Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. január 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzeti megbízott): Elmondja, hogy december közepétől az Érdi Rendőrkapitányság megbízott kapitánya Pintér Lajos alezredes lett. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban kb. 8 lakásbetörés történt Tusculanumban (például a Tompa Mihály utcában, Petőfi Sándor utcában). Érd-Felsőnél a Felső Büfénél 2 hete megerőszakoltak egy fiatal lányt. A kocsmával amúgy is több gond van és szerinte egy ilyen kocsma nem nagyon való a gimnázium közelébe. Elmondja, hogy február 1-től a körzetnek új körzeti megbízottja lesz.

 

Steierleinné Segesdi Orsolya (tag): Érdeklődik a múlt héten történt hangos robbantások felől.

 

Hanyiszkó István: Az egyik az Emil utca – Boldizsár utca sarkán születésnapot ünnepeltek, a másik pedig a Bethlen Gábor utcában tűzijátékoztak.

 

Nagy Istvánné (lakos): A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium parkolásával vannak gondjai, napi szinten vannak koccanások. Az úszásoktatásra jövő buszok néha nem tudnak befordulni az utcába. A gyerekeket az iskola kapujába kísérik a szülők.

 

Hanyiszkó István: Reggelente a polgárőrség, közterület felügyelő, illetve néha rendőr is van, akik próbálják a forgalmat terelni.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület Ófalusi vezetője): Elmondja, hogy a rendőrséggel nagyon jó a kapcsolatuk. Elmondja, hogyha valaki valamit lát, észlel, tudomása van, akkor az időben szóljon, hogy intézkedni is tudjanak.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. január 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

1, Tájékoztató az érdi térségi szennyvízberuházás előrehaladásáról

Donkó Ignác: A tervezett csatornaszakaszok nyolcvan százalékát megépítették 2012. november végéig. Ez közel 210 km csatornát jelent. 2013-ban kb. 35 km csatorna maradt. Jelenleg az6 építési munkák szünetelnek, az ideiglenesen helyreállított utak karbantartása van folyamatban. A munkálatokat tavasszal, az időjárás függvényében folytatják. A tervek szerint 2013. szeptemberig mind a csatornaépítés, mind a végleges úthelyreállítás megtörténik. Az érdi regionális szennyvíztisztító telep új teleprésze elkészült. A jelenlegi befolyó mennyiség háromszorosát képest már jelenleg is fogadni. A telep próbaüzeme 2012. szeptemberben elkezdődött és 2013. szeptemberig tart. A telep készen áll árra, hogy fogadja a már meglévő hálózatok, valamint az összes újonnan megépülő szennyvízcsatorna települési szennyvízcsatorna hálózaton érkező szennyvizet. Az eredeti ütemezés szerint 2013. augusztus-szeptemberben lett volna a rákötés az összes elkészült szakaszon. A szakembereink megvizsgálták, hogy van-e lehetőség előrehozni a rákötések tekintetében néhány szakaszt, ahol már meglévő, üzemelő csatornára csatlakoznak és a már meglévő köztéri átemelők kapacitása is elegendő. Összesen kb. 60 km ilyen szakaszt azonosítottak Érden, amelyek esetén elindult a műszaki próbák és minősítések folyamata. Ebből kb. 3,5 km esetén a rész műszaki-átadási folyamat le is zárult és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési folyamatot követően, 2013. februárban szeretnék elindítani a rákötéseket. Az érintett lakókat személyre szólóan értesíteni fogják, addig arra kérnek mindenkit, hogy semmiképpen ne kössenek rá!

 

 

Részvízgyűjtő

Megépült csatorna (folyóméterben)

Arány

1-es részvízgyűjtő

17 214

52,16 %

2-es részvízgyűjtő

42 300

99,72 %

3-as részvízgyűjtő

51 664

90,20 %

4-es részvízgyűjtő

27 565

79,30 %

5-ös részvízgyűjtő

32 595

79,13 %

6-os részvízgyűjtő

38 888

76,09 %

Összesen

209 882

82,02%

 

 

 

Érd-Nyugat:

110 834

83,77%

Érd-Kelet:

99 048

77,95%

 

 

2, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: Az Érdi Ipartestülettel egyeztetve, figyelembe véve a vállalkozások teherbíró képességét, valamint a jogszabályok adta lehetőséget javasolja az előterjesztés a bolti, kiskereskedelmi, valamint gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények esetén az alapterület nagysága szerinti differenciált adómértékek meghatározását.

