Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) A katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdések

4.) Aktualitások – Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő tájékoztatása

5.) Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

6.) Egyebek

 

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Mivel Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő elfogadta a meghívást, ezért javasolja módosítani a napirendek sorrendjét, illetve az eredetileg 3. napirendi pontként szereplő – A katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdéseket a következő ülésen tárgyalnák meg. Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

N A P I R E N D :

 

1.) Aktualitások – Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő tájékoztatása

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

4.) Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Aktualitások – Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő tájékoztatása

 

 

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő: Elmondja, hogy a rezsicsökkentő aláírás ívet több mint 2,5 millió ember írta alá. Az aláírásokat elsősorban azért kellett gyűjteni, mert az ellenérdekelt felek (energiamogulok, ami többségében külföldi államok tulajdonában áll) érdekeit sérti a rezsicsökkentés és így velük szemben a kormány fel tudjon lépni. Megalapozott elvárást teljesít a parlament, amikor a rezsicsökkentés irányába mozdult el. 2010-be nehéz helyzetben vette át a mostani kormány az országot, de akkor is az igazságosság jegyében azt a döntést hozta, hogy nem engedi az alapvető közszolgáltatások díját (áram, gáz, földgáz, távhő) a mindenkori inflációnál magasabb mértékben emelni. Ezt már akkor is kifogásolták, hogy szembe mennek az európai trendekkel. Az előző magyar kormányok idején a gáz, elektromos áram ára is fokozatosan – az inflációnál magasabb mértékben emelkedett. 2013-ban már lehetett látni, hogy legalább 10 %-os további mozgástér van a nagykereskedelmi ár tekintetében. Az elkövetkező 30 – 35 évben a gáz és villamos áram ára enyhén csökkenni fog. A földgáz ára az új földgáztermelési technikának köszönhetően bőségesen fog rendelkezésre állni – a palagáz kitermelése Észak-Amerikában megnőtt, szinte önellátó lett Kanada és az Amerikai Egyesült Államok. Ez azt is jelenti, hogy az orosz és arab termelők nem tudnak nekik eladni és így a megmaradt többletet olcsóbban fogják adni. A megkezdett rezsicsökkentés előremutató volt és a következő időszakban is fenntartható lesz. Példaértékű lett a rezsicsökkentés (Lengyelország, Bulgária, német kampány). Az Európai Unióban az energia árának csökkentése versenyképességi kérdés. A további rezsicsökkentésnek is meg van a megalapozottsága. A kormány szigorította a számlakiadás rendszerét. A rezsicsökkentés iránya összhangban van a 2010 óta folytatott politikának irányába, ami az igazságosság. Ez az igazságosság érdekeket sért, mint például a banki adó bevezetése, a telekommunikációs adó bevezetése, energetikai szektor különadójának bevezetése, előrehozott nyugdíjak felülvizsgálati rendszere, magánnyugdíj pénztár rendszerének megszüntetése, rokkant nyugdíjas rendszer felülvizsgálata, közmunka bevezetése mint a munkanélküli segélyt helyettesítő eszköz általánossá tétele stb. Az Európai Unió a legutóbbi munkaerő piaci jelentésében a magyar közmunka programot igazságosnak és az Európai Unió számára is követendőnek tartja. A szemétszállítás díja, szennyvízszállítás díja, vízszolgáltatás díja, kéményseprés díja és a PB palackok árai is csökkentek. A közszolgáltatások díjai is jóval az inflációt meghaladó mértékben növekedtek az elmúlt években is. Például a szemétszállítás díját a 2012. április 15-ei ár 104 %-os mértékét kellett 10 %-kal csökkenteni. A cél az, hogy ezek a szolgáltatások nonprofit jelleggel működjenek és egységes árképzés legyen. Az Európai Unióban fajlagosan Magyarországon volt a legmagasabb az energia ára. Más országnak is van hosszú távú gáz szerződése például Oroszországgal, de ott az ország kötötte, nem úgy, mint például Magyarországon, ahol például német állami tulajdonában lévő cég kötötte. Fontos, hogy több helyről is tudjon vásárolni az ország, ne csak egy felől. Fontos, hogy ne olyan gázszerződés jöjjön létre, hogy vagy elviszed, vagy fizetsz. (Mindenképpen ki kell fizetni a különbözetet, ha kevesebbet használunk fel.)

 

Nagyváradiné Gős Éva lakos: A szemétszállítás díja településenként más és más. Ezt egységesíteni szeretnék. A miniszterelnök azt is mondta, hogy a víz díja is különböző. Kérdezi, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a díja mikor lesz egységes.

