Készült: 2008. március 19-én 16.30 órakor a Casino Üzletházban tartott Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről.

Jelen vannak: a részönkormányzat tagjai és a meghívottak

Tóth Tamás: Köszönti a megjelent tagokat és vendégeket. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendre, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak..

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)                Javaslat az állatok tartásáról szóló 16/2001. (V. 28.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

2)                Tájékoztató a csatornázással kapcsolatban

3)                Egyebek

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló 16/2001. (V. 28.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

Tóth Tamás: Ismerteti a rendeletjavaslatot.

Macsotai Tibor: Kérdése, hogy a piacra is vonatkozik?

Tóth Tamás: A piacra és területére. Felolvasta a rendelet erre vonatkozó részét.

Macsotai Tibor: Nem ért egyet a rendelet ezen részével. Feltette a kérdést, hogy ha egy tulajdonos, akinek a piacon belül van egy területe és van egy kutyája, amit őrző-védőnek használ használhatja-e, vagy ehhez külön „jogosítvány” kell? Véleménye szerint őrző-védő feladatot ellátó kutyának csak az minősül, ami biztonsági őrrel vagy rendőrrel van.

Tóth Tamás: A polgárok ezt honnan fogják tudni?

Macsotai Tibor: A gazdájáról, mivel általában egyenruhát viselnek.

Andorkó Tibor Gyula r. törm.: Véleménye szerint nem az egyenruha számít, mivel személyszerint ő hiába rendőr, a saját kutyáját nem használhatja szolgálati célra, csak azt a kutyát, ami a rendőrség állományában van, kiképzett, minősített és papírral rendelkezik.

Tóth Tamás: Véleménye szerint az őrzésre használt kutyákra egy megkülönböztető jelzést kellene használni, amire ötleteket vár. Személyszerint azt javasolja, hogy egy számozott táblával rendelkezzen a kutya.

Andorkó Tibor Gyula r. törm.: Mivel a kutyával többnyire a vezetője is ott van, ezért javasolja, hogy törzskönyvvel és egy erre rendszeresített igazolvánnyal rendelkezzen a kutya gazdája, amiben az adatok szerepelnek.

Tóth Tamás: Úgy gondolja, hogy a kutya kapjon egy táblát vörös kereszttel és egy számmal ellátva, ami rátekintéssel igazolja a kutyát.

Érdi lakos: Véleménye szerint a magán őrző-védő cég is biztosítsa a kutya megkülönböztetését, mint ahogy a rendőrségi kutyáknál.

Tóth Tamás: Feltette a kérdést, hogy a részönkormányzat javasolja-e, hogy kötelezően microcsippet ültessenek a kutyákba?

Részönkormányzati tag: Véleménye szerint, ha elkóborol a kutya, a csipp alapján könnyen megtalálható és megállapítható, hogy be van-e oltva.

Andorkó Tibor Gyula r. törm.: Ezek a csippek nem programozhatók. A csippeket előre legyártják és rákerülnek a kutya alapadatai. A kutya nyakába helyezik el, a bőr alá ültetik be. Egy jelet sugároz ki, ami a szükséges adatokat biztosítja, de nem programozhatók. 

Macsotai Tibor: Véleménye szerint az önkormányzatnak kellene biztosítania ehhez az alapfeltételeket.

Tóth Tamás: Az önkormányzat nem vállalhatja fel a kutyák csippel való ellátását mindaddig, amíg a városban minden gyermek ellátásáról nem gondoskodott.

Macsotai Tibor: Azt javasolja, hogy ajánlott legyen a csipp, de nem kötelező.

Érdi lakos: Véleménye szerint jó dolog lenne a csipp beültetése, de semmiképpen sem kötelezően. Úgy gondolja, hogy aki állatot tart, vállalnia kell, hogy felelősséggel is jár.

Andorkó Tibor Gyula r. törm.: Véleménye szerint a közintézményekre,  bevásárlóközpontokra, különböző üzletekre érvényesüljön az, hogy „Kutyát bevinni Tilos”. Kivételt képeznének a vakvezető kutyák, segítő kutyák, rendőrkutyák, fegyveres testület kutyái szolgálat közben és közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatokat ellátó civil szervezet kutyái szolgálat közben, amit minden üzleten jól látható módon kellene elhelyezni. Ezzel kizárható lenne, hogy mindenki bevihesse az üzletekbe a kutyát.

Tóth Tamás: Javasolja, hogy Andorkó Tibor Gyula r. törm.-t hívják meg bizottsági ülésre, ha a jelen napirend tárgyalásra kerül.

A részönkormányzat tagjai szavazás nélkül az ebekbe ültethető mikrocsippet az ajánlott kategóriába javasolják.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a csatornázással kapcsolatban

 

Tóth Tamás: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2008. április 1-vel a városban megkezdődik a csatornázási felkészülés.  A csatornázás költsége kb. 250.000 Ft lesz lakásonként. A lakosságnak van lehetősége a részletfizetésre. Ennek az a módja, hogy meg kell kötnie egy lakáskassza szerződést, ami egy előtakarékosság és amihez 30%-os állami támogatás is járul. A havi részlet kb. 3000 Ft lesz, 97 hónapra. Olyan idős emberek részére – akiknek nem áll módjukban ezt az összeget kifizetni – is próbálnak megoldást keresni.

Kéri a részönkormányzat tagjait, hogy vonjanak be önkénteseket ahhoz, hogy a lakosság megismerje a csatornázással kapcsolatos információkat.

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

Tóth Tamás: Javaslat, hozzászólás nem volt, az ülést lezárta.

 

Kmf.

                                                                          

Tóth Tamás

                                                                                                                              elnök