Készült: 2008. január 17-én a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai,  Kozma Károly alezredes, rendőrkapitányság vezetője, Macsotay Tibor a Polgárőrség Elnöke, a lakosság képviselői

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent érdeklődőket, majd javaslatot tesz a napirend megváltoztatására. Első két napirendet nem tudják megtárgyalni, mert az írásos anyag nem készült el tárgyalások elhúzódása miatt, illetve a közgyűlés ülésére másként lesz átütemezve. Javasolja, hogy az írásban is kiküldött Batthyány programmal kapcsolatos előterjesztést vitassák meg. Első napirendként kapitány úr szeretne a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatosan szólni. Harmadikként következne az Egyebek napirend.

 

Jelenlévők a módosított napirendet elfogadták.

 

 

1. sz. napirendi pont: Térfigyelő rendszer kialakítása a városban

                                       Előadó: Kozma Károly alezredes, kapitányságvezető

 

 

Kozma Károly: Kezdeményezik térfigyelő rendszer kialakítását, tekintettel arra, hogy már Százhalombattán és Diósdon is kedvező tapasztalatok vannak a kamerarendszer működéséről. Részletes tájékoztatást adott a működtetési rendszerről, majd megjegyzi, hogy természetesen több kamerát kihelyezni anyagi lehetőségek bővülésével lehet. Szeretné, ha a részönkormányzat elmondaná, hogy területükön illetően hová helyezzenek ki dobozokat.

 

Macsotai Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy szeretnék a vállalkozókat is bevonni a létesítési költségekbe, hiszen a rendszer számukra is védelmet jelenthet.

 

A részönkormányzat tagjai részéről a következő javaslatok fogalmazódtak meg: Mivel a Szövő utcát a Szövő-Nyomdász utca sarkáról teljesen be lehet látni, ezért oda kellene kihelyezni egy dobozt. Javaslat érkezett az Iparos út felső szakaszára, illetve a Bem térre.

 

Kozma Károly: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megvizsgálta kérésüknek megfelelően az M7-esre történő le és felhajtást. Az Autópálya kezelője tájékoztatása szerint a szomszédos utcánál a Szovátai út folytatásában kívánják megoldani.

 

Szabó Béla: Részletes tájékoztatást ad a csomóponti problémákról, majd elmondta, hogy valóban a Lőcsei-Szovátai út folytatásában – mivel szinte szintbeli különbségek sincsenek -  a felhajtást Budapest, illetve a lehajtást  Székesfehérvár felöl itt kívánják megoldani, s ezáltal a  terület tehermentesítése a városba jövő forgalom miatt is  elérhető.

 

2 sz. napirendi pont: Javaslat a Batthyány-program felülvizsgálatára, a 2008-2009 évi pályázati lehetőségekre, akcióterv elfogadására

 

 

A részönkormányzat a Batthyányi-program felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztésben jónak tartják, hogy a Duna-part, illetve a Beliczay sziget megfelelő hasznosítását. Örömmel veszik, hogy parkok létesítését is megcélozták. Javasolják, hogy legyen egy egyházi fenntartású gimnázium is a városban, így azok is bekerülhetnek, akik a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba nem nyernek felvételt. Örülnek annak, hogy végre hasznosítják a Levente Üdülő területét, s legalább óvoda fog ott létesülni.

 

 

3. sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

Érchegyi Lajosné: Köszöni az Iparos utca végén kialakult szeméthegy megszüntetésében Szabó Béla képviselő közbenjárását.