 

Dr. Aradszki András: A vízi közmű szolgáltatási törvényt úgy fogadták el, hogy ezeknek a közszolgáltató többségi tulajdonosa nagyobb fogyasztói réteget kell lefednie és állami, vagy önkormányzati tulajdonúnak kell lennie. Csak így fogják megkapni a következő működtetési engedélyt. Azt is szeretnék elérni, hogy ezek a szolgáltatások non-profit jellegűek legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy a szolgáltatáson nem lesz nyereség, csak azt a tulajdonos nem fogja külföldre vinni osztalékként. Annyi nyereséget mindenképpen biztosítani kell, hogy a rendszer fenntartható legyen, korszerűsítsék és a szolgáltatás biztonsága is megmaradjon. A nyereségnek két fajtája van. Az egyik az, amit a beruházásra fordítanak, a másik pedig az, amit osztalékként kifizetnek.

 

Patkóné Séra Ilona Teleki Sámuel Általános Iskola megbízott igazgatója: A Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központ vette át január 1-vel az üzemeltetést az általános iskoláknál. A törvényi szabályozók lehetővé tették, hogy az önkormányzatok a továbbiakban is támogassák az iskolákat. A Teleki Sámuel Általános Iskola az utóbbi időben nagyon sok ígéretet kapott (átépítés, felújítás, szépítés stb.). Bevezetésre került a mindennapos testnevelés óra, ami már négy évfolyamon kötelező – terem hiánnyal és most már tornaterem hiánnyal is küzd az iskola. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogyha valaki a település egyik iskolájába jár, annak is biztosítsák azt, amit például a település másik iskolájában. Az iskola tornatermét életveszélyessé nyilvánították, a parketta feljött, nem lehet a teremben testnevelés órát tartani. Kb. 4 millió Ft-ba kerül a felújítása, közbeszereztetni kell, de ez időbe telik. A Szivárvány Óvoda a Bem téren a városé. Az iskola diákjai oda járnak át ebédelni Ez kb. déltől – fél háromig is eltart olyan sok a gyerek és kevés a hely. Legalább egy tető jó lenne az ebédlőnél, hogy az ott várakozók védett helyen legyenek. A szülők kérték az egész napos iskolát, habár ez a rész kertváros. A Teleki Sámuel Általános Iskola ökoiskola, szelektíven gyűjtik a szemetet, rendszeresen szerveznek hulladékgyűjtési akciókat (papír, műanyag stb.) Így a kukába kevesebb szemét kerül, mégis ugyanannyit fizetnek a szemétszállításért, mint aki tele teszi a kukáját. A Bem téren a volt gyógyszertár, orvosi rendelő területe nagyon rossz állapotban van, el kellene azt onnan bontani, feltörik őket és illegálisan tartózkodnak ott. A Teleki Sámuel Általános Iskolánál és a Bem téren is nagyon kevés a parkolóhely, sokkal többre lenne szükség.

 

Dr. Aradszki András: Az iskolarendszer átalakítása során az volt az első szándék, hogy ne legyen arra lehetőség, hogy legyen olyan megoldás, hogy az önkormányzatok átvállalják a fenntartást, de ez végül nem így lett. Érdnek a következő nagy feladata az lesz, hogy ipart, munkahelyet, befektetőt, iparűzési adót fizető alanyokat hozzanak a városba. Az óvoda valóban önkormányzati feladat és 2014. szeptember 1-től nagy gondok lesznek, amikor kötelező lesz 3 éves kortól az óvodába járás. Országos szinten nem, de Érden nagyon sok a gyerek és kevés az óvodai férőhely. Fel is hívta már erre a figyelmet magasabb szinten is, hogy Érden ez problémát fog okozni és segítséget kér. Az M7-es fel-, illetve lejáró kérdése is nagyon foglalkoztatja, de jó úton haladnak a tárgyalások, hogy megoldódjon a helyzet. A tervekben az is szerepel, hogy majd Törökbálinton is fel lehessen hajtani az M7-re.

 

Orbán Béla lakos: A Teleki Sámuel Általános Iskola problémáit már évek óta folyamatosan jelzik, mégse történt semmi. A Bem tér pedig katasztrófa. A Szivárvány Óvodába való ebédelni való átjárás is veszélyes. Igazságtalannak tartja a városi ingatlanadót, az értékalapú igazságosabb lenni, mint a mostani négyzetméter alapú.

