Tekauer Norbert: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes.

 

 

A Települési Részönkormányzat Testülete  egyhangúlag egyetértett a napirendi javaslattal:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Tájékoztató a Közgyűlés 2009. május 21-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

-         Javaslat az Érd, Fürdő u. 5. szám alatti 11922 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

-         Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY. rendelet módosítására és a terület beépítési feltételeinek meghatározására

 

-         Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról (I. forduló)

 

-         Javaslat Érd város 2009. évi lomtalanítási ütemtervére

 

2. Tájékoztató a képviselői keret aktuális állásáról

 

3. Egyebek

 

 

Tekauer Norbert: A megjelent résztvevőkre tekintettel véleménye szerint beszéljék meg az egyebek napirendi pontot.

 

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Érdligeti lakos: Tavaly 20 millió forintba került a szúnyogírás. Nincs rá pénz! Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy a CBA bezárásával mennyi bérleti díj, iparűzési adó esett ki a bevételekből? A régi strand helyén létesített tó rengeteg pénzbe került, 36 millió forint volt a megvalósítás, elhanyagolt állapotban van!

 

Tekauer Norbert: Május 8-án volt szúnyoggyérítés, amely több területet ölelt fel. Az érdligeti részen a papi földek voltak érintettek! Nem tudja megmondani, hogy a város egész területén elvégezték-e a munkálatokat! Amikor Ófaluban megtörtént az irtás, másnap több lakó aláírásával benyújtottak levelet, hogy fel vannak háborodva, hogy rákkeltő anyaggal irtanak szúnyogot! A CBA-t senki nem záratta be, az üzemeltető döntött, hogy befejezi tevékenységét Érdligeten. Minden akadály elhárult a Lidl Áruház építkezése elől, valószínűleg már nyáron megkezdődnek a munkálatok. A régi strand területén lévő tóval kapcsolatban elmondja, hogy sajnálatos módon a tavat tápláló patakba engedték többen a szennyvizet. Az ÁNTSZ fordult ezzel kapcsolatban a város vezetéséhez. A város költségvetésében el van különítve 20 millió forint a park rendbetételére. Tudomása szerint fúrt kút fogja táplálni a tavat, és el fogják keríteni. A Lidl építkezés és a park rendbetétele is meg fog történni. Ezzel tájékoztatást adott a Fürdő u. 5. szám alatti 11922 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

 

Körös utca lakója: A 6-s utat lezárták, azóta az utcájukban közlekednek, amely földút. Nehéz súlyú tehergépkocsik is használják az utcát. Egy részén járda sincs, gyalogosoknak az utat kell használni! A Kerka utca lakói is panaszkodtak! Elmondja, hogy az Érdi Újság nem jut el minden ingatlanra! A csatornázás előtti felmérésnél náluk senki nem járt, így lemaradtak az LTP szerződéskötés lehetőségéről!

 

Csánitz József, a rendőrség képviseletében: Tájékoztatást ad a településrész érintő bűncselekményekről, amelyek a hatóság tudomására jutottak április hónapban. Alkalmi lopások 2 darab, véleménye szerint több történt, de nem tesznek minden esetben a sértettek feljelentést, betöréses lopás 2 darab, gépkocsi lopás nem történt, rablás nem történt, kinti melléképületből történő eltulajdonítás 2 db fordult elő, rongálás egy esetben volt, gépkocsi feltörés 3 darab történt. Ismételten kéri a jelenlévőket, hogy idős egyedülállókat figyelmeztessenek, hogy senkit ne engedjenek be!

 

Kelemen László, az Érdi Polgárőr Egyesület képviseletében: Tájékoztatást ad arról, hogy a polgárőrség vezetőségében változások álltak be. Az Érdligeti sejt megerősödött, 24 órás szolgálatot látnak el, megadja a telefonszámokat!

 

Dr. Szegedi László: A Duna utcában történt eljárásban részt vevő rendőröknek jutalmazást vagy kitüntetést javasol, hiszen testi épségüket kockáztatták.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Közgyűlés 2009. május 21-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

-         Javaslat Érd város 2009. évi lomtalanítási ütemtervére

 

Tekauer Norbert: A lomtalanítással kapcsolatban megadja a szót Pató Simonnak, a szolgáltató képviselőjének.

 

Pató Simon, az ÉRD-KOM képviseletében: A korábbiakban a szavazókörökhöz igazították a lomtalanítási ütemtervet, nyári munkálatokkal, amelyet nem fogadott el a Közgyűlés. A mostani terv alapján szeptemberben négy hétvégén végeznék a munkálatokat, négy részre osztva a várost. Egységesebb ütemtervet próbáltak készíteni.

