Készült: 2008. december 16-án a Teleki Sámuel Általános Iskolában tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Horváth András képviselő,  Macsotay Tibor polgárőrség, és Dorogi Viktor a rendőrség részéről, Csukáné Tarnói Katalin HENDIKEP programszervező, a lakosság képviselői

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent vendégeket. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását.

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a napirendet elfogadják-e.

 

Jelenlévők 7 igen szavazattal a napirendet elfogadták.

 

1. sz. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló, 49/207. (XI.26.) KGY. rendelet módosítására

 

 

Horváth András: Részletes tájékoztatást adott az adórendelet módosításával kapcsolatos előterjesztésről, illetve a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság álláspontjáról a négyzetméter alapú adóztatással kapcsolatban, mely véleményük szerint sokkal igazságosabb forma lenne. Maga részéről nem ért egyet az adó intézményével. A Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság a 0,45 %-ról, 0,55-re való emelést leszavazta. Megjegyezni kívánja, hogy ez egy olyan adónem, amihez 6 éve nem nyúlt senki.

 

Szabó Béla: Megkérdezi a jelenlévők véleményét az írásos anyagról, melyet e-mailben megkaptak. Megjegyzi, hogy a mostani előterjesztés számol azzal, hogy a csatornát fizetők kedvezményben részesüljenek. A Pénzügyi Irodának a bevételek kapcsán ezzel a ténnyel is számolnia kell. Mivel csökkennek a normatívák, így a városnak szüksége van a bevétel növelésre és ez is indokolhatja az adómérték növelését.

 

Füredi Attila részönkormányzat tagja: Véleménye szerint csekély mértékű emelést mindenki fel tudna vállalni.

 

Az előterjesztéssel összefüggésben a részönkormányzat nem mondott véleményt.

 

 

2.     sz. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet módosítására

 

Horváth András: Miután a víziközmű privatizálásakor kötött szerződésben foglaltakhoz kell tartania magát az önkormányzatnak, így minden évben emelhetik az infláció miatt az árat. A fő problémát az jelenti, hogy az alapdíj itt Érden eleve magas. Hétszáz forint lesz a víz és csatornadíj köbméterenként.

 

Macsotay Tibor: Felmerül a kérdés, hogy megfelelő felújítási alapot képeznek-e. Felháborítónak tartja, hogy a hasznot teljes egészében külföldre viszik ki.

 

Horváth András: Történt fejlesztés a privatizációt követően, pontosan az M7-esen túli terület ellátásával kapcsolatban.

 

Füredi László: Az alternatív vízgyűjtési rendszer megoldása majdnem annyiba kerül, mintha teljesen új rendszert építenének ki. Például lehetőség van arra, hogy a kézmosó vizét elvezessék a WC tartályba.

 

Az előterjesztéssel összefüggésben a részönkormányzat nem mondott véleményt.

 

 

3. sz. napirendi pont: Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosítására

 

Horváth András: A tegnapi bizottsági ülésen szó esett arról, hogy Gyálra viszik a szemetet, ezért is kerül többe a szemétdíj. De mivel a szerződésben lehetősége van inkább a saját telepére viszi a szemetet a pusztazámori helyett.

 

Az előterjesztéssel összefüggésben a részönkormányzat nem mondott véleményt.

 

 

4.sz. napirendi pont: Tájékoztató településrészenkénti Körzeti Megbízotti Irodák létesítése lehetőségének vizsgálatáról 

 

Szabó Béla: A tájékoztatóban szerepel, hogy mely helyszíneken szeretnék a körzeti megbízotti irodát kialakítani. Fenyves-Parkváros vonatkozásában a Bem tér kialakításával egyidejűleg lesz megoldva a körzeti megbízotti iroda.

