Készült: 2008. április 24-én a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Macsotay Tibor a Polgárőrség Elnöke, Sztojka György és felesége, Kiss Zoltán és Kissné Udvari Eszter

 

A részönkormányzat üléséről hangfelvétel nem készült, a jelenléti ívből megállapítható, hogy az ülés határozatképes.

 

Szabó Béla elnök tájékoztatása szerint a részönkormányzatot a csatorna-beruházás szervezésének előkészítéséről tájékoztatta. Egyebek napirend keretében Sztojka György családja nevében ismét kéréssel fordult a részönkormányzathoz. Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy 2007. szeptember 19-i ülésen hoztak határozatot kérésükre, melyben a Gépész utca 48. szám alatti társasház létesítése ellen tiltakoztak. A határozatban kéréssel éltek a Helyi Építési Szabályzat módosítása iránt annak érdekében, hogy a beépítés jellege ne módosuljon, maradjon a jelenlegi állapot Sztojka György és felesége ismételten kéri, hogy a Bányász és a Gépész utca sarkán építendő társasház a jelenlegi építési engedély alapján ne valósulhasson meg, (több szintes 12 lakásos társasház), hiszen az nem illik a környezetbe.