Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 7 fő, a jelenléti ív szerint

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni u.

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat. Köszönti az ülésen megjelent Andorkó Tibor rendőrtörzsőrmester körzeti megbízottat, Macsotai Tibor Polgárőrség elnökét. Megállapítja, hogy 7 fő megjelent, az ülés határozatképes.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a módosított napirendet elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.     Körzeti megbízott beszámolója – Polgárőrség beszámolója

2.     Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosítására

3.     Tájékoztató a helyi és a helyközi közlekedés helyzetéről (VOLÁNBUSZ)

4.    Tárnoki úti vízmű-terület állapota

5.     Egyebek

 

 

1)     sz. napirend:

 

Körzeti megbízott beszámolója – Polgárőrség beszámolója

 

Tóth Tamás: Felkéri Andorkó Tibor rendőr-törzsőrmestert, hogy mutatkozzon be.

 

Andorkó Tibor: Bemutatkozását követően elmondja, hogy a körzeti megbízotti feladatokat a részönkormányzat területén saját autójával fehér színű volkswagen kisbusszal látja el. Kérése, hogy adják meg a területen lévő közintézmények, iskolák, óvodák, vendéglátóhelyek – főleg a szeszesitalt forgalmazók – jegyzékét és címét, hogy fokozott figyelmet tudjanak fordítani ezekre a területekre.

 

Prepeliczay Istvánné: Szeretne tájékoztatást kapni arról a szóbeszédről mi szerint a „volt strand” területén a fiatalok drogot fogyasztanak.

 

Bagdiné Dudogh Orsolya: Kérdése, hogy a beköszöntött jó idő következtében „az utcára kiszabadult gyerekek” tájékoztatására és oktatására tudnak-e szóróanyagot adni a helyes közeledési magatartással kapcsolatosan.

 

Tiborcz Károlyné: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Kankalin utcában nem veszik figyelembe az egyirányú utca jelzését, ezért ezen a területre ellenőrzést kér. 

 

Andorkó Tibor: Utána néz a feltett kérdéseknek. Most nem tud tájékoztatást adni, mert eddig nem ezen a területen dolgozott. Következő ülésen megválaszol a feltett kérdésekre. Amennyiben kérdés, észrevétel van a magadott telefonszámon és e-mail címen elérhető. Telefonszám: 70/3794216, e-mail: spec.ment.erd@freemail.hu

 

Macsotai Tibor: Elmondja, hogy a részönkormányzatok ülésen ezután rendszeresen képviseltetni fogják magukat. A Duna u. 84. szám alatti régi orvosi rendelőben alakítják ki a Polgárőrség székhelyét. Elmondja, hogy aki csatlakozni kíván a polgárőrség munkájához két hetes tanfolyamot kell elvégeznie, és vizsgát kell tenni.  Itt 24 órás diszpécserszolgálatot biztosítanak, s itt helyezik el a körzeti megbízottat is. Jelenleg fogadóórát a Fürdő utca 1 szám alatt látnak el: Minden hónap első péntekén 17 órától 18 óráig. Elérhetősége: telefon: 30/6212596; email: polgarorseg@fbi.hu

 

Tóth Tamás: Elfogadásra javasolja a rendőrkapitányság körzeti megbízottjának beszámolóját.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

7/2007. (IV. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

Körzeti megbízott beszámolója – Polgárőrség beszámolója

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja Érd Városi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának beszámolóját megköszönve a rendőrség – különösen az iskolák környékén kifejtett – eddigi munkáját.

 

 

2)     sz. napirend:

 

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosítására

 

Tóth Tamás: Ismerteti a rendeletmódosítási javaslatot.

 

Prepeliczay Istvánné: Megjegyzi, hogy amennyiben 10 %-os díjemelést fogadnának el, akkor jövőre már ez lenne az emelés alapja. Ne fogadják

 

Tóth Tamás: Elfogadásra javasolja a rendőrkapitányság körzeti megbízottjának beszámolóját.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2007. (IV. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

hulladékkezelési közszolgáltatás díja

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag nem javasolja elfogadni a rendelet módosítását, hiszen az áremelés indokolatlanul magas és túlzottan nagy terhet ró a lakosság jelentős részére. Javasolja a szemétszállítás díjtételének számítási módját külső szakértővel vizsgáltassák felül. Továbbá azt is, hogy ténylegesen mennyi a leadott szemét mennyisége. Készüljön összehasonlító elemzés az ország több településén alkalmazott díjai vonatkozásában.

