Az ülés helye: Casino Üzletház (2030 Érd, Balatoni út 66.)

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1./ Lakosságot érintő közgyűlési ( 2009. december 17-i)     napirendek megtárgyalása

 

2./ Tájékoztató az önkormányzati pályázatokról

 

3./ Tájékoztató a 2009. évben a részönkormányzat területén végzett munkákról

 

4./   E g y e b e k