Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai

 

 

Tekauer Norbert: Köszönti a megjelent vendégeket, a részönkormányzat testületének tagjait, megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes.

 

 

A Települési Részönkormányzat Testülete egyetértett a napirendi javaslattal:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Tájékoztató a Közgyűlés 2010. február 25-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

- Javaslat az Apály utca rendezésére

 

- Javaslat a térfigyelő rendszer bevezetéséről, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről szóló 45/2009. (II. 26.) KGY határozat módosításra

 

- Javaslat szelektív hulladékgyűjtő szigetek mobil térfigyelő kamerával történő megfigyelésére

2. Javaslatok elfogadása a 2010. éves képviselői keret felhasználására

3. Egyebek

 

 

Tekauer Norbert: Köszönti a megjelenteket. A rendőrség képviselőjére tekintettel kéri, hogy az egyebek napirendi pontot tárgyalják elsőként.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Egyebek:

 

Szabó János: Sorolhatná az intézményeket, ahol szabálytalanul parkolnak, szabálytalanul állnak meg, ráállnak a járdára a gépkocsikkal. Különösen a Béke téren és környékén sok a szabálytalanság. A gyerekek ezt látják az érdi felnőtt lakosoktól. Véleménye szerint célszerű lenne erre hangsúlyt fektetni. Az ifjúságvédelembe beletartozik, ez is. Fontos a közlekedési szabályok betartása.

 

Sipos Zsolt r. törzsőrmester, Érdi Rendőrkapitányság képviseletében: Az említett területről (Béke tér és környéke) évek óta sokan fel vannak jelentve, de ez nem ebbe a körzetbe tartozik.

 

Tekauer Norbert: Tudomása szerint az Ondova utcában a tulajdonosok egy órára mentek el otthonról, kipakolták addig a házat. Több ilyen esemény van.

 

Sipos Zsolt r. törzsőrmester: Tudomásuk van, folyamatban van a nyomozás.

 

Macsotay Tibor, Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy a polgárőrség és a rendőrség közösen folytat járőrszolgálatot a területen.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Közgyűlés 2010. február 25-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 

- Javaslat a térfigyelő rendszer bevezetéséről, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről szóló 45/2009. (II. 26.) KGY határozat módosításra

 

- Javaslat szelektív hulladékgyűjtő szigetek mobil térfigyelő kamerával történő megfigyelésére

 

Macsotay Tibor: A szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban elmondja, hogy meg kell akadályozni ezeknek a nem rendeltetésszerű használatát. Kidolgoztak kiskamera rendszert. 10 db kamerahelyről van szó, 2 kamerát folyamatosan lehet áttelepíteni. Reggelente a közterület-felügyelet letölti az anyagokat, kiértékeli, a feljelentést megteszi, a bírság behajtható. Csütörtökön fogja az előterjesztést a közgyűlés megtárgyalni. A városvezetés elmúlt évben jelentős anyagi támogatást nyújtott a térfigyelő-rendszer kiépítésére, működtetésére. A jelenlegi városvezetés komolyan veszi a közbiztonság helyzetét.

 

Molnár Tibor: Szükség van az aluljárónál öt kamerára?

 

Macsotay Tibor: Szükséges, a MÁV jelezte levélben, hogy magas költséget jelent pl. a lift javítási költsége. Véleménye szerint a bűncselekményeket le fogják a kamerák redukálni. A polgármester megkereséssel élt a MÁV Zrt. felé, hogy az Érd Felső – Érd Alsó vasúti megállóknál lévő kamerahely kiépítéséhez, illetve a kamerák üzemeltetési költségeihez járuljon hozzá. A Közgyűlés csütörtökön tárgyalja az előterjesztést.

 

Tekauer Norbert: Az érdligeti állomás tekintetében is meg fog jelenni ez az igény. Ezek a problémák, amelyek Érd-Alsó, Felső vasútállomásokon megjelentek jelen vannak Érdligeten is. A kamerarendszer által több bűncselekményre fény derült, amelyet a kamera nélkül nem lehetett volna lekövetni. A jelenlegi állapot több kamerát igényel a városban. A végleges terv szerint 50 kamera fog üzemelni.

 

 

 

Macsotay Tibor: Fényképpel is alá van támasztva a kamerarendszer. A Duna utcai alagút is problémás rész. Abban a pillanatban, ahogy felhatalmazás van erre a projektre is, azonnal kidolgozzák.

 

Tekauer Norbert: Megköszöni Macsotay Tibornak, felkéri a Dunai utcai alagútra vonatkozó anyag kidolgozására. A részönkormányzat testülete által javasolt hulladékgyűjtő áthelyezése megtörtént. Két probléma volt. Az első hely, ahova letette a szolgáltató, nem az a hely volt, amit kijelöltek, ez másodszorra sem sikerült. Megpróbálják a továbbiakban a kijelölt helyre rakni a hulladékgyűjtőket, hiszen lakossági panasz is érkezett.

 

Macsotay Tibor: Több helyre elküldték a projekt kidolgozásra vonatkozó javaslatot, kérték, hogy járuljanak hozzá. Egy cég jelentkezett, ez a Tesco Áruház volt. A MÁV-nak hozzájárulását kell adni, hiszen MÁV területről van szó. Véleménye szerint abba az irányba kell, hogy menjenek a tárgyalások, hogy a MÁV hozzávetőleg a fele költségeket fizesse ki. Maga a hely kiépítése kerül magas költségbe.

