NAPIRENDI JAVASLAT:
 

1)  Javaslat a vízmű bekerítési tervének előkészítésére (szóbeli tájékoztatás)

2) Javaslat a temető és strand rendezési tervének előkészítésére (szóbeli tájékoztatás)

3) Javaslat a városközpont és ipari terület (focipálya) rendezési tervének előkészítésére (szóbeli tájékoztatás)

4)  Javaslat pályázat benyújtására a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére

5) Tárnoki – Riminyáki – Bajcsy Zs. út lámpás kereszteződés engedélyezési tervének bemutatása

6)   Tájékoztató a csatornázás jelenlegi állásáról és a soron következő feladatokról (szóbeli tájékoztatás)

7)   Egyebek

                                                                                                          

 

                                                                                                 Tóth Tamás sk.

                                                                                                              elnök