Készült:Az Érdligeti-Kutyavári  Településrészi Önkormányzat 2007. március 21. üléséről

 

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 7 fő, a jelenléti ív szerint

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni u.

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat. Köszönti Incze Józsefet az ÉKF  e területre vonatkozó városgazdáját, akit az első napirendhez hívott meg. Megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy harmadik napirendként az ÉKF 2006. évi munkájáról beszámolóval foglalkozzanak. 

 

Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a módosított napirendet elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)     Tárnoki út közlekedés-biztonsági gondjainak megoldására tett javaslat megvitatása.

2)     Tavaszi vizes időszakra való felkészülés.    

3)     Batthyány-program megvitatása

4)     Közbiztonság helyzete

     Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről

    Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2006. évi tevékenységéről

5)     Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Szervezet 2006. évi tevékenységéről

6)     Javaslat a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet alapján a pályázatok kiírására

7)    Egyebek