Az Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat

2008. december 17-én, szerdán 17.00 órakor kezdődő ülésére

 

Az ülés helye: Casino Üzletház (2030 Érd, Balatoni út 66.)

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat részönkormányzati tagok jelölésére

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004. (VI.1.) számú rendeletének 59. § (1) e) pontja alapján: A jelölő gyűlés akkor határozatképes, ha azon a javasolt településrész lakosságának legalább 0,3 %-a vesz részt. Az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat esetében ez 24 főt jelent.

 

   2.  Javaslat a helyi adókról szóló 49/2007. (XI.26.) KGY. rendelet módosítására

 

   3. Javaslat a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás 2009. évi díjának meghatározására

 

   4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

 

   5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 13/2000. (III.21.) ÖK rendelet módosítására

 

   6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi munkatervére

 

   7.Javaslat a TEUT pályázat (Esküdt utca – Felvigyázó utca – Elnök utca – Vörösmarty utca) benyújtásához biztosított önerő módosítására

 

  8. Egyebek