Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 5 fő megjelent így az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

2.      Tájékoztató a Héja utcai lakók csatornabekötésével kapcsolatban

 

  1. Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Gaál István: Korábban betörtek hozzá, melyet jelentett és 1 hónap múlva kapott értesítést, hogy ismeretlen tettes ellen megszüntették az eljárást, de korábban hasonló miatt 3 hónap múlva kapott csak értesítést, most miért tartott rövidebb ideig?

 

Kiss Sándor: A határidők több tényezőtől függenek, azonban fontos tudni, ha bármi felmerül az üggyel kapcsolatban, akkor azt újra előveszik a kollégák. A környéken az utóbbi időben azért történt néhány elfogás. Voltak kint azon a környéken is bizonyos családoknál, de többet fognak járőrözni. Felhívja a figyelmet, hogyha időseket felkeresnek olyannal, hogy túlfizetésük van, és kérik, hogy adjanak vissza, akkor ne váltsanak pénzt senkinek, a közszolgáltatók mindent csekken küldenek. Továbbá a Harkály utcában fordult elő, hogy ügyvédnek adták ki magukat, hogy keresnek valakit, szerencsére ott sem engedték be őket, és amikor hívták a rendőrséget elmentek. Fontos, hogy minden hasonló eseményről bejelentés érkezzen, hogy tudjanak róla.

 

Géczi István: Amikor telefonon bejelentenek valamit a kollégák nem így állnak hozzá.

 

Kiss Sándor: Kéri, hogy őt keressék, tehát Kiss Sándor törzsőrmestert, de még jobb, ha írásban nyújtják be panaszukat, bejelentésüket. Hozzáteszi, hogy vannak eredmények a környéken, de ezeket az ügyek folyamatossága miatt még nem részletezné.

 

Mészáros Mihály: Jó lenne ezeknek az eseményeknek, rajtaütéseknek az újságban is nagyobb teret adni. Többször látta a településrészen, hogy nappal fát szállítanak teherautókon, kéri, hogy jobban figyeljék ezt a részt is.

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a polgárőrség is kiemelten kezeli ezt a részt, parkvárossal és ófaluval együtt. Az iskolával is napi szinten kapcsolatban vannak. Elmondhatja, hogy Érden idegenforgalmi adó van érvényben, ezt is folyamatosan ellenőrzik és szűrik ki az embereket, úgy gondolják, hogy körülbelül 700-800 fő tartózkodik bejelentés nélkül a városban. Hozzáteszi, hogy az idegenforgalmi adó 5 évre visszamenőleg behajtható. Folyamatosan jelen vannak ezen a területen, ismerik a problémákat, a problémás családokat. A Közgyűlés a holnapi nap folyamán fogja tárgyalni a roma helyzetről készített beszámolót. A szervek között együttműködés van, de felhívja a figyelmet a SZEM mozgalomra, melyet megtalálnak a www.erdipolgarorseg.hu oldalon. Ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy bejelentéseiket azonnal tegyék meg a problémákról, hogy tudomásuk legyen ezekről, melyet a rádiókon egymás között is megosztanak, hiszen a rendőrséggel, polgárőrséggel, az önkormányzattal és a lakosokkal csak együttesen tudják ezeket a problémákat felszámolni, ebben nagy szerepe van a lakosságnak. Elmondja azt is, hogy sokszor civil gépjárművel járják a környéket, de a polgárőrség tagjai közé bárki jelentkezhet, mindenkinek tudnak testhezálló feladatot biztosítani.

 

Mészáros Mihály: A Páva utcában talált bombával mi lett?

 

Kiss Sándor: A sóskúti homokbányában felrobbantásra került.

 

Mészáros Mihály: Mivel több kérdés nem érkezett a rendőrséggel kapcsolatban, megköszöni a részvételt.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Héja utcai lakók csatornabekötésével kapcsolatban

 

Simó Károly: Elmondja, hogy a Turul utcai csatornára a Vércse utcán keresztül rá lehet kötni a csatornára, valamint a Fehérvári úton is van még néhány befejezetlen ingatlan, tehát műszakilag megoldható a csatorna kérdése. A pénzügyi helyzet bonyolult, hiszen aki Érden csatlakozni kíván a társuláshoz, ezt a jogot meg kell váltani. Aki a Dél-Budai Társulás vagy az Érdi Csatornamű Társulat tagja az megszerzi a jogot és csatlakozhat, aki egyiknek sem tagja, annak meg kell váltania a tagságot. A csatlakozási díj jelenleg 330 ezer forint.