 

Tekauer Norbert: Panasz volt a szemétszállításra! Azonban a szelektív gyűjtésnél el kell mondani, hogy nem minden lakó használja rendeltetésszerűen a hulladékgyűjtő szigeteket, más lomok is le vannak rakva!

 

Pató Simon: Véleménye szerint volt szolgáltatói probléma, nehézség. Úgy gondolja ez a problémás időszak elmúlt! Új területet kaptak a szemétszállítást végzők, szinte térképpel a kezükben jártak! Ezért volt késés, az önkormányzati rendelet értelmében 18 óráig kell a hulladékot elszállítani.

 

Császár Jánosné: Miért drága a hulladékudvarnál az átvétel? Háztartásonként kellene szelektív gyűjtést alkalmazni.

 

Szabó János: Kérdése, hogy a használt gépjárműgumikat milyen cég szállítja el, illetve tudják-e majd tartani az ütemet?

 

Pató Simon: Volt szó hulladékudvar megvalósításáról, azonban a kijelölt területre nem lehetett odatelepíteni. Ingyenes a lakosság számára úgy tud lenni a hulladéklerakó, ha az Önkormányzat hoz döntést, hogy a költségeket átvállalja, vagy megoldást jelent, hogy a szemétszállítási díj meghatározásánál átterheli a lakosságra. A lomtalanítási feladatok 1 nap alatt történő elvégzését 15 autó fogja végezni, este 18-19 óráig. Jelentkezett egy cég, hogy elviszi ingyen! Volt korábban is ígéret, mégis másnap az ÉRD-KOM Kft-nek kellett elszállítani a gépjárműgumikat is! Valószínűleg a lomtalanítás másnapján fogják ezt elszállítani.

 

Szabó János: A lomtalanítással kapcsolatban kérése, hogy az apró lomokat is szállítsák el, illetve a zöldjáratra kérdez rá.

 

Pató Simon: Elmondja, hogy háztartási hulladékot ilyenkor nem szállítanak! Önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy van egy úgynevezett fenyőfa járat, gallyjárat tavasszal, illetve úgynevezett falevél-járat ősszel.

 

Szabó János: Sok helyen ki is rakták, azonban a mai napig ott is van, például az Apály utcában.

 

Tekauer Norbert: Javasolja a lomtalanítási ütemterv támogatását!

 

Az Érdligeti Részönkormányzat testülete a lomtalanítási ütemtervet támogatja!

 

 

-         Javaslat az Érd, Fürdő u. 5. szám alatti 11922 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

-         Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY. rendelet módosítására és a terület beépítési feltételeinek meghatározására

 

 

Tekauer Norbert: A Fürdő utca 5-ről már az egyebek napirendben szó esett.

 

Szabó János: A Közgyűlés hozott változtatási tilalomról rendeletet, ezt hatályon kívül helyezik! Minek kellett az első? Már tudták korábban is, hogy a Lidl építkezni fog, csak akkor nem akarták engedélyezni a Lidl elképzeléseit. Most ki lett kényszerítve olyan épület, amit elfogad az Önkormányzat.

 

Tekauer Norbert: Véleménye szerint nem szabad, hogy problémát jelentsen ez! Ha körbenéznek, látható, hogy ilyen tekintetben nagy mozgás van a városban, sok áruház épül.

 

 

-         Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról (I. forduló)

 

Tekauer Norbert: Elkészült a parkolási rendelet I. fordulós tárgyalásra. A Közrendvédelmi Bizottság is tárgyalta, javasolta, hogy az Érdligeti Alközpont a rendezés szempontjából kerüljön bele a tervezetbe.

 

Szabó János: Amíg a tömegközlekedés nem normalizálódik, addig az emberek kénytelenek gépkocsival járni.

 

Tekauer Norbert: Példaként hozza fel, hogy a Csaba utca – Ürmös utca 1984-ben lett aszfaltozva, 1993-ban indult napi egy buszjárat! Infrastrukturálisan is hátrányban van a város.

 

Szabó János: Fizetési rendszer nincs a tervezetben felépítve, hogyan, mi módon, ki szedi.

 

Tekauer Norbert: Tervezet, amelyet több fordulóban, fórumon tárgyalnak!

 

Érdligeti lakos: Nem mindenhol fedett a buszmegálló, pedig arról volt szó, hogy mindenhol fedetté teszik.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a képviselői keret aktuális állásáról

 

Tekauer Norbert: Tájékoztatást ad arról, hogy megindult a felhasználása a képviselői keretnek. A Kőrös utcával kapcsolatban felveszi a kapcsolatot dr. Aradszki Andrással, a terület képviselőjével. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülés 20 óra 15 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Tekauer Norbert

                                                                                                                      elnök