Készült: 2007. szeptember 19-én 18.00 órakor a Casino Üzletházban tartott Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai és a meghívottak

Tóth Tamás: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendre, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Festal Étteremben betiltották a tűzijátékot.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)      Javaslat a Városközpont és környékének valamint a Mihályitelepi Ipari Park településrendezési terveinek elkészítésére

2)      Javaslat a rendezési tervek előkészítéseként ötletpályázat kiírására

3)      Javaslat a Gazdasági-, Logisztikai Park II. szabályozási tervének elkészítésére

4)      Javaslat a Dél-budai Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekttel kapcsolatos érdi álláspont, feladatok rögzítésére

5)   Javaslat a csapadékvíz elvezetése és az utak állapotára az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat területén.

6)             Egyebek

1-3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: - Javaslat a Városközpont és környékének valamint a Mihályitelepi Ipari Park településrendezési terveinek elkészítésére

- Javaslat a Gazdasági-, Logisztikai Park II. szabályozási tervének elkészítésére

Tóth Tamás: A rendezési tervről tájékoztatta a tagokat. Elkezdődött Érd városának átfogó rendezési tervének kidolgozása.  Elmondta, hogy a Mihályitelepi Ipari Parkra több jelentkező van. 

Kocsner János: Feltette a kérdést, hogy a városközpontban a Szabadság tér megszűnik?

Tóth Tamás: Nem szűnik meg. A mellékelt térkép alapján tájékoztatta a résztvevőket a tervekről.

Tiborcz Károlyné: Érdekelte, hogy a volt gyógyszertár épületével mi a terv?

Tóth Tamás: Elmondta, hogy kulturális központ fog épülni (könyvtár, színház).

Tiborcz Károlyné: Érdeklődött, hogy a temető területe ugyan akkora marad, mint jelenleg?

Tóth Tamás: Nem, a temető területe is bővítve lesz. Szavazást nem, támogatást kért a javaslatra.

A részönkormányzat szavazás nélkül az előterjesztésről tartott tájékoztatást elfogadta és támogatja.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a rendezési tervek előkészítéseként ötletpályázat kiírására

Tóth Tamás elnök: Ismertette a javaslatot, és tájékoztatásul elmondta, hogy az egyetemi tanszékkel közösen írták ki a pályázatot, hogy a fiatalok az ötleteiket megvalósíthassák.

Szűcs Lászlóné: Felajánlotta, hogy készít egy kerámia serleget, Érd Megyei Jogú Város elismeréseként.

Tóth Tamás: Megköszönte a felajánlást, támogatja.

Varga György: Javasolta, hogy Érd három testvérvárosa felé is irányuljon ez a pályázat.

Tóth Tamás elnök: Támogatta a javaslatot.

Érligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzata egyhangúlag javasolja Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének, hogy Szűcs Lászlóné felajánlását fogadja el, hogy az ötletpályázat résztvevőinek készít egy kerámia serleget.

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Dél-budai Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekttel kapcsolatos érdi álláspont, feladatok rögzítésére

Tóth Tamás: Ismertette a javaslatot. Érd területének mindössze 20 %-a csatornázott. Az Európai Unió ennek a költségnek a 75 %-át vállalja. Elmondta, hogy a lakosok kedvezményes lakáskassza hitelt igényelhetnek, ami azért is kedvező, mert a lakáskasszába befizetett összegnek a 30%-a állami támogatás. Felkérte a tagokat, hogy működjenek közre a lakosság tájékoztatásában arról, hogy a Providencia Lakáskassza közreműködik a szennyvíz-csatorna lakáskassza finanszírozásában.

A részönkormányzat szavazás nélkül az előterjesztésről tartott tájékoztatást elfogadta és támogatja, és felajánlják közreműködésüket.


5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a csapadékvíz elvezetése és az utak állapotára az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat területén.

Tóth Tamás: Elmondta, hogy a Tárnoki út – Csaba utca – Kutyavári úti szakasza kiemelt padkával kerül ellátásra a közlekedés javítása érdekében.

Felkérte a tagokat, hogy ha a részönkormányzat területén bármilyen utakkal kapcsolatos problémát tapasztalnak az ÉKF felé jelezzék, illetve a bejelentés idejét jegyezzék fel és a következő ülésen ismertessék, hogy az emlékeztetőbe bekerüljön.

A részönkormányzat szavazás nélkül az előterjesztésről tartott tájékoztatást elfogadta.

EGYEBEK: Elhangzott, hogy a rendőrségi körzeti megbízott irodájának állapotát felül kell vizsgálni és az oda beosztott rendőr részére a kulcsokat biztosítani kell.

Andorkó Tibor Gyula r. tzls.: Elmondta, a körzeti irodák munkavégzésre alkalmatlanok, mert az informatikai eszközök nincsenek összekötve a rendőrségi belső hálózattal. Ehhez a hálózathoz bm telefonvonal szükséges, aminek a havi költsége kb. 300-400 eFt. Ezt az irodát ilyen formában csak a kijelölt fogadóórájában a lakosság fogadására tudja használni.

Tiborcz Károlyné: Elmondta, hogy a parlagfűvel kapcsolatban már kétszer felkereste Kovács Józsefet az önkormányzat környezetvédelmi referensét, de nem történt változás.

Tóth Tamás: Ismételten kérte a tagokat, hogy az ilyen fajta bejelentéseket jegyezzék fel és a következő ülésen az emlékeztetőbe fog kerülni, ami által a hivatal vezetője, a jegyző is tudomást szerez a hiányosságokról.

 

Kmf.

                                                                                                                 Tóth Tamás

                                                                                                                        elnök