 

Vincze Andrásné: Elmondja, hogy ők fizettek, azonban utána a Dél-Buda Társulástól visszakapták a pénzt, nem az ő hibájuk, hogy kimaradtak a csatornázásból, ezért nem tartja korrektnek, hogy többet kellene fizetniük, mint másoknak.

 

Nádor Pálné: Véleménye szerint az önkormányzat is hibázott, mert kimaradtak a nyilvántartásból.

 

Simó Károly: A földben ott volt a cső, így a nyilvántartásban nem is kellett szerepelniük, hiszen a térkép szerint ez már csatornával ellátott terület volt. 2008-ban indultak a fizetési hozzájárulások, melyek akkor 250 ezer forintra jöttek ki, és az állam további 70 ezer forinttal járult hozzá, ez a pénz az évek alatt kamatozott és kamatozik, így annak, aki később csatlakozik a programhoz ezt a részt ki kell pótolnia. Természetesen szeretné, hogy a Héja utca is csatlakozhasson a csatornázási programhoz.

 

Géczi István: Véleménye szerint a probléma úgy oldódna meg, ha az elmúlt 4 év összegét és kamatait fizetnék be, és onnantól tudnák tovább törleszteni, ahogy mások.

 

Simó Károly: ő is azt javasolja, hogy ugyanannyit fizessenek be, mint akik 2008 óta fizetik, azonban akik már akkor beléptek a lakástakarék pénztárba, azoknak az állam hozzájárult valamennyi összeggel, jelenleg már nincs ilyen lehetőség. Próbálnak segíteni, de egyenlő mércével szeretnének mérni.

 

Szabó Ferenc: Keressék meg azt a személyt, aki ezért a hibáért felelős.

 

Nádor Pálné: A térképen nem tűnt fel, hogy a csatorna cső nem vezet sehová?

 

Simó Károly: Le volt írva, hogy a földben ott van a csatorna.

 

Vincze Andrásné: Az szeretnék, hogyha nekik is annyiba kerülne a bekötés, mint másoknak a városban.

 

Simó Károly: Ismerteti 1,4 millió forint az egy egységre eső díj, melyben benne van a cső, átemelő, gerincvezeték, valamint a szennyvíztisztító megépítése stb. Műszakilag rá tudnak kötni, a pénzügyi részt kellene tisztázni.

 

Szabó Ferenc: Miért van akkor több társulás?

 

Simó Károly: Idézi a törvényt, vagyis miután befejeződik egy beruházás a társulásnak 3 hónapon belül meg kell szűnnie. A Héja utcában 2004-ben megépült a csatornacső nem érti azonban, hogy a régi társuláshoz miért nem engedték befizetni az összeget. Javasolja, hogy a problémát mindenképpen írásban nyújtsák be, hogy a jogászok megvizsgálják a fennálló helyzetet, melyben kérjék, hogy Önöket is vegyék fel a taglistára.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Simó Károly: A csatornázás után szeretnék, ha az utak olyan állapotba kerülnének legalább, mint a csatornázás előtt volt, a másik probléma a vasúti átjárókon való átkelés, az Esküdt utcában nem lehet majd átkelni, továbbá a Bagoly utcai felüljáró és a Szenti István híd megépítése is kikerült az EU-s projektből. A nagyobb városrészeket összekötő közlekedést kellene összefogni, a város honlapján vannak tervek, hogy mit kellene tervezni a következő 15 évben. Hamarosan kezdődik a 2014-2020-ig tartó Európai Uniós pályázati szakasz, melyekre már most fel kell készülni. A szakértők megvizsgálták a mellékutcák kérdését, az anyag tartalmazza az első támpontokat. A jelenlegi csatornázási pályázat az 5 % szervizút építését engedte. További kérdés, hogy az útépítést, ahol ki van jelölve, minden utcában valóban akarják-e a lakók, mert van ahol ellene vannak, például a Földmunkás utcában határozottan ellenezték a lakók az út megépítését, és akkor még ott van a városban a vízelvezetés kérdésének megoldása. E városrészt érintően például a Vadlúd és Zámori út kereszteződésére vonatkozóan megvannak a tervek és az engedélyek, azonban pénzügyi fedezet kellene rá, valamint szeretnének azokon a városrészeken kerékpárutakat kialakítani, ahol a közlekedés nem veszélyes.

