Az ülés helye:Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2011. november 21. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmondja, hogy rendkívüli esemény nem történt a körzetben.

 

Donkó Ignác: Érdeklődik a múlt heti haláleset felől. Kérdezi, hogy gyilkosság történt-e.

 

Andorkó Tibor Gyula: Nem lehet kizárni az idegenkezűséget, de nem tudja, hogy hol tart a nyomozás.

 

Pintér Jánosné (lakossági érdeklődő): A Szent László téri gyalogátkelőhely felől érdeklődik. A zebrán nagyon nehezen tudnak átmenni, nem részesítik a gyalogosokat előnyben, a városközpontban ez nem jellemző. Nem ártana, ha többet járna a rendőrség is a Szent László téren és környékén.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a november 24-ei Közgyűlés napirendi pontjait. Kiemeli a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) KGY. rendelet módosítását. Az elmúlt időszakban – 2011. májusban, és júniusban – történt rendeletmódosítások nyomán a valós igényeknek és lehetőségeknek megfelelően árnyaltabbá vált a viszonylag magas parkolóhely-szám biztosításának módja. E szerint a már hatályos módosítás nyomán a nagyszámú, 150 db fölötti parkolók egy részét a város teljes területén, minden övezetben zöldfelülettel lehet helyettesíteni. A városközpont területén további lehetőségként szerepel a rendeletben az, hogy a parkolóhely-szükséglet OTÉK előírás feletti plusz 50%-át a létesítményhez közeli parkolóházban, vagy mélygarázsban szerzett tulajdonjoggal is lehet biztosítani. A zömmel a város déli, periférikus részén, az M6 autópálya, és a 6, 7-es számú főutak mentén található kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz) és ipari gazdasági (Gip) övezetekbe sorolt területekre vonatkozóan indokolt lehet a szabályozást úgy tovább árnyalni, hogy ezeken a területeken létesülő rendeltetési egységek után csak az OTÉK szerinti parkoló számot kelljen telken belül biztosítani, azaz itt ne legyen érvényes a plusz 50% kialakításának általános szabálya.

Megemlíti a takarítási szolgáltatás kiszervezésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyását. A szakértők egyik sarkalatos megállapítása, hogy beszerzés központosítása esetén – a beszerzési folyamatok összehangolásával jobb alkupozícióval – jelentős előnyök érhetőek el. Az egyik ilyen beavatkozásra javasolt célterület, a takarítási szolgáltatás.

 

Szloboda József (tag): Kérdezi, hogy a vállalkozó mennyiért vállalná.

 

Donkó Ignác: Közbeszerzéssel fogják kiválasztani.

 

Bada Zoltán (tag): Nem érti, hogy miért kell most ezzel foglalkozni, amikor államosítani fogják az iskolákat.

 

Donkó Ignác: A városnak nem csak iskolái vannak. Azt még nem lehet tudni, hogy az iskolák hova fognak tartozni.

 

Fülöp Gábor (lakossági érdeklődő): A kiszervezés általában áremelkedéssel is szokott járni.

 

Donkó Ignác: A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására kerül sor, mert az Iparos 2000 Kft beolvadt a Magyar Kémény Kft-be. A kéményseprő ipari díjak emelésére is sor fog kerülni.

 

Szloboda József: Jó lenne utánanézni, hogy hogyan szedik be ezeket a díjakat. Nem ért egyet a díjemeléssel.

Donkó Ignác csak az infláció mértékének megfelelően emelkednek az árak

 

Donkó Ignác: A Töhötöm utca – Riminyáki út – Diósdi út csomópont: „Spar körforgalom” helyzetének rendezése is a napirendek között szerepel. A körforgalom elkészült, elég kicsi lett, ezt kellene rendezni, a Töhötöm út szerviz útként működne.

A 23716 helyrajzi számú ingatlanon található érdi zsidó temető forgalomképes vagyonná minősítik és tulajdonjogának térítésmentes átruházásra kerül sor.

 

A Batthyány Terv felülvizsgálatára is sor kerül.

