezi, hogy az ÉKFI önállóan gazdálkodó szerv-e. Kérdezi, hogy az M7-es melletti rézsűs rész kinek a tulajdonában van.

 

Kluták József László: Az a terület az autópálya kezelő tulajdonában van.

 

Badics Kálmán: A Teleki Sámuel Általános Iskola előtti parkolási helyzet megoldására javasolja az iskola előtti árok befedését.

 

Németh Antal: A Somogyvári utcai vízfolyással kapcsolatban érdeklődik. Kérdezi, hogy a Felsővölgyi utat az ÉKFI javította-e. Kérdezi, hogy a fakivágásokat megrendelésre végzi-e az ÉKFI. Kérdezi, hogy igaz-e az, hogy aprítógépet szerzett be az ÉKFI.

 

Kluták József László: Illegális a vízfolyásokba szennyvizet ereszteni és ezt az önkormányzatnál a Közterület felügyelőknél kell jelezni. A Felsővölgyi út vízmosás, de nem az ÉKFI végezte az út rendbetételét. Az ELMű-vel közösen a villanyvezetékeknél, illetve ha a közlekedést zavarja, akkor nyesik. Közterületi fakivágást megrendelésre végzik és az egyenlő az engedéllyel. Igen szereztek be aprítógépet, mait bárki igénybe vehet, a gép bérleti díja 8.000,- Ft + Áfa. A minimum kölcsönzése 2 óra.

 

Füstös Sándor: A Daróci utca és Selmeci utca sarkán van egy ép állapotban lévő utcanévtábla elfektetve az útra.

 

Dr. Veres Judit: Kérdezi, hogy az útburkolati jelek felfrissítése az ÉKFI feladata-e, ha igen, akkor hogyan haladnak velük Kérdezi, hogy a gyalogátkelőhelyet lehetne-e piros alappal felfesteni a jobban láthatóság miatt.

 

Kluták József László: Igen, az ÉKFI feladata, nem nagyon haladnak vele. Lehetséges, de előtte a közútkezelővel kell megbeszélni.

 

Veresné Papp Tünde (tag): A Szilfa utca utolsó szakaszát nem fejezték be. Kérdezi, hogy talán elfogyott az anyag.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Lakosok: A Fenyőfa, illetve a Fügefa utcában lakók nme kapják az Érdi Újságot.

 

Kétyi László: Kifogásolja, hogy a lomtalanítás időpontja olyan későn jelenítették meg az Érdi Újságban. Pénteken kapta meg az újságot és szombaton volt a lomtalanítás. Kondenzációs kazánja van és ez egy zárt rendszerű készülők és ehhez a kéményseprőknek nincs közük, mégis erre a legmodernebb, legkörnyeztetbarátabb készülékre a legmagasabb kivizsgálási díjat kérik el érte. Kéri a rendelet felülvizsgálatát. A LIDL Parkvárosban egy transzformátort telepített a Simító utca – Kádár utca sarkára, átvágta az utakat, megpróbálta helyreállítani, de nem sikerült a tömörítés és a korábban jó út mostanra balesetveszélyessé vált, megsüllyedt az út.

 

Badics Kálmán: Javasolja, hogy a Teleki Sámuel Általános Iskola előtti parkolási kérdést ne vegyék le a napirendről, hanem beszéljenek róla és próbáljanak megoldást találni és akár a képviselői keretet is erre használják fel.

 

Dr. Veres Judit:A Teleki Sámuel Általános Iskola előtti parkoló kiépítésének műszaki akadálya nincs –egyeztetett az önkormányzat a Törökbálinti út kezelőjével, a Magyar Közút KHT Tárnoki Kirendeltség vezetőjével is-, de megoldásának költségét a város költségvetéséből nem tudják biztosítani.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.