Tekauer Norbert: Köszönti a megjelent vendégeket, a részönkormányzat testületének tagjait, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes.

 

 

A Települési Részönkormányzat Testülete egyetértett a napirendi javaslattal:

 

 

NAPIREND:

 

1. Tájékoztató a Közgyűlés 2009. szeptember 10-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

-         Javaslat Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására

 

- Javaslat az Érd, Apály utcán kialakításra kerülő telkek vizsgálatára

 

2. Tájékoztató a képviselői keret aktuális állásáról

 

3. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Közgyűlés 2009. szeptember 10-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

-         Javaslat Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására

 

 

Tekauer Norbert: Ebben a körzetben a Polgárőr székház kialakításával együtt valósult meg a körzeti megbízotti iroda a Duna utca 84. szám alatt. A körzeti megbízotti rendszer remélhetőleg a megelőzés szintjén is működni fog. Közelebb kerül a lakosság és a rendőrség egymáshoz, remélhetőleg a bizalom is megnő! Az elvárás meg is fog valósulni! Megadja a szót a rendőrség képviselőjének.

Tímár László r. alezredes, Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezető: Törekvésük, hogy legyen rendőr-állampolgári kapcsolat, ennek első lépése, a körzeti megbízotti irodák életre keltése.  Az Önkormányzat felajánlásaképp a bútorok, irodaszerek megvannak, a számítógépes rendszer nincs telepítve. Meglátása szerint október környékén teljes kapacitással fog működni. Érdligeten egy rablás volt, és a városban elkövetett rablásokban megvannak az elkövetők. Hangsúlyozza, hogy a bűnelkövetők ellen vannak, a bűncselekmények visszaszorítására koncentrálnak. Az Önkormányzat támogatását megkapják, véleménye szerint ez egyre fokozódik. Itt is megköszöni az Önkormányzat támogatását. Bemutatja Somodi Sándor r. századost a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjét.

 

Somodi Sándor r. százados, Érdi Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője: Az Iskola rendőre program beindítását tervezik, amely elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. Feladatuk lesz a gyermekek nevelése a közbiztonságra, s ezzel kapcsolatban a közlekedésre nevelés, a „Közlekedj kulturáltan és biztonságosan” címmel indított program keretében.

 

Tekauer Norbert: Leszűrhető a szándékból, eddigi lakossági reakciókból, pozitív megerősítést váltott ki. Működőképessége hosszú távon biztosítható lesz a rendszernek. Hosszú előkészítő ideje, és anyagi vonzata volt. Érdemes volt erőt, energiát a közbiztonságba fektetni. Térfigyelőről kér egy kis tájékoztatást, hiszen június 1. óta működik.

 

Tímár László r. alezredes: Térfigyelő rendszer jó, gyorsan lehet reagálni bűncselekmények elkövetésére, utólagosan fel lehet deríteni bűncselekményeket, bűnözők ezt tudják. A bűnözők köztudatába ez el fog jutni! Már a három hónap alatt elkövetőket is tudtak fogni. Októberi közgyűlésre készülnek ezzel kapcsolatban beszámolóval.

 

Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület Elnöke: A tévedések elkerülése végett elmondja, hogy a Duna utcai székház, a Polgárőrség székháza. A Pregaurd Kft. gépkocsija azért van ott, mert a Pregaurd Kft munkatársai polgárőrök.

 

Tímár László: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól a város kap még 5 darab térfelügyeleti kamerát, az üzemeltetést, karbantartást kell vállalni. Minden körzetben 2 fő körzeti megbízottat akarnak szolgálatba állítani. Van négy körzeti megbízotti iroda, Iparos u. 2-6., Római u. 24/a., Fehérvári u. 16. a körzetben pedig a Duna utca 84. szám alatti Polgárőr Székházban lesznek a kollégák elhelyezve.

