Készült: 2008. november 12-én 17:00 órakor a Casino Üzletházban tartott Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

Jelen vannak: a részönkormányzat tagjai és a meghívottak

 

Tóth Tamás: Köszönti a megjelent tagokat és vendégeket. A 4. napirendi pontot a decemberi ülésen javasolja megvitatni. Javaslatot tesz a módosított napirendre, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)               Javaslat részönkormányzati tagok jelölésére

 

2)               Javaslat a város 2009. évi költségvetési koncepciójára

 

3)               Javaslat a Bem tér Akcióterületen történő fejlesztési programterv elfogadására

 

4)               Egyebek

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat részönkormányzati tagok jelölésére

 

Tóth Tamás: Tájékoztatja a tagokat, hogy a személyi kérdésre azért került sor, mert egy hely nincs betöltve, Haubert Péter pedig egészségi állapota miatt nem tudja ellátni a feladatát, ezért szükséges új tagok jelölése. Ismerteti, hogy Dr. Döcsakovszky Béla jelöltje Nagy Kálmán volt, Haubert Péter, Kéri Mihály, Horváth András és jómaga pedig Szigeti Józsefet javasolja.

Felteszi a kérdést, hogy van-e kérdés, vagy javaslat?

 

Kocsner János: Nehezményezi, hogy Nagy Kálmán nincs jelen az ülésen.

 

Prepeliczay Istvánné: Egyetért Kocsner Jánossal, és Szigeti Józsefet pedig támogatja.

 

Szűcs Lajosné: Támogatja a jelölteket, másik javaslata nincs.

 

Varga György: Szintén támogatja a jelölteket, és nincs másik javaslata. 

 

Tőkés István: Szintén nehezményezi Nagy Kálmán távollétét, és javasolja, hogy a jelen ülésen egy tagról szavazzanak, a másik tag jelöléséről pedig a decemberi ülésen.

 

Kéri Mihály: Javasolja, hogy fogadják el mind a két jelöltet.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Kérdése, hogy a jelöltek tudnak-e a jelölésükről és vállalnák-e a feladatot?

 

Tóth Tamás: Felkéri Szigeti Józsefet, hogy néhány mondatban mutatkozzon be a részönkormányzat tagjainak.

 

Szigeti József: Megköszöni a jelölést és a bizalmat, röviden bemutatkozik a részönkormányzat tagjainak.

 

Tóth Tamás: A szavazások szabályos lebonyolítása érdekében Szavazatszámláló Bizottság létrehozására tesz javaslatot, melyre jelentkezőket vár.

 

Bagdiné Dudog Orsolya és Prepeliczay Istvánné elvállalják a szavazatok számlálását.

 

Tóth Tamás: Felteszi szavazásra, hogy Bagdiné Dudog Orsolya a szavazatszámláló bizottság tagja legyen.

 

A részönkormányzat tagjai egyhangú szavazással megválasztotta Bagdiné Dudog Orsolyát a Szavazatszámláló Bizottság tagjává.

 

Tóth Tamás: Felteszi szavazásra, hogy Prepeliczay Istvánné a szavazatszámláló bizottság tagja legyen.

 

A részönkormányzat tagjai egyhangú szavazással megválasztotta Prepeliczay Istvánnét a Szavazatszámláló Bizottság tagjává.

 

Tóth Tamás: A Szavazatszámláló Bizottság minimum 3 főből kell állnia. Ezért kér még egy jelentkezőt.

 

A részönkormányzat tagjai egyhangú szavazással megválasztotta Tóth Tamást a Szavazatszámláló Bizottság tagjává.

 

Tóth Tamás: Kiosztásra kerülnek a szavazó lapok. Felhívja a figyelmet, hogy a szavazás titkos.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat tagjai 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a részönkormányzat tagjának Szigeti Józsefet jelöli.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a város 2009. évi költségvetési koncepciójára

 

Tóth Tamás: Ismerteti a koncepciót.

