Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 5 fő megjelent így az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

  1. Tájékoztató a 2012. november 29-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Kiss Sándor: Elmondja, hogy az iskolában többször tartott bűnmegelőzési és drogprevenciós előadást, valamint készített egy bűnmegelőzési felhívást is, melyet több helyre ki fognak függeszteni, ismerteti ennek tartalmát.

 

Mészáros Mihály: Kérdése, hogy történtek-e a környéken bűncselekmények a közelmúltban?

 

Kiss Sándor: Legjellemzőbb cselekmények főleg a besurranások voltak például a Képviselő, Könyvelő, Írnok utca környékén. Elmondja, hogy a Körzeti Megbízotti Iroda 3 főre bővült, és elvileg új gépjárművet is kapnak a munka segítésére. Az iskolában is inkább a verekedések voltak jellemzők, valamint az öltözőkben történt egy alkalommal lopás is, ez esetben is fel fogják venni a kapcsolatot a vezetőkkel, hogy az öltözőket célszerű minden alkalommal bezárni.

Pázmándi Gábor: Mennyi a valóságtartalma annak, hogy kulcstartókat osztogatnak ajándéktárgyként, melyben chip van és utána le tudják követni?

 

Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke: Hozzáteszi, hogy ő is hallott ilyen esetekről, azonban ez hazánkban még nem terjedt el. Ez főleg arra irányul, hogy az elkövetők tudják, hogy mikor nem tartózkodik otthon valaki, illetve hogy a gépjárművétől eltávolodott. Célszerű ezt úgy megelőzni, hogy ne fogadjunk el semmilyen ajándéktárgyat. Ismerteti az ingatlanadó bevezetése óta ismert főbb statisztikai számokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális juttatásokat szigorították, ennek következtében a korábban ebből élő családok ettől zömében elesnek, úgyhogy mindenki fokozottan figyeljen értékeire. Hozzáteszi, hogy a temetőket is rendszeresen ellenőrzi a polgárőrség, a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen. Elmondja, hogy nagyon sok panasz érkezett a közvilágításra, mely most kikerült az Esma hatásköréből, az Érdi Lapban is megtalálható a szám, ahová ezeket a hibákat be lehet jelenteni: 06-40/201-023, több közszolgálati telefonszámmal együtt, úgy mint a krízisközpont telefonszáma is. A hideg időjárás beálltával, fokozottan kell figyelni az öregebbekre, valamint a rászorulókra, de a családsegítő-, a krízis központ, a mentőszolgálat, a felnőtt ügyelet valamint a polgárőrség már most is együttműködik ez ügyben. A polgárőrség közreműködik a kommunikációban, valamint gépjárműveikkel is segítséget nyújtanak. Tavaly több, mint 30 emberről kellett gondoskodni.

 

Mészáros Mihály: Megköszöni a tájékoztatót.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. november 29-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály: Elmondja, hogy a Közgyűlésen tájékoztatót fognak kapni a költségvetés első háromnegyedéves teljesítéséről, valamint dönteni fognak a költségvetési koncepcióról, melyben szerepelnek a jövő évi megvalósítandó célok. Azonban hangsúlyozni szükséges, hogy a költségvetésben első sorban a kötelező feladatok ellátására kell figyelemmel lenni. Az elmúlt hónapban a Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy az oktatási intézményeket át kívánja adni állami fenntartásba, azonban még ezzel kapcsolatban is bizonytalanságok vannak, továbbá a hivatal munkavállalóinak egy része is átkerült a járási hivatalba, mely a jövő évtől kezdi meg tevékenységét. Módosítani fogják a költségvetést, az ÉKFI a csatornázási munkálatok folyamán úthelyreállításokat végez, ezt az összeget fogják átcsoportosítani, illetve beállítani. Napirenden van a helyi adórendelet módosítása, mivel a m2 alapú ingatlanadó bevezetésekor abban maradtak, hogy két év múlva fogják az infláció mértékével korrigálni, mely most esedékes lett, 10 %-os emelésre kell számítani, így a 400 forint helyett 440 forintot kell majd fizetni m2-enként. Az emelés a nagyvállalkozókat fogja nagyobb mértékben súlytani mivel a közel 800 forintos összeget, 1700 Ft/m2 fogják várhatóan maximalizálni, ez a 300 m2 feletti, illetve főként irodai tevékenységet folytató nagyvállalatokra, multikra fog vonatkozni. A város által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló rendelet is módosításra kerül a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság kéréséneki megfelelően, mely a díj átadás időpontjának februárra módosítására vonatkozik. Módosításra fog kerülni az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve, illetve megszüntetésre kerül az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás, mivel a járások megalakulásával ez okafogyottá válik. Meghívásos tervpályázat kiírására fog sor kerülni a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű megvalósítása céljából.

 

Polgár Tamás: Ez miért meghívásos pályázat alapján van bonyolítva, miért nem nyílt, hogy az elkészült terveket meg lehetne nézni, és a helyiek is szavazhatnának?