 

 

 

3)     sz. napirend:

 

Tájékoztató a helyi és a helyközi közlekedés helyzetéről (VOLÁNBUSZ)

 

Tóth Tamás: A részönkormányzat kialakult véleményét szavazásra teszi fel.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2007. (IV. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

 

Tájékoztató a helyi és a helyközi közlekedés helyzetéről (VOLÁNBUSZ)

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangú véleménye, hogy az elemzés nem a valós helyzetet tükrözi, hiszen az aluljáró építése miatt a közlekedés nem az eredeti útvonalon történik.

 

 

4)     sz. napirend:

 

      Tárnoki úti vízmű-terület állapota

     

 Tóth Tamás: Összefoglalja az elhangzott észrevételeket, mely szerint a Tárnoki úton a vízmű területén áldatlan állapotok vannak. A védterületre mindenki bejárhat, mert a kerítés bedőlt. Prepeliczay Istvánné most jelezte, hogy a Tárnoki út és Keserűfű utca sarkán a felszíni vízelvezető árok oldala több helyen bedőlt, melyet sürgősen meg kell javítani.

Javasolja az ÉTV és az ÉKF vezetőségének a figyelmét hívják fel ezeken a területeken az állagmegóvási munkák elvégzésére.

    

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

9/2007. (IV. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

 

Tárnoki úti vízmű-terület és a Tárnoki-Keserűfű utca sarkán lévő csatorna állapota

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal felkéri az ÉTV igazgatóját, hogy a Tárnoki út melletti vízműtelep és az ÉKF igazgatóját, hogy a Tárnoki út - -Keserűfű utca sarkán lévő felszíni vízelvezető árok állagmegóvásáról szíveskedjenek gondoskodni.

 

 

5)     sz. napirend:

Egyebek

 

Lakossági felszólaló: A Keserűfű utcai vízelvezetést meg kell oldani, mert a felső utcákból oda dől a víz, eső esetén az utcán hömpölyög végig.

 

Bagdiné Dudogh Orsolya: Április 22-én Föld Napja lesz. Javasolja, hogy a gyermekek ne csak a szemetet szedjék, de legyen lehetőség arra, hogy fát, vagy virágot ültessenek, azért, hogy alkotó tevékenységet folytassanak. Javasolja a Casino környékén eligazító tábla kihelyezését, így az intézményeket és a műemlékeket könnyebben megtalálhatnák.

 

Tóth Tamás: Erre lehetőség van az Europlakát-tal kötött szerződés értelmében, hiszen korlátozott számban ingyen elkészítenek táblákat. Kéri, hogy a konkrét igényeket írásban rögzítsék, hogy továbbítani lehessen.

 

Tiborcz Károlyné: A Kakukkfű utca balesetveszélyességére már a korábbi ülésen is felhívta a figyelmet, de még nem történt semmi.

 

Haubert Péter: A Tárnoki úton életveszélyes gyalog közlekedni, beláthatatlanok a kanyarok, az autósok ezt a szakaszt használják átvezető útnak a csúcsforgalmi időszakban. Éppen ezért sürgős lenne a járda kiépítése és a sebességkorlátozás ellenőrzése.

 

Tiborcz Károlyné: A Balatoni úti járda a Kutyavári úttól a Fürdő utca felé balesetveszélyes a járdalapok kiállnak, a beton töredezett, kátyus.

 

Bagdiné Dudogh Orsolya: A Kutyavári úti óvoda kútjának tisztítása nem történt meg. A Széchenyi Általános Iskolánál a 200 m2-es térburkolat kialakítása elmaradt.

 

Prepeliczay Istvánné: A strand területén lévő játszótér a legveszélyesebb Érden, mert a kivágott farönkök a földből kiállnak, s a gyermekek szaladgálás közben a lejtőn lefelé könnyen elesnek. Ebből már volt komoly baleset.

 

Tóth Tamás:  Köszöni az aktív részvételt, az észrevételeket, melyeket továbbítani fog az illetékes helyekre. Az önkormányzat ülését bezárja.

 

 

 

k. m. f.

 

 

 

 

                                                                                     Tóth Tamás s.k.

                                                                                    képviselő, elnök