Az ülés helye:Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2011. november 23. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a körzetben a bűncselekmények az elmúlt hónapban elég érdekesen alakult. Az utolsó két hétben 2 bűncselekmény történt, ellenben az azt megelőző két hétben körülbelül pedig 30 db bűncselekmény történt (lakásbetörés, személygépkocsi feltörés). Nem érdiek követték el és nem is ercsiek. A Bem téri fiatalok

 

Dr. Veres Judit: A Tetőfedő utcában nincs közvilágítás. A közvilágítás kiépítése kb. 17 millió Ft-ba kerülne, ezért talán jövőre meg fog valósulni. Kérdezi, hogy tud-e a rendőrség arról, hogy az utcában folyamatosak a személygépkocsi feltörések.

 

Dorogi Viktor: Hallott róla, hogy az elmúlt hetekben tényleg történtek ott személygépkocsi feltörések.

 

Tóth Lajos (tag): Kérdezi, hogy az elkövetőket miután elkapják, másnap miért lehet újra az utcán találkozni velük.

 

Dorogi Viktor: Nem az ő felelősségük, hanem a bíróság, illetve ügyészség engedi el őket. Az őrizetbe vétel maximum 72 óra, a z előzetesről már a bíróság dönt. Különbségek vannak országon belül is a bíróságok között.

 

Badics Kálmán (tag): A múlt hónapban történt rendőrtámadás felől érdeklődik.

 

Kétyi László (lakossági érdeklődő): Az a baj, hogy a rendőrség elvesztette a tekintélyét.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

Simó Károly: A Batthyány Program aktualizálásáról mond el néhány szót. Az állami szerepvállalás nőni fog. Az önkormányzatok hatósági ügyei állami szintre fognak kerülni, várhatóan a járásokhoz. Az önkormányzatok a településfejlesztéssel, gazdálkodással, utakkal, közterületekkel, hulladékgazdálkodással és az ezekhez kapcsolódó feladatokkal fog foglalkozni. A kiemelt projektek a következőek lennének: a város felszíni- és csapadékvíz elvezetésének továbbfejlesztése, belterületi utak pormentesítése (burkolás), alközpontok rehabilitációja. Elmondja még, hogy a csatornázási projekt nagyon jól halad.

 

Dr. Veres Judit: A településrészi önkormányzatok, illetve az alközpontok fejlesztése felől érdeklődik.

 

Simó Károly: Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szerepel az alközpontok rehabilitációja.

 

Sztányi Zsuzsanna (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a csatornázás befejezése után jöhet az utak helyreállítása. Az szerepelt a tervekben, hogy az utakat olyan minőségűre kell visszaállítaniuk, mint amilyen állapotban a munkálatok megkezdése előtt voltak.

 

Simó Károly: Igen, de előtte a vízelvezetést is meg kellene oldani. Elmondja még, hogy felmerült a csatornázás befejezése után egy szervezett faültetési program. Tudni kell ehhez, hogy hova lehet és milyen fát lehet ültetni.

 

Badics Kálmán: Jó ötletnek tartja és így a levegő minősége is javulna.

 

Németh Antal (tag): ő is egyetért a faültetési programmal, de nagyon jól át kell gondolni, az embereket fel kell készíteni. Szívesen felajánlja a tudását. A Batthyány Program határozati javaslatában nincs megjelölve határidő, illetve felelős. A csapadékvízzel gazdálkodni kell. Városszerte sok gazdátlan telket lát. Kérdezi, hogy ezeket a telkeket nem lehetne-e elbirtokolnia az önkormányzatnak.

 

Simó Károly: A földkönyvet csak arra lehet felhasználni, amire megvették. Az önkormányzat tulajdonosként nem használhatja fel azokat az adatokat, melyekhez hatóságként jutott hozzá. A gazdátlannak tűnő telkekről kiderül, hogy van tulajdonosa. Van egy Agenda 2000 nevű program a városban és abban szerepel az, hogy gazdálkodjanak a vizekkel. Az első feladat tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat, hogy gyűjtse a vizet, ne azon legyen, hogy kivezesse a telkéről. A közterületi vizeket vagy szikkasztani lehet, vagy kiépíteni egy rendszert, hogy elvezessék. A Batthyány Tervhez nem lehet konkrét időpontot megadni, mert nem lehet tudni, hogy a törvények mikor kerülnek elfogadásra.

