Készült: 2008. július 22-én a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Horváth András képviselő, a lakosság képviselői

 

 

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent vendégeket. Javasolja a napirend elfogadását. 

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a napirendet elfogadják-e.

 

 

Jelenlévők a  napirendet elfogadták.

 

 

1.     sz. napirendi pont:Javaslat a 15. és 16. sz. választókerület 5 millió Ft-os keretösszegének felhasználására

Előadó: Horváth András és Szabó Béla képviselők

 

 

Szabó Béla: Felkéri Horváth András képviselőt, hogy ismertesse a 15 sz. választókerülettel kapcsolatos elképzeléseit.

 

 

Horváth András: A Fenyőfa utcáról lezúduló esővíz az Alsóerdősor-Platánfa utca közelében lévő buszmegálló előtti területet teszi tönkre. Ezért javasolja a buszmegálló előtti terület rendbetételét. Mivel nem ismert a munka költségei, ezért kéri annak beárazását. Ugyanez vonatkozik a Köszörűs utcában meglévő csapadék-csatorna hiányzó részének befejezése tárgyában is. Javasolja továbbá, hogy a Teleki Sámuel Általános Iskolának adjanak kb. 1 millió Ft-ot az esővíz-elvezetés, illetve járdaépítési problémák megoldására. Amennyiben marad pénz javasolja, hogy az ünnepek méltó megünneplése érdekében az Iparos és Szövő utcán zászlókat helyezzenek ki a villanyoszlopokra.

 

Weresmarty László lakossági érdeklődő, POFOSZ elnöke: A problémát abban látja, hogy nem lejt a Köszörűs utca, ezért tud a víz mindig visszatolódni.

 

Horváth András: Weresmarty úr problémájával polgármester urat is megkereste.

 

Weresmarty László: Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a Köszörűs utcát rendbe teszik.

 

Szabó Béla: A Kövező utcától esővíz elvezető csatornát létesítetek 1998-ban egészen az M7-ig.

 

 

Kádár Kenese lakossági érdeklődő: A Burkoló és Fűtő utcából lejövő vizet a Fundokliába kellene levezetni, véleménye szerint a legalább a terveztetést rendeljék meg.

 

Weresmarty László: Igen létesült ott esővíz elvezető, de sajnos nem megfelelő a lejtése és e miatt visszatorlódik a víz.

 

Szabó Béla: A 16. sz. választókerületben meg kellene terveztetni a Fűtő utca árokrendszerének kialakítási költségeit. A legrosszabb állapotban a Mázoló utca van ezen a területen, alig járható. Ezért javasolja vagy mart aszfalttal, vagy murvával leszórni. Mindkettőre árajánlatot kér. A Csiszoló utca Fűtő és Gépész utca közötti szakasza szintén járhatatlan. Murvás szórásra kér árajánlatot. Szintén meg kellene oldani a Fűtő-Bányász utcasarok szinte életveszélyes a nagy kiterjedésű kátyúk miatt.

 

A részönkormányzat tagjai 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a képviselők által ismertetett javaslatot:

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

 

A Választókerületi Alapok felhasználására

(15. és 16.)

 

A Részönkormányzat az alább javasolt munkák beárazását kéri:

 

15. sz. választókerületben:

-          Alsóerdősor -Platánfa utca közelében lévő buszmegálló előtti út rendbehozatala;

-          Köszörűs utcában lévő csapadék-csatorna hiányzó részeinek befejezése;

-          Teleki Sámuel Általános Iskola (igazgatóval egyeztetve) 1 millió Ft esővíz-elvezetés és járdaépítési problémák megoldása stb.;

-          Maradék összegből Iparos és szövő utcán zászlók kihelyezése.

 

16. sz. választókerületben:

-          Fűtő utca árokrendszerének kialakítási költségeinek tervezése;

-          Mázoló utca rendbetétele mart aszfalttal, vagy murvával; (külön-külön beárazva)

-          Csiszoló utca Fűtő és Gépész utca közötti szakasza murvás felszórása;

-           Árajánlat kérése a Fűtő -Bányász utca sarokra.

 

 

 

 

 

2.     sz. napirendi pont: Csatornázási Projekt előkészítési feladatai

 

Szabó Béla: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hétfőn megtörténik a társulat megalakítása. Kéri az érdekelteket a feltétlen és pontos megjelenésre.

 

 

  1. sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

Kiss Edit: Ismételten nem csak a lenyírt füvet, de szemetet is hordanak a Levente-üdülő területére a Csiszoló utca mellett.

 

Érchegyi Lajosné: Felhívja a figyelmet arra, hogy a régi buszforduló mellett Iparos utca vége, megint szemét lerakat alakul ki.

 

Horváth András: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Öntő utcából jelezte egy lakó, hogy a telke mellett megdől az utca és befolyik hozzá a víz.

 

Szabó Béla: A Bank által írt levelet a tagok megismerték kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel.

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a sportbizottság tagja, s amennyiben információja lesz az uszoda- és sportcsarnokkal kapcsolatban tájékoztatni fogja a részönkormányzat elnökét. 

 

Pappné Pubori Andrea: Javasolja a részönkormányzat elnökének, hogy hívják meg a 14. számú választókerület képviselőjét és a Bem térrel kapcsolatos problémákat beszéljék meg. (SPAR beruházás, templom ügye, közlekedés stb.) hiszen ezek a dolgok mind érintik az M7-esen túl lakókat is. Üdvözli továbbá a Felső-parkvárosi Egyesület szándékát, hogy vasárnap csendben kelljen maradni. Sőt kiterjesztené ezt az ünnepnapokra is. Az egyesületet, illetve annak vezetőségét is javasolja meghívni valamelyik ülésükre, hogy megvitassák ezt a problémát.

 

Kiss Edit: Elharapódzott a tűzijáték is, amely szintén elég nagy zajjal jár. Kérdése, hogyan lehetne visszaszorítani.

 

Kádár Kenese: Kérdése, hogy a zöldhulladék elszállításával foglalkoznak-e, hiszen a zsákos elszállítás nem minden esetben történik meg. Célszerű lenne a zöld kukák rendszeresítése annál is inkább, mivel az égetés teljes mértékben tiltott az M7-esen túli területen.

 

Pappné Pubori Andrea: Szembesült egy komoly problémával lakókörnyezetében. Az egyik lakó előtt az ELMű a fagallyazást az ott álló személyautóról végezte el, illetve beszakították a lakó kerítését. Kérdése, hogyan lehet az ELMű-vel szemben fellépni az ehhez hasonló káresemények kapcsán.