Készült: 2008. október 14-én a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Horváth András képviselő, a lakosság képviselői

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent vendégeket. Javasolja a napirend kiegészítését, illetve sorrendjének elfogadását.  Szeretne tájékoztatást adni a csatorna-beruházási projekt előkészítés állásáról első napirendként. Mivel a meghívottakra várniuk kell, hiszen másik részönkormányzat előtt is szerepel a térfigyelő rendszer, ezért azt később javasolja megtárgyalni. Az utca-névtáblákkal kapcsolatos napirendet tárgyalnák meg először.

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a módosított napirendet elfogadják-e.

 

Jelenlévők 8 igen szavazattal a napirendet elfogadták.

 

1. sz. napirendi pont: Javaslat utcanév táblák elhelyezésére, tartalmára

 

Szabó Béla: A részönkormányzatra vonatkozó részek a 15 és 16 választókerület területe. Az utcanév-táblákra felkerülnek a településrészek nevei is. (Parkváros, Alsó-Parkváros stb.) Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a táblák olyan anyagból készülnek, hogy feltehetően nem fogják eltulajdonítani.

 

Horváth András: A természetes lehatárolás szabja meg a határokat az előterjesztésben, tehát nem csak a két választókerületet érinti. Így a XV.-ös választókerület egy része „Parkváros” elnevezésű területbe nyúlik. Az utcanév-táblák kihelyezésének szándéka szerepelt választási ígéretei között.

 

Nagy László: Véleménye szerint a területhatárok miatt lesznek olyan utcák, ahol két településrész nevet fognak kapni.

 

Dr. Tamásiné Tóth Marietta: Reméli, hogy az utcanév-tábla kihelyezéssel tekintettel lesznek az útról történő beláthatóságra. (Legalább 2 méter magasra.)

 

Szabó Béla: A Postástelep-Alsóparkváros Településrészi Önkormányzat  javasolta a Fenyves Parkvároshoz csatolni az M7-es alatt fekvő Sóskúti út által határolt területet. Véleménye szerint az M7-es egy természetes választóvonal. Így az előterjesztésben vázolt területi lehatárolást javasolja fenntartani. A munkaanyagban szerepel a „Felső Parkváros” elnevezés, de véleménye szerint a Fenyves Parkváros erre a területre jellemzőbb elnevezés. Kéri, hogy döntsön erről a részönkormányzat.

 

A részönkormányzat tagjai 8 igen szavazattal, - egyhangúlag -  javasolja, hogy a XV., és XVI. választó-kerület teljes területe „Fenyves Parkváros” elnevezést kapja meg tekintettel arra, hogy az ős fenyves ezen a területen meghatározó. Az előterjesztésben szereplő területi lehatárolással egyetért.

 

 

2.     sz. napirendi pont: Tájékoztató a csatornaprojekt állásáról

 

Szabó Béla: Elmondja, hogy a küldöttek listája nem „kőbe vésett” így ha valaki nem tud részt venni a munkában más a helyébe léphet, a küldöttgyűlés megválasztja őket. A társulatot szeptemberben a cégbíróságon bejegyezték, a bankszámla-nyitás megtörtént. A társulat megkezdte működését a közel 13 ezer ingatlan belépését követően. Akik eddig nem léptek még be azoknak meg kell majd fizetniük a számlanyitás költségét (4.400 Ft) Ezt követően is lehet csatlakozni a társuláshoz akár lakástakarék-kassza, akár készpénz befizetés vállalásával. Az iroda jelenleg feldolgozza az adatokat, illetve a szükséges adatváltozások átvezetését. Természetesen a taggyűlés fog dönteni ennek feltételeiről. Természetesen mind a 17 ezer ingatlan „kényszer” tagja a társulatnak a törvények értelmében. Így ugyanazok a kötelezettségek érintik, mint a társulatba lépőket. Az első befizetés határidejét a hónap végéig kitolták. A befizetésekhez a csekkeket kipostázták, a napokban meg kell érkezniük. Természetesen a fél évet egy összegben is be lehet fizetni.  Ha egy csekket használ fel, akkor csak 100 Ft-ot fognak leszámlázni év végén. Lehetőség van az átutalásra is, s ebben az esetben nem kell fizetni csekk díját. Minden tag 8 számjegyű kódot kapott, a csekken azért szerepel kilenc számjegy, mert a csekk gyártójának azonosító kódot kell rögzítenie. Kérdésre válaszolva elmondja, egyértelmű, hogy azoknak, akik átutalással fizetnek nem fognak csekket kiküldeni. A pályázatot december 1-jén kell az Unióhoz benyújtani, s addigra meg kell keresni a megfelelő bankot, akitől a kb. 4 milliárd Ft-os hitelállományt fel tudják venni.  Lakossági fórumokat szervezni fognak műszaki kérdésekben és közmeghallgatást is szeretnének tartani elsősorban a szennyvíztisztító-telep vonatkozásában.

 

 

  1. sz. napirendi pont: Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

 

Szabó Béla: A terv szerinti helyeket megismerhették az előterjesztésből. A városközpontban kevés, sőt egy iskola környékén sincs – véleménye szerint -  a térfigyelő kamera. A részönkormányzat területét érintően csak a Bem téren lenne térfigyelést szolgáló eszköz.   

 

Érchegyi Lajos lakossági érdeklődő: Számára úgy tűnik, hogy a közlekedést kívánják figyelni az előterjesztésben szereplő javaslatok alapján. Véleménye szerint inkább a lakóterületeken, illetve a gyalogos forgalomnál kellene a kamerákat kihelyezni.

 

 

  1. sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

Horváth András: Az elmúlt ülésen döntött a részönkormányzat arról, hogy a Teleki Általános Iskolának kíván adni a választókerületi pénzből 1 millió Ft-ot. Az iskola udvarának rendbetételét a város más forrásból megoldja. Mivel a virágok és zászlók kihelyezését is megoldja az ÉKF intézménye, így a 15. számú választókerületben megoldandó feladatok közül kell választaniuk. A jelenlévőktől várja a segítséget. Felvetésre reagálva elmondja, hogy a Kádár utcában a vízelvezetési problémát sikerült az ÉKF-nek megoldania.

 

Érchegyi Lajosné:Elmondja, hogy a nyári napközis tábor területére szerveztek családi fesztivált. Kérdése, mivel nagyon szép a környezet, miért van parlagon, miért nincs ott több program.

Felhívja az elnök figyelmét, hogy az Ötvös utca végében nincs közvilágítás.

 

Kiss Edit: A Szövő utca végén lévő buszmegállót öblösíteni kellene.

 

Szabó Béla: Kieső helyen van sajnos a terület, így nagyon meg kell gondolni, hogy milyen programot szerveznek oda, hiszen a megjelenés aránya nagyon alacsony. Elmondta, hogy ígéretet kapott az ötvös utca végében a lámpa kihelyezésére. Továbbra is gond a Zengő utca és környékének megközelítése, ezért kéri a felhatalmazást arra, hogy a napokban az ÉKF igazgatójával megvizsgálja az útfelújítás lehetőségét.