 

Tóth Lajos: Az ÉTV Kft. csatornázáshoz való hozzáállása felől érdeklődik.

 

Badics Kálmán: Kérdezi, hogy a csatornázásba az új utcák, új házak bekötése hogyan fog történni, hiszen nem a mai állapotok szerint, hanem kb. 5 évvel ezelőtti felmérés szerint halad a csatornázás.

 

Simó Károly: Az ingatlan lehet telek, vagy telken felépítmény, ha ilyen van, akkor ott lesz. Lesznek olyan területek – Zengő utca környéke, illetve a Fundoklia Tárnok felé eső része, ahol tényleg nem lesz csatornázás. Környezetvédelmi okokból nem engedték meg, hogy a Fundoklián átmenjen a csatorna.

 

Dr. Veres Judit: A helyi őstermelői piacok felől érdeklődik:

 

Simó Károly: Egyelőre a városközpontban lesz, de majd Parkvárosban is szükség lenne rá. A kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatban megjegyzi, hogy vannak kötelező, illetve megrendelésre végzendő szolgáltatások.

 

Kétyi László: Egy készülék átadásához szükséges kéményseprői szakvéleményre.

 

Badics Kálmán: Javasolja, hogy az Érdi Újságban tegyék közzé, hogy mit szükséges az embernek igénybe vennie, illetve mi az, mait megrendelésre végeznek el.

 

Németh Antal: A kéményseprő közszolgálatot végez el. Egy rosszul felépített kémény kárt okozhat.

 

Tóth Lajos: Kérdezi, hogy a kéményseprőnek mit kell elvégeznie az éves díjért cserébe.

 

Badics Kálmán: Kérdezi, hogy kémény szennyezés ügyében hova lehetne fordulni – ő a közterület felügyeletet javasolta.

 

Németh Antal: Birtokháborítási ügyben a jegyző jár el.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Veres Judit: Parkvárosban van egy emlékmű a Művelődési Ház előtti téren. Kiemeli, hogy a városban kevés emlékmű van, Parkvárosban pedig csak egy, az is elhanyagolt. Szeretné ezt megújulva látni. Az emlékmű készítője, Domonkos Béla hajlandó lenne méltó formába hozni, hogy mindenki megemlékezhessen a II. világháborúban elesettek emlékére. Kéri, hogy fordítsanak erre is figyelmet, néhány pihenő paddal alakítsanak ki megfelelő környezetet.

 

Füstös Sándor: Támogatja a tervet, hogy méltó helyet kapjon. Megjegyzi, hogy az Érdi Újság kézbesítése a Somogyvári utcában az elmúlt időszakban akadozik.

 

Veresné Papp Tünde (tag): A Fügefa utca – Tüske utcában szintén akadozik az Érdi Újság kézbesítése. Az építményadó felülvizsgálatát javasolja.

 

Németh Antal: Újból felhívja a figyelmet, hogy az Akácfa utca – Borbolya utca sarkáról eltűnt 2 db 30 km-es sebességkorlátozó tábla.

 

Kétyi László: A zöldhulladék járat felől érdeklődik. A lomtalanítással kapcsolatban megjegyzi, hogy a szolgáltató előbb is jelezhetné, nem 1 nappal az elszállítás előtt. Az orvosi rendelő felől érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: Az Egészségháznál tulajdonoscsere történt, nem tudni, hogy mikor és mi lesz ott. Az új tulajdonos jogutód.

 

Simó Károly: Lesz zöldhulladék járat és Parkvárosban fogják kezdeni.

 

Sztányi Zsuzsanna: Az ebadóval kapcsolatban megjegyzi, hogyha nagyon magas lesz a városban, akkor nagyon sok lesz a kóbor kutya.

 

Dr. Veres Judit: Javasolja, hogy egy kutya adómentes legyen.

 

Németh Antal: Az ivartalanított kutya nem lesz adóköteles. Szerinte támogatni kellene az ivartalanítást.

 

Badics Kálmán: ő is támogatja, hogy egy kutya az adómentes legyen.

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.