 

Szabó János: A közlekedés kaotikus állapotának felszámolására is oda kellene figyelni! Az állampolgárok nem tartják be a közlekedési szabályokat, tudatosítani szükséges bennük ennek betartását. Alapvető dolog, hogy kell közlekedni az úton, amelyet minden magyar állampolgárnak, vezetői engedéllyel rendelkezőknek ismernie kell.

 

 

(Linke Róbertné távozott, így határozatképtelenné vált az ülés!)

 

 

Tímár László: A polgárőrség és a rendőrség megjelenik, preventív tevékenységet gyakorol. A polgárőrség megjelenik reggelente az iskolák környékén is.

 

Szabó János: Érdliget területén veszélyeztetett a Duna utcai alagút! Példaként mondja el, hogy szombat este el voltak fordítva a közlekedési táblák, ezen a részen nincs közvilágítás sem.

 

Koppányi Csaba, lakos: Mióta átadták az Aldi Áruházat, azóta a Duna utcában megnövekedett a forgalom. Kérdése, hogy forgalomszabályozásra lenne-e lehetőség itt?

 

Tímár László: Az Önkormányzat feladata, a rendőrség javaslatot tehet.

 

Tekauer Norbert: Fel fogja vetni, hogy a Duna utca forgalomszabályozását vizsgálják meg! Próbálták a MÁV-nál elérni a közvilágítást. A legutóbbi válasz, hogy 2011-ben kétsávosra építik át az alagutat, emlékei szerint a Duna utca alsó részének szélesítése, közlekedésszabályozása is szerepelt benne.

 

 

- Javaslat az Érd, Apály utcán kialakításra kerülő telkek vizsgálatára

 

 

Tekauer Norbert: Az előterjesztés határozatai javaslata arról szól, hogy a Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési Kft-t, hogy az Apály utcában megvizsgálja a közút szükséges szélességén kívül eső területrészek hasznosításának lehetőségét. Minden tekintetben megfelel értékesíthető területnek.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a képviselői keret aktuális állásáról

 

 

Tekauer Norbert: A 8. számú választókerületben egy fejlesztés lett kijelölve az Óvodától egészen a Sulák patakig bezárólag, a Túr utca vízelvezetési része, ennek kiépítése, illetve a 3*2 millió forintos járdakeret.

 

Szabó János: Kíváncsi lett volna Dr. Aradszki András, a 8. számú választókerület képviselőjének tájékoztatására, mert tudomása szerint a vasúti töltés egyik oldalán egyetlen méter járda sem épül. A múlt ülésen nagy vihart kavart a szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése. Van-e lehetőség arra, hogy a részönkormányzat elnöke kérdést intézzen a polgármester, vagy jegyző irányába, hogy a Hortobágy utca végén lévő szelektív hulladékgyűjtő kérdése több mint 100 ember problémája. Kinek a felelőssége az, hogy ott ilyen hibás döntéshozatal történt, hogyan lehet helyrehozni? Ezt a problémát meg kell oldani!

 

Tekauer Norbert: Az októberi ülésen szerepelni fog hét darab szelektív hulladékgyűjtő sziget kijelölésére vonatkozó javaslat.

 

Dr. Szegedi László: Felhívja a figyelmet, hogy a Porcsinrózsa utca végénél megáll a víz, esős időben nem lehet közlekedni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Szabó János: Kérdezi, hogy milyen intézkedés történt a 6-os vendéglő elbontásával kapcsolatban?

 

 

 

Tekauer Norbert: A jegyző felé fordult intézkedést kérve, a tulajdonos fellebbezett a bontás elrendelése ellen.

 

Szabó János: Az Érdre érkezőknek nem nyújt szép látványt ez az épület, a 6-os úton lévő üdvözlő táblát pedig összefestették! Felvetődik a kérdés, hogy a közterület-felügyelők a városhatárig nem mennek el.

 

Tekauer Norbert: Megköszöni az észrevételeket, a részvételt, az ülést bezárja.

 

 

Az ülés 19 óra 45 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

                                                                                                          Tekauer Norbert 

                                                                                                                   elnök