Az Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat

2009. november 18-án, szerdán 17.00 órakor kezdődő ülésére

 

 

Az ülés helye: Casino Üzletház (2030 Érd, Balatoni út 66.)

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1./ Lakosságot érintő közgyűlési ( 2009. november 19-i)     napirendek megtárgyalása

     - Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

    - Javaslat Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II.25.) Ök. számú rendelet módosítására

    - Javaslat a város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) számú ÖK. rendelet módosítására

     - Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosítására

      - Javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetésére (I. forduló)

2./ Tájékoztató az Érdligeti Dísztó – Sétány kialakításával kapcsolatos munkavégzésről

  3./ Tájékoztató a járdaépítési program megvalósulásáról a részönkormányzat területét érintően

 

 4./ E g y e b e k