Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai

 

 

Tekauer Norbert: Köszönti a megjelent vendégeket, a részönkormányzat testületének tagjait, megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes.

 

 

A Települési Részönkormányzat Testülete egyetértett a napirendi javaslattal:

 

 

NAPIREND:

 

1. A rendőrség, polgárőrség tájékoztatója

 

2. Tájékoztató a Közgyűlés 2009. november 19-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

-         Javaslat a 6. sz. főút elkerülő szakasza nyomvonalának módosítása kapcsán, a 6. sz. főút (Budafoki út) – 6. sz., 7. sz. főút közös elkerülő szakasza – Ófalusi csomópont – M6 autópálya – településhatár (Bp. XXII. Kerület) által közrezárt területen Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat elfogadására

 

-         Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

 

-         Javaslat településőr foglakoztatására

 

-         Javaslat a csatorna társulati tagságból eredő érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára

 

3. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A rendőrség, polgárőrség tájékoztatója

 

 

Sipos Zsolt r. törzsőrmester: Bemutatkozik, körzeti megbízottként teljesít szolgálatot Érdligeten. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Érdi Rendőrkapitányság kiállítással egybekötött vagyonvédelmi fórumot tart 2009. november 28-án a Szepes Gyula Művelődési Központban. A szolgálatteljesítéssel kapcsolatban azt kell tudni, hogy konkrét óraszám van, ennek alapján teljesítenek szolgálatot.

 

Tekauer Norbert: Örül a körzeti megbízotti irodák működésének. A településőrrel kapcsolatos előterjesztés miatt Macsotay Tibor, a Polgárőr Egyesület elnöke később fog érkezni! A megjelent lakókra tekintettel térjenek rá az egyebek napirendi pontra.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Lakó: A régi érdligeti strand területével kapcsolatban felveti a korcsolyázás lehetőségét. Kérdése, hogy a tavon ezt nem lehetne megoldani?

 

Tekauer Norbert: Felvetődött ennek lehetősége már a kivitelezés során, de több kérdés, probléma vetődött fel, pl., hogy minősíteni kell a jeget használatra alkalmasnak, fenntartás, baleset, ki felelős, biztosítás stb.

 

Lakó: Van ott parkoló, ki kellene tiltani a gépkocsikat, pl. helyére színpad nyári fesztivál, szabadtéri rendezvények megvalósítására.

 

Tekauer Norbert: Szorgalmazta a bekerítést, sajnálatos módon elfogyott a költségvetési keret. Azért került parkoló kialakításra, mert a volt CBA mögötti területen volt parkoló, Lidl építeni fogja, de annak kivitelezéséig biztosítani kell a parkolást.

 

Lakó: Örültek a padoknak, de el lehetne helyezni asztalokat, és mivel sokan kerékpárral közlekednek, kerékpártárolóra is szükség lenne!

 

Tekauer Norbert: Tudomása szerint meg vannak az asztalok rendelve, uzsonnázó asztal, ha jól tudja, fedettek lesznek! Jogos az igény a kerékpártárolóra.

 

Lakó: A két vasút közötti terület kinek a tulajdona? Valamilyen közösségi teret szükséges lenne kialakítani.

 

Tekauer Norbert: Magántulajdonban van a terület. Régi terv, hogy a Tállya utcai óvoda játszóterét szerették volna közcélú játszótérré minősíteni, de nem szabvány játékok, közcélra nem hasznosítható.

 

Lakó: Balatoni úton nincs járda, illetve vannak helyek (esküvői szalon-gumis műhely között) ahol esős időben nem lehet közlekedni, mert megáll a víz, babakocsival a gépkocsik között kell közlekedni!

 

Tekauer Norbert: A Balatoni úttal kapcsolatban mind a járda, mind a gyalogátkelő szükségessége régi probléma.

 

Lakó: Kérdése, hogy a Fürdő utca aszfaltozását meg lehet-e akadályozni? Az autópálya alatt gyalogosan majd át lehet menni?

 

Tekauer Norbert: Ott élők igénye, de ez az Érdliget-Kutyavári Részönkormányzat területén van! Annak idején nem foglalkoztak az autópálya építéssel, örültek, hogy levezeti a forgalmat a Budafoki útról.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Közgyűlés 2009. november 19-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

-         Javaslat településőr foglakoztatására

 

Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke: Támogatásban részesülhet az a közterület-felügyelettel rendelkező város önkormányzata, amely a meglévő közterület-felügyelői létszámát felügyelőnként két fő ún. településőrrel meg kívánja erősíteni, vállalva a közterületi jelenlétnek a fejlesztéssel arányos növelését. Érd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a közterület-felügyelők száma jelenleg 7 fő, az álláshelyek száma 8. Jelen pályázat keretében 16 fő településőr foglalkoztatásához igényelhet támogatást. Amennyiben a településőrként igénybe venni kívánt személy közcélú munka keretében foglalkoztatható, úgy az IRM egyszeri támogatást nyújt. Ennek összege 80.000,- Ft, amelyet a támogatási szerződésben meghatározott dologi jellegű költségekre kell, illetve lehet fordítani. Véleménye szerint majd szerződéses formában lehet megoldani a foglalkoztatást. Mindenképpen indítsák el a folyamatot.

 

Szabó János: Nincs törvényi és végrehajtási alapja, hogy ki, hol, hogyan és mit tehet.

 

Macsotay Tibor: Több járőrpár lesz kiállítható. Tájékoztatást ad a közbiztonsági fórum megrendezéséről!

 

-         Javaslat a 6. sz. főút elkerülő szakasza nyomvonalának módosítása kapcsán, a 6. sz. főút (Budafoki út) – 6. sz., 7. sz. főút közös elkerülő szakasza – Ófalusi csomópont – M6 autópálya – településhatár (Bp. XXII. Kerület) által közrezárt területen Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat elfogadására

 

Szabó János: Minden reggel látja, hogy nem jár kevesebb személyautó, vannak távolsági buszok, amelyek, ugyanígy a Budafoki úton járnak. Mennyibe kerül a városnak.

 

Tekauer Norbert: A nyomvonal kijelölésről szól az előterjesztés, hogyan változik a Helyi Építési Szabályzat. Véleménye szerint a 6-os út elkerülje a várost, egyértelműnek jónak mondható. Nem kerül a városnak semmibe, HÉSZ módosítást kell végrehajtani, megteremtve a jogi hátteret, konkrét beruházás mikor lesz egyenlőre nem lehet megmondani.

 

-         Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

 

Szabó János: Elolvasta a koncepciót. Azonosulni tud a településőrök alkalmazásával. Nem kell, hogy részét képezze a 2010. évi költségvetési koncepciónak. Hallotta, hogy a Városfejlesztési Kft-nek kell kidolgozni az Apály utca hasznosítását. Javaslata, hogy az Önkormányzatnak befektetőt kellene találni önkormányzati szolgálati bérlakások létrehozására. Például a rendőrség részére lehet munkaerőt csábítani. De nem csak rendőröket, hanem a városban dolgozó orvosokat, tanárokat, tűzoltókat, nővéreket, önkormányzati dolgozókat lehetne bérlakással támogatni.

 

 

-         Javaslat a csatorna társulati tagságból eredő érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára

 

Tekauer Norbert: Érdekeltségi hozzájárulás fizetésével kapcsolatos problémák miatti döntések meghozataláról van szó, az előkészítési eljárás elindításáról szól az előterjesztés. Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt. Az ülést bezárja.