 

Szabó János: Ezek térfigyelő kamerák, nem infra kamerák, sötétben semmit nem fognak látni. Aluljáróban kiverik a világítást, teljesen sötét lesz. A szelektív hulladékgyűjtővel kapcsolatban kérdezi, hogy 2012 után ezeket fel kell számolni, mi lesz akkor? Ennyi befektetett összeg! Továbbá, hogy kinek a felelőssége a gyűjtők rendben tartása, kezelése? Tudomása szerint az ÉRD-KOM Kft-é! Többsörösen fel lettek szólítva, hogy takarítsák! Kiket lehetne megbírságolni? Az ÉRD-KOM Kft., aki elmulasztja kötelezettségét rendesen teljesíteni. Sokkal eredményesebb lenne a sűrűbb megjelenés, mint, hogy odatesznek valamit, amit 24 óra múlva vagy megnéznek, vagy nem. Helytelen a törvényi hely! Van 2009. évi törvény a közterület-felügyelet tevékenységéről szól, ahol meghatározza, hogy ők is ugyanúgy folytathatnak térfigyelést a közterület védelme érdekében. Mobil kamerát is be lehet csatolni a térfigyelő rendszerbe. Helyszínen kellene elfogni az elkövetőt, akkor nem tudja letagadni, hogy ő volt. Külön adatvédelmi vizsgával rendelkező személynek kell dolgozni a Hivatalban, aki feldolgozza a letöltött felvételeket. Ha az elkövetőt a helyszínen elkapná a rendőr, polgárőr vagy közterület-felügyelő, akkor nem tudja letagadni. Nem ismeri el, gyorsított eljárásban a bíróságra kell vinni az ügyet. Hatékonysági mutatót nem igazán mérték fel. Megkereste az ide vonatkozó törvényeket, Megpróbálta nem azt keresni, hogy ne, hanem, hogy a legeredményesebb, hogy törvényes. Sajnálja, hogy ez az Önkormányzat nem tart ott, ahol a budaörsi, ahol a rendőrök a szabadnapon a közterület-felügyelőkkel az egész településen gyalog szabályos szolgálati egyenruhában, szabályos szolgálati felszereléssel szolgálatot látnak el gyalogosan az egész településen. Ott is van térfigyelő rendszer.

 

Császár Jánosné: Véleménye szerint Szabó János számára Érden minden rossz! Kéri, hogy ez szerepeljen az emlékeztetőben.

 

Tekauer Norbert: Nem kell felszámolni, fel lehet számolni, az ÉRD-KOM takarítja a hulladékgyűjtő szigeteket.

 

-         Javaslat az Apály utca rendezésére

 

Tekauer Norbert: Az Apály utca rendezésével kapcsolatban elmondja, többféle hasznosításra vonatkozó javaslat született. 12 méteres szélesség maradna az út mellett. Olyan problémák jöttek elő, mint a magasfeszültségű vezeték, ami ezeken a területeken megy, az áttelepítése magas költségekkel járna.

 

Szabó János: Miért? Ki telepítené át? Akkoriban a Tanács adott-e beleegyezést abba, hogy odatelepítsék az oszlopokat? Ha nem, akkor saját elhatározásból tették le. Itt is vannak tisztázandó kérdések. Elektromos Műveket szólítsák fel, hogy vagy vegyék meg az ingatlant, vagy telepítse át, XXI. századi vezetékrendszernek megfelelően.

 

Tekauer Norbert: Nem saját elhatározásából tették oda. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy három alternatíva került kidolgozásra. Átalakítani közparkká, kereskedelmi részt kialakítani, a meglévő telektulajdonosok esetleg megvennék a területet.

 

Szabó János: Él a kisajátítás intézménye. Van olyan telektulajdonos, aki évtizedek óta rendben tartja a területet. Ezért tartani egy Kft-t horribilis fizetésekért. Az Elműt rá kell kényszeríteni, hogy vegye meg azokat a területeket, ahol az elektromos oszlopok vannak.

 

Tekauer Norbert: Vannak, akik illegálisan nyitottak arra gépjármű kijárót. Nem döntéshozó szerv.  Fel fogja vetni, hogy próbáljanak megegyezni az Elmű-vel. Kereskedelmi, szolgáltató rész sem lehet, más övezeti besorolása van. Annak a tulajdonába kerülhet, aki közvetlenül telekszomszéd. Valószínűsíthető, hogy azonban nem mindenki fogja megvenni. A megmaradt részből kialakítható lakóövezet. Elsődleges kérdés, hányan akarják megvenni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslatok elfogadása a 2010. éves képviselői keret felhasználására

 

Császár Jánosné: Járdaépítést folytatná tovább, illetve a Duna utcai átjáróban említett kamera finanszírozása.

 

Molnár Tibor: A Sárd utcai járda építését javasolja.

 

Szabó János: Duna utcai viaduktnál áll a víz, ezt is rendezni kellene. 2009-ben elmondta, továbbra is indítványozza, hogy amit 2009-ben nem sikerült megvalósítani, de eltervezték, azt próbálják 2010-ben megvalósítani. Hibás járdák, gallyazások, vízelvezető árkok rendbetétele, hirdetőtáblák megvalósítása.

 

Tekauer Norbert: A hirdetőtáblák megvalósítása folyamatban van, mert az elmúlt évi keretből megmaradt összeget erre használták fel. Meg szeretné valósítani az Aba utcai híd, hozzá tartózó patakrészt, hiszen ezt halogatták.

 

Szabó János: A nagyon kevés számú leaszfaltozott utca kátyúinak kijavítása az elmúlt évben elmaradt. Egyre nagyobbak a kátyúk! A patakot rendezni kellene, befejezetlenül maradt.  A Néra utcában lassan ki fog önteni, mert magas, nem tud átfolyni, visszafolyik a papi földek irányába.

 

Tekauer Norbert: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.