 

Macsotay Tibor: Érdligeten megoldódott a helyzet, hiszen a rendőrséget befogadta a polgárőrség. Az iroda hamarosan megnyit, hiszen a technikai felszereléseket szerelik már be. Javasolja a parkvárosi résszel kapcsolatban, a volt Takarékszövetkezet épületét kellene erre a célra hasznosítani, hiszen a terület az önkormányzaté, a felépítmény volt a Takarékszövetkezeté. Itt még más körzeti megbízotti iroda is helyet kaphatna. Kéri a részönkormányzati képviselőktől, hogy javaslatát támogassák és kerüljön a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság elé.

 

Szabó Béla: Köszöni Macsotay Tibor tájékoztatását.

 

A részönkormányzat egyhangúlag támogatta Macsotay Tibor javaslatát.

 

5.sz. napirendi pont: Tájékoztató az Érdi HENDIKEP futás 2008. évi rendezvényprogramjának alakulásáról

 

Előadó: Csukáné Tarnói Katalin programszervező

 

Csukáné Tarnói Katalin: Sikeres volt a 2008. évi rendezvény, melyen általában 35-40 fő vett részt. A korösszetétel vegyes, de a gyermekek kevesen vannak, így véleménye szerint az akciót az iskolákban jobban kellene terjeszteni. Kérdésre elmondja, hogy Zömében Érdiek a résztvevők, de voltak Törökbálintról, sőt Sóskútról, Biatorbágyról, Pusztazámorról, de még Budapestről is. Szeretnének egy évzáró értékelő rendezvényt tartani a Teleki Általános Iskolában, hiszen motiváltni kívánják a résztvevőket azzal, hogy eredményeikért díjat adnak.

Szemétszedési akciót is szerveznek, melyhez a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájától is támogatást kapnak (konténert biztosítanak). A 200.000 Ft-os polgármesteri keretből történt támogatáson kívül a MÁV-START Zrt., Aquamarkett Kft. Favorit Szállítmányozási BT is anyagi támogatást biztosított számukra. Tevékenységükről cikk jelent meg az Éri Újságban, de megjelennek a helyi TV Mozgás műsorában is. Az Interneten a Fut a Pest Honlapon lehet tájékozódni az érdi HENDIKEP futás eseményeiről. 

 

Macsotay Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Sport és Ifjúsági Bizottság ülésén nagyon jó visszhangja volt a HENDIKEP futásnak. Véleménye szerint negyedévente meg kellene jelenni a bizottság előtt és rövid beszámolót tartani a tömegsport célú rendezvényeik alakulásáról. Úgy gondolja, hogy az egyesület (SESE) pályázhatna a város által kiírt civil alapokra is, melyet a médiákban is meghirdetnek.

 

Horváth András: Véleménye szerint országos szinten is kommunikálni kellene az érdi HENDIKEP futással kapcsolatos eseményeket, sőt pályázni is lehetne, mellyel kapcsolatban segítségét felajánlja.

 

Szabó Béla: Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a SESE Egyesület beszámolóját elfogadva javasolják-e, hogy az idei évben az érdi HENDIKEP futás tömegsport mozgalom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást kapjon.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért a SESE Egyesület által rendszeresített érdi HENDIKEP futás tömegsport mozgalom  Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséből támogatást kapjon.

 

 

6.sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy az autógumi összegyűjtési akció jól sikerült. Ugyanez mondható el a Fundoklia kitakarítására. Az ÉKF is sokat tett. Fontosnak tartaná, hogy a térfigyelő kamerából 3+2 kamerát helyeznek ki a Fundoklia területén.

 

Horváth András: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy aválasztókerületi pénzből sikerült elkészíteni a Köszörűs utcában a problémás utcaszakaszt. S az Alsóerdősor utcában fognak játszóteret építeni.

 

Szabó Béla: Ha egyetért a részönkormányzat akkor a 16. választókerület 5 millió Ft-os keretösszegének maradványösszegét megpróbálja a Teleki Sámuel Általános Iskolának adni.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért a 16. sz. választókerület maradványösszegének Teleki Sámuel Általános Iskolához kerülésével.