 

Mészáros Mihály: 6 művész készíti a terveket és hozzáértő művészek fognak dönteni. Tárgyalni fognak még Alapító Okirat módosításokat, praxisjog megújítást, illetve új háziorvosi körzet bővítését, valamint határozat visszavonásokra is történt javaslat. A meghívó szerint nem lesz zárt ülési téma. Azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a Közgyűlés után, 17 órától Közmeghallgatást tartanak, ahol bárki, bármilyen témában felteheti kérdését. Hozzáteszi, hogy az elmúlt ülésen egyebek napirendi pontban felvetette, hogy az Fácán közi óvoda melletti részt, a sportpálya mellett, ahová szemetet tesznek le, csatolják az óvodához, így annak a területe is nagyobb lenne, valamint megszűnne a lehetőség a szemét lerakására. Ötletét megvalósíthatónak tartják, csak az új kerítés kiépítéséhez, illetve áthelyezésére kell pénz.

 

Polgár Tamás: Ha bekameráznák a területet, talán akkor sem raknának le szemetet, ha mégis a büntetések összegéből megtérülhetne a kamera ára. Tegyék közzé az Érdi Újságban az elkövetők rendszámát.

 

Mészáros Mihály: Ezek költséges berendezések, melyekhez megfelelő hálózatra és kapacitásra is szükség lenne.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Fónyad Imréné: Már többször említette, azonban a Szajkó utcában még mindig nagy sebességgel közlekednek a teherautók, emiatt háza fala megrepedezett, de nem tesznek semmit, napközben is nagyon nagy zaj van. Az lenne a megoldás, ha az összekötő út odébb lenne. Amennyiben nem történik változás a médiához fog fordulni. Kéri továbbá a szemben lévő árok kitisztítását, mert nagyon szemetes.

 

Mészáros Mihály: Az önkormányzat kihelyezte a 30-as korlátozó táblát, ennél többet nem tud tenni, de rendőröket is látott ott igazoltatni, sőt olyanról is tudomása van, akit meg is büntettek a sebesség korlátozás túllépéséért. A tervezett Tesco odatelepülésével az út kiváltásra került volna, de nem tudja, hogy ez jelenleg hogy áll, utána fog nézni.

 

Polgár Tamásné: A Szakorvosi rendelőintézet előtt a járdát nem építették meg megfelelően, ez télen balesetveszélyes lesz, ha lefagy.

 

Mészáros Mihály: Sajátos az a helyzet állt fenn, hogy két projektet végeztek, az egyik a szakorvosi rendelőintézet felújítása, a másik a parkoló kiépítése, azonban ez a járdaszakasz valóban kimaradt. A járda megfelelő kiépítésének költsége 4-6 millió forint között van, mely a következő évi költségvetésbe betervezésre kerül, de utána fog érdeklődni, hogy ennek a megvalósítására, nem kerülhetne-e még idén sor.

 

Polgár Tamásné: Nem tartja megfelelőnek az új szakorvosi rendelőintézetet, hiszen alig nagyobb az előző épületnél, még közösségi tér sincs az alkalmazottaknak, valamint a mozgássérültek is nehezen tudják csak megközelíteni. Nem beszélve arról, hogy a járdaszakasz hiányát, már a tervek elkészültekor, de legkésőbb az átvételkor észre kellett volna venni, hiszen a létesítmény környezetét is meg kell terveztetni, ennek hiányáért biztosan van, aki felelős.

 

Polgár Tamás: Hozzáteszi, hogy a Felső utcai parkolónál egyetlen egy mozgássérült parkolóhely van, melynél nincs tábla, ezt hóesése esetén nem lehet megkülönböztetni, valamint célszerű lenne további két mozgássérült parkolóhely felfestése, és a parkolókat tisztán is kellene tartani.

 

Varjú utcai lakos: Elmondja, hogy a Varjú utcában több ingatlan esetében átemelők kellenének, amikor kezdődött a csatornázás, erről nem volt szó, ez 300 ezer forinttal többek kerül, ezt már a tervezés folyamán észre kellett volna venni a tervezőknek. Véleménye szerint nem a megfelelő hozzáértő szakemberekkel végeztetik ezeket a munkákat.

 

Mészáros Mihály: Hozzá kell tenni, hogy 17 ezer ingatlanról van szó, és több esetben lásd a Héja utca lakók esetét, a tervrajzon az volt, hogy csatornával ellátott szakasz, és csak most derült ki, hogy nem tudnak rákötni. Tehát többször a tervrajzoktól eltér a valós helyzet.

 

Polgár Tamásné: Amikor előttük is csinálták a csatornát, szóltak, hogy ott a földben milyen vezetékek vannak, amit a vállalkozó meg is köszönt, mert az ő rajzán sem voltak feltüntetve, de nem érti, hogy miért nincs egységes közműtérkép, amin minden vezeték fel van tüntetve.

 

Nyíri László: Ahol végeztek a csatornázással, az út még az idén vissza lesz valamennyire állítva?

Mészáros Mihály: A munkát úgy veszik át, ha az úthelyreállítás is megtörtént, de az ütemezést nem tudja pontosan, a hivatal adja meg az átvételhez az engedélyeket. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja a részönkormányzat ülését.