 

Dr. Aradszki András: Az értékalapú ingatlanadónak akkor van értelme, ha minden ingatlan tulajdonos minden évben becsületesen bevallja az ingatlan értéknövekedését. Ha válság van, akkor lehet kevesebb az ingatlan érétke. A súlyalapú szemétszállítás igazságos lenne, de akkor alig lenne hulladék a kukákban, még több illegális szemét lenne a városban.

 

Pap Sándorné lakos: Kérdezi, hogy mikor fogják végre a Teleki Sámuel Általános Iskolát felújítani. Ezt már többször is megígérték, már odáig jutottak, hogy a tornatermet életveszélyessé nyilvánították. Meg kell nézni, hogy milyen állapotban van az épület. Az érdi gyerekekről, a jövőről van szó.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a tanév elején, illetve tanév végén kiemelt figyelmet fordítanak az iskolákra. A közrend fenntartása (gyermekek sérelmére ne kövessenek el bűncselekményt) és a közlekedésbiztonságra nagy hangsúlyt fektetnek. Kéri a lakosokat, hogy ha bármilyen bűncselekményről tudomás szereznek, akkor azt jelentsék a rendőrségnek. A volt gyógyszertárral kapcsolatban elmondja, hogy az első feladat az lenne, hogy derítsék ki, hogy a területnek ki a tulajdonosa. Ha tényleg felfeszítették az ajtót, akkor a tulajdonosnak kell feljelentést tennie a rendőrségen, hogy eljárást lehessen indítani. Ha illetéktelen személyt találnak bent, akkor a rendőrség – ha egyéb bűncselekmény nem valósul meg, akkor ki tudják tessékelni az épületből, mint magántulajdonból. A magántulajdon sérelmére elkövetett (magánlaksértés) cselekmény eljáráshoz szintén a tulajdonos jogi nyilatkozata szükséges, a rendőrség hivatalból nem tud eljárni. Ha más cselekmény is megvalósul, akkor abban a rendőrség jog- és szakszerűen eljár. Az igazi megoldás az épület lebontása, vagy megfelelő őrzése lenne, ami meggátolná ezeket a cselekményeket.

 

Patkóné Séra Ilona: A Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Csoportjához fordult segítségért, hogy az iskola környékén a közterület felügyelők gyakrabban járőrözzenek. Az iskola udvarára illetéktelenek járnak be, akár kutyával is, szemetet hagynak maguk után. Az iskolában este 8 órától nem tartózkodhat senki.

 

Andorkó Tibor Gyula: A magántulajdon őrzése a tulajdonos kötelessége és feladata. Az, hogy, hogy oldja meg, az a tulajdonos problémája. A jogsértő cselekmény észlelése és bejelentése minden állampolgár kötelessége. Az ilyen jellegű jogsértő cselekmények megakadályozása, megszüntetése, megszakítása a rendfenntartó szervek feladata. A rendőrségnek a közintézmények folyamatos ellenőrzése kiemelt feladata.

 

Hajnal Zsoltné (lakos): A Bem téri óvoda előtti parkolás (járdán való parkolás) felől érdeklődik.

 

Andorkó Tibor Gyula: A KRESZ alapesetben a járdán való parkolást tiltja. Úgy engedélyezi, hogy vagy útburkolati jel, vagy tábla ezt engedélyezze. Ha engedélyezi, akkor azt kiegészítő táblán megjelölt módon lehet. Ha a szabályszerűséget nézi, akkor a rendőrnek intézkednie kell a fokozatosság elvét betartva. Lehetőség szerint először figyelmeztetéssel – függően attól, hogy mi az elkövetett bűncselekmény súlya és típusa. A rendőrség és a közterület felügyelet ellenőrző szerv.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Javaslat a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására

Dr. Veres Judit: A költségvetéséről szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény szerint európai uniós forrásból elnyert támogatáshoz a 2007–2013 programozási időszakra, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program vonatkozásában a 2007–2017 megvalósítási időszakra a meghatározott célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez igényelhető támogatás. A BM EU Önerő Alap támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely a fejlesztés teljes időtartamára vonatkozóan kerül megállapításra. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az SH/32 „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében” című pályázati projekt keretében megítélt támogatás összege 1 190 877 472 Ft, az önerő összege 210 154 848 Ft. A végrehajtási megállapodás 2011. március 16-án került aláírásra. Ennek megfelelően a pályázat során igényelhető önerő támogatás 126 092 908 Ft.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.