 

Tőkés István: Információi szerint az előző városvezetés olyan szerződést kötött a Csatornázási Művekkel, hogy a Csatornázási Művek az üzemeltető. Mi ebből az igaz?

 

Tóth Tamás: Az Unió azt nem fogadja el, hogy a Csatornázási Műveké a tulajdonrész.

 

Kéri Mihály: Fontosnak tartja elmondani, hogy a helyi adó rendszerében nagy változások lesznek. A városvezetés meg kívánja szüntetni az értékalapú adót és helyette a m2 alapú adót kerülne bevezetésre.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Felháborítónak tartja, hogy az intézmények eszközbeszerzését megint pályázati pénzből oldják meg. A gyerekek nem tudnak leülni, nincs asztal, amin dolgozzanak. A Széchenyi iskola egyik felújítási tervben sem szerepel.

 

Tóth Tamás: A Gárdonyi iskola felújítása után a Széchényi iskola következik, csak nem szerepel a koncepcióban.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Javasolja, hogy a koncepcióban név szerint szerepeljen a Széchenyi Általános Iskola felújításának tervezése.

 

Tóth Tamás: Felteszi szavazásra, hogy a Széchenyi iskola felújításának tervezése a koncepcióban szerepeljen.

 

A részönkormányzat tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással javasolja, hogy a Széchenyi Általános Iskola felújításának terve a 2009. évi koncepcióban szerepeljen.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Véleménye szerint ezzel az irányvonallal nem tud egyetérteni.

 

Tóth Tamás: Felteszi szavazásra az előterjesztést.

 

A részönkormányzat tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással támogatja a város 2009. évi költségvetési koncepcióját.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Bem tér Akcióterületen történő fejlesztési programterv elfogadására

 

Tóth Tamás: Ismerteti az előterjesztést és mellékelt térképet a részönkormányzat tagjaival.

 

A részönkormányzat tagjai nem szavaztak az előterjesztésről.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Prepeliczai Istvánné: Az Érdligeti Vasútállomásnál lévő aluljárónál borzalmas körülmények uralkodnak. Össze van firkálva az új aluljáró. Kéri, hogy a rendőrség lépjen fel ebben az ügyben.

 

Nemes Tibor r. zls.: Több ilyen rongálásos ügyet is kivizsgáltak már, nagy részben eredményesen.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: A karácsonyi ünnepek során megnő a betörések száma. Ezzel kapcsolatban érdeklődik, hogy mit tervez a rendőrség?

 

Nemes Tibor r. zls.: Ilyenkor túlóra keretében vannak berendelve a rendőrök, és több helyen járőröznek. Sajnos évek óta nem javult a rendőrség helyzete, egy járőrpáros van Érden.

 

Szigeti József: Véleménye szerint pszichésen kellene hatni az emberekre, akár vak kamerák elhelyezésével a város több pontján. 

 

Prepeliczay Istvánné: Tájékoztatásul elmondja, hogy a lakosság elégedett volt a Vízmű elkerítésével, de munka során az árok bedőlt és azóta sem lett helyreállítva a Keserűfű-Tárnoki út sarkán.

 

Tőkés István: Javasolja, hogy a részönkormányzat területén meglévő utcanévtáblákat és majdan elkészülő táblákat adja ki az önkormányzat a részönkormányzat részére, mert a tagok vállalják a kihelyezésüket. Úgy gondolja, hogy ezzel több millió forintot meg lehetne takarítani.

 

Szűcs Lajosné: Kérdése, hogy a Fürdő utca aszfaltozása mikor történik meg?

 

Tóth Tamás: Meg kell kérdezni a lakosokat, hogy a patakkal mi legyen? Ugyanis problémát okoz, mert akár bele is csúszhatnak a gépkocsik.

 

Kocsner János: A Fátyolvirág és Tárnoki út sarkán a közvilágítás megerősítését javasolja és a járda irányába fordítani.

 

Tóth Tamás: Mivel több hozzászólás nem volt, a részönkormányzat ülésélt bezárja.