 

Bolti, kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló építmény után:

da) 1 - 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2

db) 301 - 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2

dc) 901 - 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2

dd) 1201 - 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti rész után 1500 Ft/m2

de) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén a 2001 m2 feletti rész után 1700 Ft/m2.

 

e) Gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után:

ea) 1 - 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2

eb) 301 - 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1000 Ft/m2

ec) 901 - 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2

ed) 1201 - 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti rész után 1200 Ft/m2

ee) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén, a 2001 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2.

 

Szloboda József (tag): Kérdezi, hogy miért nem lehetne magánszemélyek számára az építményadót módosítani, hogy 100 m2 felettiek fizessék a magasabb díjat.

 

Donkó Ignác: Év közben nem lehet módosítani.

 

3, Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A hulladékról szóló törvény előírja, hogy a díjmegállapításra vonatkozó miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat 2013. január 1-jétől. Az egy ürítésre vonatkozó egységnyi díjtétel: 4ű,6,- Ft + ÁFA/ürítés 110 (120) l-es gyűjtőedényzetre számítva. A szabvány, „ÉRD-KOM” emblémával ellátott szemeteszsák ára: 448,- Ft + ÁFA. A Zöld színű, „ÉRD-KOM” emblémával és „ZÖLDHULLADÉK” felirattal ellátott zöldhulladék zsák ára: 448,- Ft + ÁFA.

Alapszolgáltatási díj

 

Gyűjtőedény száma

Gyűjtőedény (kuka) nagysága (liter)

Szemétszállítás díja

Ft + ÁFA/negyedév

1 db

110 (120)

5.856,-

1 db

60

4.918,-

1 db

80

5.215,-

1 db

240

7.033,-

 

 

4, Javaslat az Érd, Sas utcai telephely megvásárlására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002-ben tíz évre közszolgáltatási szerződést kötött a Becker-Érd Kft-vel (amely a név és tulajdonos változás után - jelenleg Érd-Kom Kft.) a város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék komplex kezelésére. A közszolgáltatási szerződés 2012. december 31-én megszűnt. Az Érd-Kom Kft. az új, hulladékról szóló törvény előírásai alapján az új közszolgáltató belépéséig (várhatóan 2013. március 31-ig), még ellátja a szolgáltatást. Ezt követően szándékaink szerint a közszolgáltatást az Érd, Diósd és Tárnok önkormányzatainak 100%-os tulajdonában álló Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. (ÉTH Kft.) fogja ellátni. A többségi tulajdonos ASA csoport vezetőivel folytatott megbeszélések alapján valószínűsíthető, hogy a tevékenység befejeztével az Érd-Kom Kft. megszűnik. Az Érd-Kom Kft. tulajdonában van az Érd, Sas u. 2. szám alatti ingatlan, amely a hulladék közszolgáltató telephelyeként működött eddig is. Az új cég tevékenységéhez kiválóan alkalmas lenne, az eddig használt telephely. Az ÉrdKom Kft. értékbecslője 72.506.400. Ft. eladási értéket határozott meg. Javaslatot tettünk, hogy először vegyük bérbe az ingatlant, és amikor megérkezik a tulajdonosi jóváhagyás, akkor történjen meg az adásvétel. Az addig megfizetett bérleti díjak beszámításra kerülnének.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Féringer Istvánné (lakos): A Szent István út – Deák Ferenc utca sarkán lévő átfolyót nem pucolták ki, tele van betonnal, nem tud lefolyni a csapadékvíz. Érd-Felső vasútállomás felújítására nagyon sok pénzt ráköltöttek, mégis a lift szinte állandóan rossz, nincs illemhely, ha esik az eső áznak a vonatra várakozók stb.

 

Nagy Istvánné: A Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda egyik szárnya nem működik. Kérdezi, hogy az miért nem működik, esetleg felújítják. A kerítést is meg kellene magasítani, mert nagyon alacsonyan van és a gyerekek könnyen kiférnek rajta.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.