Készült: 2008. május 27-én 17:00 órakor a Casino Üzletházban tartott Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

Jelen vannak: a részönkormányzat tagjai és a meghívottak

 

Tóth Tamás: Köszönti a megjelent tagokat és vendégeket. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendre, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak..

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)               Rendeletalkotási javaslat az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról

-         Rendeletalkotási javaslat a gazdasági haszonállatok tartásáról

 

2)               Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló, 13/2000. (VII.19.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

-         Javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására

 

3)               Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 13/2000. (III.21.) ÖK. rendelet módosítására

 

4)               Javaslat az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló, 38/2005. (X.25.) ÖK. rendelet módosítására

 

5)               Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről, valamint ezek eljárási rendjéről szóló, 48/2005. (XII.16.) ÖK. rendelet módosítására

 

6)               Önkormányzati vagyont érintő ügyek:

 

-         Javaslat Érd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő csatornázatlan ingatlanok vonatkozásában az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, a megalakuló viziközmű társulat részére

 

-         Javaslat az Érd-Ófaluban lévő sportpálya hasznosítására

 

-         Javaslat az érdi 027/3 hrsz-ú út meghosszabbítására vonatkozó ingyenesen felajánlott területrész befogadására

 

-         Javaslat az Érd, Fürdő u. 5. szám alatti, 11922 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

 

-         Javaslat az Érd, Asztalos utca 3211 hrsz-ú szakaszának közterületből való kivonásáról szóló, 325/2007. (XII.20.) KGY. határozat határidejének meghosszabbítására

 

-         Javaslat a Diósdi u. 42. szám alatti, 13399 hrsz-ú ingatlanból átadott terület ingyenesen felajánlott területrész befogadásáról szóló, 265/2007. (X.18.) KGY. határozat határidejének meghosszabbítására

 

 

7)               Egyebek

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról

-         Rendeletalkotási javaslat a gazdasági haszonállatok tartásáról

 

Tóth Tamás: Ismerteti a rendeletjavaslatot. Elmondja, hogy az első fordulón felmerült javaslatok beépítésre kerültek a tervezetbe. A jelenleg érvényben lévő rendeleteknek megfelelően lett átdolgozva. Ismerteti a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság döntését. Javasolja a részönkormányzat tagjainak, hogy támogassák a rendeletet.

 

Prepeliczay Istvánné: Tart tőle, hogy a chip bevezetésével megnő a kidobott kutyák száma. Kérdése, hogy ki fogja ellenőrizni?

 

Tóth Tamás: Az utcán kóborló kutyákat a sintér tudja ellenőrizni a chipen szereplő adatok alapján. Felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a rendeletjavaslatot egyhangúlag támogatják.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló, 13/2000. (VII.19.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

-         Javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet, mivel javaslat, hozzászólás nem volt felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

A részönkormányzat tagjai az I. határozati javaslatot elfogadta. A II. és III. határozati javaslatot nem tudta támogatni.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 13/2000. (III.21.) ÖK. rendelet módosítására

 

Tóth Tamás: Javaslat, hozzászólás nem volt, így felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a rendelet módosítását támogatják.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló, 38/2005. (X.25.) ÖK. rendelet módosítására

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet, mivel javaslat hozzászólás nem volt, felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a rendelet módosítását egyhangúlag támogatják.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről, valamint ezek eljárási rendjéről szóló, 48/2005. (XII.16.) ÖK. rendelet módosítására

 

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet, mivel javaslat hozzászólás nem volt, felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a rendelet módosítását egyhangúlag támogatják.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Önkormányzati vagyont érintő ügyek:

 

-         Javaslat Érd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő csatornázatlan ingatlanok vonatkozásában az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, a megalakuló víziközmű társulat részére

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet, mivel javaslat hozzászólás nem volt, felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag támogatják.

 

Tárgy: - Javaslat az Érd-Ófaluban lévő sportpálya hasznosítására

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Javaslata, hogy a szerződésben szerepeljen az, hogy ha az önkormányzatnak szüksége lenne a területre 25 éven belül, akkor lehetőség van arra, hogy visszakapja.

 

Tóth Tamás: Nem tudja támogatni a javaslatot, mivel a szerződést nem fogják elfogadni bizonytalanra.

 

Tőkés István: Módosító javaslata, hogy kerüljön kivizsgálásra a beruházóval a konzorciumi szerződés, amellyel jobban használható a terület.

 

Tóth Tamás: Felteszi szavazásra a módosítós javaslatot.

 

A részönkormányzat tagjai a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Tárgy: - Javaslat az érdi 027/3 hrsz-ú út meghosszabbítására vonatkozó ingyenesen felajánlott területrész befogadására

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet. Felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag támogatják.

 

Tárgy: - Javaslat az Érd, Fürdő u. 5. szám alatti, 11922 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet. Felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag támogatják.

 

Tárgy: - Javaslat az Érd, Asztalos utca 3211 hrsz-ú szakaszának közterületből való kivonásáról szóló, 325/2007. (XII.20.) KGY. határozat határidejének meghosszabbítására

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet. Felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag támogatják.

 

Tárgy: - Javaslat a Diósdi u. 42. szám alatti, 13399 hrsz-ú ingatlanból átadott terület ingyenesen felajánlott területrész befogadásáról szóló, 265/2007. (X.18.) KGY. határozat határidejének meghosszabbítására

 

Tóth Tamás: Ismerteti a napirendet. Felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Javaslat: A Lukin László zeneiskolánál nincs megoldva a parkolási lehetőség.

 

Tőkés István: A Kutyavár területe nincs karbantartva. Javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, hogy a területet mire lehetne hasznosítani.