 

Simó Károly: A Batthyány Tervet a májusi Közgyűlés fogadta el, ami 3 fő célkitűzést fogalmazott meg: csatornázási program (nagyon jól haladnak a munkálatok), a helyi gazdaság segítése, illetve a városi intézményrendszer átalakítása. Az önkormányzatok hatósági ügyei állami szintre fognak kerülni, várhatóan a járásokhoz. Az önkormányzatok a településfejlesztéssel, gazdálkodással, utakkal, közterületekkel, hulladékgazdálkodással és az ezekhez kapcsolódó feladatokkal fog foglalkozni. A kiemelt projektek a következőek lennének: a város felszíni- és csapadékvíz elvezetésének továbbfejlesztése, belterületi utak pormentesítése (burkolás), alközpontok rehabilitációja.

 

Pintér Jánosné: A Szent István úti felüljáró felől érdeklődik.

 

Simó Károly: Tervbe van véve. Az önkormányzat azt kérte, hogy hangolják össze az önkormányzati, illetve a MÁV beruházását. Ez a MÁV szerint Érd problémája és nem az övé és nem is fog megvalósulni a jelen állapot szerint.

 

Dr. Buttinger Antal (tag): Már most is nagyon nagy ott a forgalom. Szerinte kellene egy tehermentesítő utat kijelölni, vagy kiépíteni – a környező önkormányzatoknak össze kellene fogniuk.

 

Simó Károly: Szó volt már erről, vizsgálják a lehetőségeket.

 

Donkó Ignác: A Bagoly utcai felüljáró és az M7-es lehajtó felől érdeklődik.

 

Simó Károly: Azt mindenképpen meg fogja építeni a MÁV. Az M7 lehajtó terve miden évben felmerül.

 

Pintér Jánosné: Kérdezi, hogy a Kossuth Lajos utca – Szent István utcánál lesz-e körforgalom.

 

Simó Károly: Amennyiben megvalósul a Szent István úti felüljáró, akkor mindenképpen lenni kell, mert az egy annyira veszélyes közlekedési csomópont.

 

Fülöp Gábor: Az ebadó felől érdeklődik.

 

Simó Károly: Érden nagyon sok kóbor eb van, ami kezd veszélyessé vállni. Nem lehet tudni, hogy hány db eb van Érden. A városban 1 gyepmester van, ezt bővíteniu kell, ehhez pedig pénz kell. Előbb meg kell várni a törvény végső változatát.

 

Donkó Ignác: A város 2012. évi költségvetési koncepciója felől érdeklődik.

 

Simó Károly: A költségvetési koncepció egyfajta iránymutatás, túl sok konkrétimut nem lehetett beleírni. Akárcsak az egész országnak, úgy a városnak is takarékoskodnia kell.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Kézdiné Patakfalvy Katalin (lakossági érdeklődő): A csatornázás felől, a bekötések iránt érdeklődik. Kérdezi, hogy az átadás után rögtön rá lehet-e kötni a csatornára.

 

Simó Károly: Nem lehet, mert előbb műszakilag kell átadni. Az új csatornaszolgáltató kiválasztása még nem történt meg, koncessziós eljáráson kell kiválasztani. Biztonsággal rákötni még nem lehet, csak a rákötési engedély után 90 nappal rá kell kötni, aki ezt nem teszi meg annak talajterhelési díjat kell fizetni. A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a helyi rendelet szerint pályázatot írhat ki azoknak, akik szociális helyzetük miatt nem tudnak rákötni, azok kölcsönt kaphatnak (visszatérítendő támogatás szociális alapon), ennek összege 50.000,- Ft.

 

Donkó Ignác: Kérdezi, hogy a csatornázási munkálatok az ütemtervnek megfelelően haladnak-e.

 

Simó Károly: Szerinte igen és jól haladnak a munkálatok. Az ütemterv csak terv és van, ami előbb kerül sorra. Az Érdi Újságban az ütemtervet közzé teszik.

 

Donkó Ignác: Az utak helyreállítása felől érdeklődik.

 

Simó Károly: Ideiglenesen állítják helyre az utakat, 3 – 4 hónapos konszolidációs időszak van és utána lesz a végleges helyreállítás. Az utakat úgy állítják helyre, hogy amilyen út volt a csatornázási munkálatok megkezdése előtt, legalább olyan minőségű lesz.

 

Bada Zoltán: Mindenkit szeretettel meghív a december 07-ei (szerdán) 18 órától a Gesztelyi Házban tartandó FIDESZ Zöld tagozati rendezvényre, ahol a csatornázás lesz a fő téma.

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.