 

Géczi István: A vasúti építkezés kapcsán kérdése, hogy mély árkok vannak, a Szent István, Kossuth Lajos, Vadlúd és Bíbic utca felszíni vizének elvezetésére van egyezség, hogy mederlapos szintezett árok legyen?

 

Simó Károly: Nincs, az volt az ígéret, hogy a pályázat keretében megépítik a Szent István hidat, majd írtak egy levelet, hogy ami nem tartozik szorosan a Máv beruházáshoz, azt kiveszik a pályázatból. A Tárnoki útra is tervezték az elvezetést, kb. 2 millió m3 szennyvíz folyik el jelenleg a földbe, ha meglesz a csatorna, akkor azért nem kerül majd ennyi víz a talajba.

 

Mészáros Mihály: A holnapi Közgyűlés ülésén többek között tárgyalni fogják a személyes gondoskodásról szóló rendelet módosítását, mivel a kormány megállapította, hogy az étkezési hozzájárulásnak egységesnek kell lenni, tehát minden étel egy árba kerül majd, a diabetikust is beleértve. Szó lesz a kéményseprésről szóló rendelet módosításáról, valamint a szilárd hulladék elszállítására gazdasági társaság alapításáról, hogy megoldják, hogy Érden, Diósdon és Tárnokon saját hulladékszállító céget hozzanak létre. Módosításra kerül a víziközmű eszközökre vonatkozó bérleti szerződés. Napirendre kerül az Érdi Városfejlesztő Kft. vezetőjének díjazására vonatkozó módosítás, hogy a két Kft. vezetéséért egy díjazásban részesüljön, módosítják Törökbálinttal a megállapodást a Felsővölgyi úti ingatlanokkal kapcsolatban. Megtárgyalják a közlekedésfejlesztési projektet, beszámolnak az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírásáról. Napirenden lesz még a megállapodás megkötése a járási hivatal kialakításáról, megállapodás megkötése a Diósdi tanműhely kizárólagos használati jogának ellenérték fejében történő megváltása tárgyában, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény benyújtott pályázatának jóváhagyása, mely új műszerek és szolgáltatások beszerzésére vonatkozik. Beszélni fognak a pályázati felhívás közzétételéről a városi fogorvosi ügyelet létrehozására, a belső ellenőrzési terv módosításáról, beszámolókról, zárt ülés keretében javaslatot tesznek a 2012. évi Szociális Díj adományozására, valamint a Pest Megyei Közgyűlés által alapított címek és kitüntetések adományozására. 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Varró Imréné: A kéményseprő díjakkal kapcsolatban ismerteti panaszát, a díjat nagyon magasnak tartja, közel 8000 forint.

 

Mészáros Mihály: Van egy kötelező ellenőrzés, azonban a Közgyűlés a holnapi nap folyamán tárgyalja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. Jövő évtől valószínűleg az állam fogja megállapítani a díjakat, hogy milyen kéményre mennyit kell fizetni.

 

Gaál István: A közeljövőben lesz zöldhulladék gyűjtés?

 

Mészáros Mihály: Igen, véleménye szerint az Érd-Kom Kft. honlapján és az Érdi honlapon lesznek a pontos időpontok.

 

Géczi István: Hihetetlen, ahogy a kéményseprők és ténykednek, jó lenne, ha az Érdi Újságban megjelentetnének egy tájékoztatást ezzel kapcsolatban, továbbá mit jelent a használaton kívüli kémény, mennyibe kerül annak újra üzembe helyezése stb.

Mészáros Mihály: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja a részönkormányzat ülését.