Készült: 2009. január 27-én a Teleki Sámuel Általános Iskolában tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Jelen vannak: Szabó Béla elnök, Érchegyi Lajosné részönkormányzati tag, lakosság részéről: Érchegyi Lajos, Pál Tibor Macsotay Tibor Polgárőrség, Dorogi Viktor körzeti megbízott

 

 

 

Szabó Béla: Sajnos az ülés nem határozatképes, hiszen többen jelezték a tagok közül, hogy betegség miatt nem tudnak megjelenni. Mivel a lakosság részéről megjelentek szeretnék a részönkormányzattal közölni problémájukat ezért az ülést megbeszélés formájában megtartja.

 

Tájékoztatja a jelenlévőket az e-mail-en is továbbított előterjesztésekről, s a helyszínen áttanulmányozható egészségházak létrehozásával kapcsolatos előterjesztésről.

 

Érchegyi Lajosné részönkormányzati tag: Kérdése, hogy a költségvetésben biztosított polgármesteri, alpolgármesteri keretre hogyan lehet jelentkezni.

 

Pál Tibor Ács utcai lakos: Felhívja a figyelmet arra, hogy legalább az Ács utca vízelvezetési problémáját oldják meg, hiszen a Fuvaros utca aszfaltozva lett, s néhány lakos csapadékvíz árok létesítésével tulajdonképpen az Ács utcába vezette le a felszíni vizet. Kéri a részönkormányzat hathatós segítségét a probléma feloldásában, hiszen az Ács utcát aszfaltozni a csatorna lerakásáig úgy sem érdemes.

 

Szabó Béla elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy már több kérés fogalmazódott meg a lakosság részéről az 5 mFt-os választókerületi keret felhasználására vonatkozóan. Ilyen például a Műszerész utca rendbehozatala mart aszfalttal a Szövő és Tetőfedő utcák közötti szakaszon. A Visegrádi és a Zengő utca rendbetétele. Elképzelhetőnek tartja, hogy legalább a felszíni vízelvezetés megterveztetését próbálják meg a legproblémásabb területeket, mint az előbb említett Ács utca esetében megoldani a képviselői keretből.

Összességében elmondja, hogy javasolja, hogy gyűjtsék össze a megoldandó problémákat és a következő részönkormányzati ülésen napirendre tűzi javaslatok megfogalmazását az 5. mFt-os választókerületi keretre.

 

Macsotay Tibor: Jelezni szeretné, hogy a jövő hónapban szeretné, ha napirendre kerülne a Polgárőrség 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolójuk, és az idei költségvetéssel kapcsolatos támogatási kérelmük.