Készült: 2008. január 30-án 16.30 órakor a Casino Üzletházban tartott Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai és a meghívottak

Tóth Tamás: Köszönti a megjelent tagokat és vendégeket. Megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendre, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.. Tájékoztatásul elmondta, hogy lakossági bejelentés érkezett hozzá, hogy a Fürdő utca javítása során 8 cm-es szegély alakult kis az útszélén, ami miatt a víz nem folyik el. Ígéretet tett, hogy utána néz a problémának. Továbbá javaslatot kapott, hogy a Hóvirág utcában kerüljön ki egy tábla, ami jelzi, hogy gyerekek közlekednek.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)                Tájékoztató a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotásáról

2)                Tájékoztató a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK rendelet módosításáról

3)                Tájékoztató a Batthyány-program felülvizsgálatáról, a 2008-2009. évi pályázati lehetőségekről, akcióterv elfogadásáról

4)                Egyebek

1. NAPIRENDI PONT

style="font-weight: bold;">Tárgy: Tájékoztató a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotásáról 

Tóth Tamás: Ismertette a tájékoztatót. Feltette a kérdést Kozma Károly rendőrkapitánynak, hogy milyen lehetőségeket lát ezzel kapcsolatban?

Kozma Károly r. alez.: Részt vett a Közrendvédelmi Bizottság ülésén is, ahol szintén elmondta, hogy támogatni tudja a mezőőri szolgálat megerősítését, de úgy véli, hogy a mezei őrszolgálati feladatok ellátásához nem elég a két mezőőr.

Tóth Tamás: Többen jelezték felé, hogy a régi strand területét kerítsék be, mert a fiatalok hangoskodnak, randalíroznak.

Kozma Károly r. alez.: Elmondta, hogy arra nincs a rendőrségnek kapacitása, hogy a problémás területeken állandó járőrszolgálat legyen biztosítva, de ígéretet tett arra, hogy a parkot visszatérő jelleggel ellenőrizni fogják. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy egy hete gyalogos járőrszolgálatot látnak el, ezen kívül trafipaksz akciókat is szerveznek.

Tóth Tamás: Kéri a rendőrséget, hogy segítse a mezőőri szolgálat munkáját, ha szükséges.

Kozma Károly: Elmondta, hogy nem áll rendelkezésükre olyan terepjáró autó, amivel ez lehetséges lenne, de természetesen, amiben tudnak rendelkezésre állnak.

Szigety József: Javasolta, hogy a város biztonsága érdekében szorgalmazni kellene a térfigyelő kamera felszerelését, példaként ismertette Diósd rendszerét.

Kozma Károly: Támogatja az ötletet.

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK rendelet módosításáról

Tóth Tamás elnök: Ismertette a napirendet.

A részönkormányzat tagjai a tájékoztatót tudomásul vette.

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a Batthyány-program felülvizsgálatáról, a 2008-2009. évi pályázati lehetőségekről, akcióterv elfogadásáról

Tóth Tamás: Ismertette a napirendet.

Macsotay Tibor: Tájékoztatásul beszámolt a Polgárőr Egyesület munkájáról az elmúlt időszakban. Továbbá elmondta, hogy tervezik az egyesület állománya részére egyenruha vásárlását, amihez támogatást kér.

4. EGYEBEK

Tóth Tamás: Javaslat, hozzászólás nem volt, az ülést lezárta.

 

Kmf.

                                                                            
 

Tóth Tamás

                                                                                                                              elnök