Jelen vannak: Részönkormányzat tagjai 4 fővel, Macsotay Tibor Polgárőrség elnöke, Gajarszki Ádám és Dorogi Viktor Rendőrség képviselői

 

 

Szabó Béla: Megállapítja, hogy a részönkormányzat ülése nem határozatképes, de lakossági érdeklődőkre tekintettel az ülést megtartja.

 

Tájékoztatja a jelenlévőket a közgyűlés elé kerülő részönkormányzatokat is érintő napirendekről. Az egyik ilyen az elmúlt ülésen is tárgyalt „lakásért életjáradékot” program bevezetésével kapcsolatosan kidolgozott rendelet-tervezet és mellékletei. Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjai emelkedésének okairól.

 

Pappné Pubori Andrea: Panaszként elmondja, hogy Érd már 54 %-ban jelen van, többségi tulajdonos miért nem képviseli a város lakóinak érdekeit. Megkérdezi az elnököt, hogy kapott-e a közgyűlés tájékoztatást arról, hogy mit forgattak vissza a rendszerbe. (felújítások stb.)

 

Szabó Béla: Az ÉTV a karbantartási munkák elvégzéséről korábbi időszakban évente kétszer is tájékoztatta a közgyűlést. Elmondja, hogy az ÉTV az Önkormányzatnak komoly rendszerhasználati díjat fizet. Katona Lajos kérdésére elmondja, hogy a csatorna pályázattal kapcsolatban várják Brüsszelből a választ.

Ezt követően részletesen elmagyarázta a városi autóbusz közlekedés fejlesztésével kapcsolatos pályázattal összefüggő döntéshozatalt.

 

Megköszönte a részvételt.