Az ülés helye:Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2011. október 19. 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes, mivel a tagok közül csak 3-an vannak jelen, de a megjelent tagokra és érdeklődőkre való tekintettel megtartják az ülést. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. október 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (3 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a körzetben új körzeti megbízott lesz a következő hónaptól kezdődően Csánitz József személyében. Elmondja, hogy a körzetben is történt 1 betöréses lopás, 2 személygépkocsi feltörés és 1 rongálás történt a körzetben. Az időskorúak védelmében többször szerveznek akciókat. A Családsegítő Szolgálat segítségével összeállítottak egy listát a veszélyeztetett helyzetben egyedül élőkről. A múlt héten történt rendőrtámadásról mond pár szót. Megemlíti, hogy a Teleki Sámuel Általános Iskolába járó diákokat idősebb gyerekek zaklatják és közülük van, aki már a látókörükbe is került.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A polgárőrség a népszámlálásban segédkezik, ezért a napirend pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. október 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázatot befogadták, amiben a napenergia felhasználásáról van szó. A városban 4 helyszínre pályáztak, az Érdi Tanuszoda, az Érdligeti Általános Iskola, a Bolyai János Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda. Hiányolja, hogy ebből a pályázatból kimaradt a Teleki Sámuel Általános Iskola. A közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül szeretnék helyezni és helyette egy új rendeletet alkotnának. Az új elemek közül az alábbiak jelentenek lényeges változást: A tervezet szabályozza a parkosított és zöldfelületeken gépjárművel történő közlekedés szabályait. Tilalmazza a közterületen történő gépjárműmosást és bontást, valamint a szökőkutakban és tavakban történő fürdést. Engedélyhez köti a közterületen történő szórólapterjesztést, utcazenélést egyéb művészeti tevékenység végzését, valamint tilalmazza az adománygyűjtést. A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a jövőben egységes, a rendelet részét képező formanyomtatványon lehet majd benyújtani. Részletesebb szabályozást nyernek az engedély visszavonásának és a jogosultság megszűnésének esetei. A tervezet újként rögzíti, hogy a helyi építési szabályzatban meghatározott célok teljesülése érdekében az engedély visszavonható lesz. Pontosításra kerültek a közterület használati díjak megfizetésével kapcsolatos szabályok, valamint a díjkedvezmények esetei is. Bevezetésre kerül az ún. kiemelt városi rendezvény kategóriája, ahol tekintettel annak jelentőségére és látogatottságára az alapdíjhoz képest magasabb közterület-használati díjat lehet majd megállapítani. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó jelzőberendezések és operátori központ biztosítása tárgyában megkötött megállapodást módosítani szeretnék 125 db-ról 200 db-ra.

 

Brunczvik Csabáné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy szélerőműre miért nem pályázik az önkormányzat.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy elkezdődött a csatornázás nulladik üteme. AA Parkvárosi Művelődési Házzal szemben van egy emlékmű, amit Domonkos Béla készített. Az emberek nem nagyon járulnak elé leróni kegyeletüket, ezért a készítő úgy döntött, hogy egy domborművet tesz rá.

 

Tóth Lajos (tag): Javasolja, hogy a tervek az Érdi Újságban jelenjenek meg.

 

Orbán Béla (lakossági érdeklődő): Javasolja, hogy az emlékműhöz tegyenek legalább egy padot. Szintén padokat kellene elhelyezni a Bem téren a templom és a posta előtti teraszon. Az egész Bem téren összesen 4 db ülőhely van, az is a buszmegállóban. Nyilvános WC sincs egész Parkvárosban.

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a Szilfa utca lakói sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérik.

 

Mészáros Zsoltné (lakossági érdeklődő): A Betonozó utca végében épült fel az egyik deponáló, ami murvás út volt és ráadásul lejt is az utca és a csatornázási társulat autói nagyon nagy sebességgel közlekednek. Élhetetlenné vált az utca. A LEA otthon felől érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a Facélia utcában egy 6 lakásos társasházat bérel a katolikus egyház, és ők műáködtetik. A krízishelyzetben lévő családanyáknak nyújt segítséget maximum 1 évig. Ehelyett a Bádogos utcában szeretnének építeni egy saját működtetésű otthont. Jogi segítséget, pszichológiai segítséget is kapnak.

 

Németh Antal (tag): Elmondja, hogy eltűnt a 30 km-es sebességkorlátozó tábla a Borbolya utca – Akácfa utca sarkáról. Nem messze ettől vana játszótér, nagy szükség lenne, hogy visszakerüljön.

 

Brunczvik Csabáné: Az alközpontok fejlesztése felől éreklődik, ezek már a 2006-os választási ígéretek között elhangzottak, ezzel szemben minden fejlesztés a központban összpontosul. Kérdezi, hogy a Parkvárosi Művelődési Házzal mi lesz.

 

Orbán Béla: Kérdezi, hogy a postára nem lehetne-e hatni, hogy a parkvárosi postánál normális körülményeket termetsenek. A Ribiszke utcától a Bem térig a járdát rendbe kellene tenni, mert nagyon rossz állapotban van.

 

Tóth Lajos: Az utcanévtáblákkal kapcsolatban megjegyzi, hogy legközelebb strapabíróbb táblákat kellene készíteni.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.