Az ülés helye:Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2011. október 17. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. október 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a körzetben az elmúlt hónapban történt 1 gépjármű feltörés – az emberek sajnos okot adnak arra, hogy áldozatokká váljanak. Az iskola rendőri programot a polgárőrséggel közösen látják el – a körzetébe jelenleg 4 általános iskola tartozik. A múlt heti rendőrtámadással kapcsolatban elmond pár dolgot.

 

Bada Zoltán (tag): A lakosság biztonságérzete egyre jobban csökken.

 

Dr. Buttinger Antal (tag): Mindenki nevében jobbulást kíván a két rendőrnek.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy a Közgyűlésen a polgármester úr dicséretben részesíti a rendőröket és javasolni fogja a bántalmazottak családjainak támogatást nyújtani.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A polgárőrség a népszámlálásban segédkezik, ezért a napirend pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. október 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti az október 20-ai Közgyűlés napirendi pontjait. A Jobbik rovásírásos tábla elhelyezésével kapcsolatos előterjesztésével megjegyzi, hogy nem egyedülálló kezdeményezés ez az országban, Érden egyenlőre egy táblát kívánnak elhelyezni Érd bejáratánál.

 

Szloboda József (tag): Megjegyzi, hogy Érdnek nem csak egy bejárata van, ahova ki kellene helyezni a táblákat. Szerinte vagy mindenhova tegyenek, vagy sehova.

 

Donkó Ignác: Az előterjesztőnek – Pulai Edina a Közgyűlés Jobbik-os képviselője – ennyi pénze van egyelőre, hiszen ők vállalták ennek a kihelyezési költségeit, nem a várost terheli. Ha majd lesz pénzük, akkor majd folytatják a többi tábla készítését és kihelyezését. Környezetvédelmi Programmal kapcsolatban elmondja, szerinte egy nagyon jó anyag készült.

 

Dr. Buttinger Antal: Szerinte a vizes részben – aki írta a tanulmányt nincs tisztában alapvető fogalmakkal.

 

Donkó Ignác: Elmondja, hogy a KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázatot befogadták, amiben a napenergia felhasználásáról van szó. A városban 4 helyszínre pályáztak, az Érdi Tanuszoda, az Érdligeti Általános Iskola, a Bolyai János Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda.

 

Dr. Buttinger Antal: A napenergia hasznosításának megfontolását javasolja.

 

Donkó Ignác: A közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül szeretnék helyezni és helyette egy új rendeletet alkotnának. Az új elemek közül az alábbiak jelentenek lényeges változást: A tervezet szabályozza a parkosított és zöldfelületeken gépjárművel történő közlekedés szabályait. Tilalmazza a közterületen történő gépjárműmosást és bontást, valamint a szökőkutakban és tavakban történő fürdést. Engedélyhez köti a közterületen történő szórólapterjesztést, utcazenélést egyéb művészeti tevékenység végzését, valamint tilalmazza az adománygyűjtést. A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a jövőben egységes, a rendelet részét képező formanyomtatványon lehet majd benyújtani. Részletesebb szabályozást nyernek az engedély visszavonásának és a jogosultság megszűnésének esetei. A tervezet újként rögzíti, hogy a helyi építési szabályzatban meghatározott célok teljesülése érdekében az engedély visszavonható lesz. Pontosításra kerültek a közterület használati díjak megfizetésével kapcsolatos szabályok, valamint a díjkedvezmények esetei is. Bevezetésre kerül az ún. kiemelt városi rendezvény kategóriája, ahol tekintettel annak jelentőségére és látogatottságára az alapdíjhoz képest magasabb közterület-használati díjat lehet majd megállapítani.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bartal Antal (tag): Javasolja, hogy hívják fel az emberek figyelmét október 23-ra, hogy tegyék ki a zászlókat.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy a holnapi nap folyamán a Kőszegi utcába visznek egy konténert, hogy az ott élők kitakarítsák a háztájukat. A kitakarítás után pedig a Cigány Tanács fogja figyelni, hogy utána is rend legyen ott.

 

Fülöp Gábor (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy az őstermelői piacok ügyében van-e valamilyen előrelépés. Szerinte a lomtalanításkor meg kellene tiltani a kukázást.

 

Segesdi János: Nem tud beszámolni új fejleményről. Szerinte lomtalanításkor fokozott közúti ellenőrzést kellene tartani.

 

Nagy Nándorné (tag): Az Alispán utca és Diósdi út sarkán szemetet raktak le, és azon az útszakaszon forgalomcsillapítást javasol.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.