Fenyves-Parkváros

Településrészi Önkormányzat

 

 

J E G Y Z ő K Ö N Y V

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 2007. március 19-i üléséről

Készítette: Simó Károly

 

J E G Y Z ő K Ö N Y V

 

Készült: A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 2007. május 14.-i üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 8 fő, a jelenléti ív szerint, Horváth András települési képviselő, 2 vendég, Simó Károly

 

Helye: Parkvárosi Közösségi Ház, Érd, Bajcsy-Zsilinszky út

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

A jelenlévőkkel ismerteti az ülés napirendi pontjait.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet, és annak sorrendiségét.

 

Napirendi javaslat:

1)     Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása

2)     Munkaterv megvitatása

3)     Batthyány-program megvitatása

4)     Közbiztonság helyzete

Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2006. évi tevékenységéről

5)     Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Szervezet 2006. évi tevékenységéről

6)     Javaslat a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet alapján a pályázatok kiírására

7)     Egyebek

 

 

1.) sz. napirend:

Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása

 

A jelenlevők megvitatták az előzetesen átadott tervezetet.

Erdős László felvetetette, hogy kaphatnak-e a részönkormányzati képviselők megbízólevelet, abból a célból, hogy a lakók előtti hitelesen bizonyítani tudják ebbéli minőségüket?

 

2.) sz. napirend:

Munkaterv megvitatása

 

A Közgyűlés rendjéhez igazodó munkaterv kiegészítésére az alábbi javaslatok érkeztek:

-Tetőfedő utca rendbetétele

-április utolsó hete: takarítási akció szervezése (Tiszta Városunkért)

-lomtalanítás népszerűsítése

-útjavítás, buszmegállók befejezése

-közbiztonság helyzete

-Teleki előtt szemeteskukák

-földbekötőutakat lezárni Sóskút fele

 

 

3.) sz. napirend:

Batthyány-program megvitatása

A jelenlevők az első fordulós anyagot áttanulmányozták, javasolják második fordulós vitára. Az elkövetkező üléseken kívánnak véleményt nyilvánítani.

 

4.) sz. napirend:

Közbiztonság

 

Szabó Béla ismerteti a tájékoztatót.

 

Prakterné: van-e rendőrörs?

 

Horváth András: kell-e rendőrörs? Meg kell vizsgálni az épülő Intersparban a létesítés lehetőségét.

 

Erdős László: Hiányolja a rendőrség működéséről szóló részt a beszámolóban. Kérése: Legyen rendőrörs!

 

Barcza Egon: Véleménye szerint nem kellene elfogadni kritika nélkül a beszámolót.

Bem téren nem változik évek óta a helyzet.

A polgárőrséggel együttműködve kellene javítani a helyzeten.

Javaslata: 17-19 óra között legyen rendőr a lehajtónál.

Bem téren rendőri jelenlét kell!!

 

Varga Lászlóné: Már most nagy segítség az iskolának a Polgárőrség. Felveti a 30-as táblák kérdését az iskola környékén. Esetleg kamera a gyógyszertár környékén. Mit lehet tudni a készenléti rendőrökről?

 

5.) sz. napirend:

ÉKFI beszámoló

 

A jelenlevők tudomásul vették az ÉKFI beszámolóját.

 

6.) sz. napirend:

Egyebek

T-Mobile antenna

 

A szomszédok ismertetik az előzményeket, a korábbi lakossági fórumokon elhangzott ígéreteket és az akkori bonyodalmakat. Fel kellene keresni Illés Zoltánt és más környezetvédelmi szakembereket.

 

Erdős László: Hiányolja a hatástanulmányt, ez nélkül nem tudja elfogadni.

Prakterné Kovács Mária: Bírságolni kellene az illegálisan rátelepülő szolgáltatót. Meg kellene vizsgálni, hogy igaz-e az a hír, hogy a Pannon máris rátelepült a meglévő T-Mobile antennára? Javaslata: a Vodafone ne települjön rá!

 

A jelenlevők egyhangú szavazatával úgy döntenek, hogy nem fogadják el a Vodafone rátelepedését a meglévő T-Mobile antennára.

 

Képviselői egyéni keret

Szabó Béla: minden választókerületnek rendelkezésre fog állni 5-5 millió forint. Erre vár emailben javaslatokat.

 

Eddig felmerült ötletek:

-Fűtő utca

-Iparos utca járda

-kátyuzás

-Bem tér megálló

-közösségi ház padló