Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Dorogi Viktor, Gajerszki Ádám körzeti megbízott, Macsotay Tibor Polgárőrség, lakossági érdeklődők (4 fő )

 

Szabó Béla részönkormányzat elnöke, a 16. választókerület képviselője: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy 7 fővel az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendre.

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a napirendet elfogadják-e.

 

Jelenlévők 7 igen szavazattal a napirendet elfogadták.

 

 

1. sz. napirendi pont: Tájékoztató a Közgyűlés 2009. november 19-i ülésének anyagairól

          - Javaslat a volt Lőtér területe településrendezési tanulmánytervének elfogadására

          - Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

  - Javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetésére (I. forduló)

           -  Javaslat településőr foglalkoztatására

 

 

Szabó Béla: Szabó Béla elnök elsőként a településőr foglalkoztatásával összefüggő pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy a településőrök alkalmazásával tulajdonképpen a közterület-felügyelők kiegészítésére kerülne sor, így 8 járőrpárt alkotva fogják a rájuk bízott feladatokat ellátni.

 

Macsotay Tibor a Polgárőrség vezetője: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 26/2008. (XII.20.)-as rendelet szabályozza, hogy a közbiztonságban résztvevőnek milyen feltételeknek kell megfelelnie. Mindenképpen fontosnak tartja, hogy a pályázatot a város benyújtsa. 

 

Érchegyi Lajos lakos: Véleménye szerint, ha nincs szakmaiság a településőr fogalom mögött, illetve nem a polgárőrökből áll igazán nem látja értelmét ennek.

 

Katona Lajos részönkormányzat tagja: Macsotai úr mondta, hogy nem kötelező a polgárőrökből kiállítani a településőröket. Véleménye szerint nekik munkaidejük lesz, más fajta feladatot kapnak.

 

Szabó Béla: Megkérdezi a részönkormányzatot, hogy javasolják-e a testületnek a pályázat benyújtását.

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a településőrök foglalkoztatásával kapcsolatos pályázat benyújtását.

 

A költségvetési koncepcióval kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

Szabó Béla: A Lőtér területe településrendezési tanulmánytervének elfogadása nem először szerepel a részönkormányzat előtt. Az Építészeti Tervtanács véleménye eléggé szigorú a területrendezéssel összefüggésben. Mindenféleképpen a rekreációs terület felé fókuszálnak. Pappné Pubori Andrea kérdésére elmondja, hogy a korábbi álláspontja ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak nem változott.

 

A „Lakásért Életjáradékot” programot más önkormányzatok már bevezették, de a tapasztalatok szerint eddig még nem túl sokan vették igénybe. Idős emberek ellehetetlenülését előznék meg ezzel. 

 

Füredi László: A bankok eljárásánál ez a megoldás sokkal humánusabb.

 

Szabó Béla: Megkérdezi, hogy az életjáradék program bevezetésével egyetért-e a részönkormányzat.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a életjáradék program bevezetését.

 

 

2.                sz. napirendi pont:

Tájékoztató a 16. sz. választókerületi alap felhasználásáról

 

Szabó Béla: A részönkormányzat döntése a választókerületi alap felhasználásával kapcsolatban az volt, hogy a Fűtő utca kapjon mart aszfaltot. A Faragó utcában havária helyzet alakult ki, hiszen egy ingatlan-tulajdonos lezárta az utca végét. Mivel a kisajátítási eljárás egy hosszas folyamat, így nem lehet mást tenni, mert  az emelkedő  az utcában télen járhatatlan lett volna, így az utcát mart aszfalt burkolattal el kellett látni. Kéri, hogy hagyják jóvá ezt a beruházást.

 

 A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az elnök által adott tájékoztatás alapján elfogadja, hogy a Faragó utcában mart aszfaltot létesítettek. 

 

 

3.                sz. napirendi pont: Egyebek

 

Macsotay Tibor: Szabó Béla kérdésére elmondja, hogy fogadóóráját a most megnyílt Körzeti Megbízotti Irodában fogja a parkvárosiaknak tartani hetente. Természetesen a Duna utcai központ is mindig elérhető a polgárok számára.

 

Dorogi Viktor: Három héttel ezelőtt adták át a Bem téri körzeti központi irodát. Köszönik az önkormányzatnak a kapott felszerelést. Fogadóórájuk minden páros hó szerdáján 14-17 óra között van. De ha nyitva van, a rácsos ajtó mindig bent vannak.

 

Gajerszki Ádám: A cél az, hogy kint legyenek a területen, de általában megtalálhatóak az irodában.

Dorogi Viktor: Problémát jelent a betöréses lopások elterjedése a területen. Éppen ezért a  rendőrség a betöréses lopások elleni védekezés céljából Vagyonvédelmi Fórumot tart 2009. november 28-án a Művelődési Házban. Kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők, a biztosítók és a vonulós szervezetek fognak ott megjelenni. Pappné Pubori Andrea kérdésére elmondja, hogy a közbiztonság és a közlekedési cselekmények is javuló tendenciát mutatnak.

 

Szabó Béla: Úgy gondolja, hogy a térfigyelő kamerarendszer pozitív hatásai már mérhetőek.

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Földmunkás utcát várhatóan sikerül leaszfaltozni, hiszen a csatornázáshoz kötelezően szerviz út hálózatot kell létesíteni, ez is ahhoz fog tartozni. A Fenyves-Parkváros Városrészben két körjárat is kialakítható lesz a jövőben ez által. Egyik a Szövő-Iparos, a másik pedig az Esztergályos-Földmunkás. Ha sikerül a pályázat, akkor kisbuszok fognak ott közlekedni.

 

Szabó Béla: Sinkó János Kövező utcai lakos kereste meg problémájával. Mivel a 15. választókerület képviselője Horváth András, ahová az utca tartozik, így részére továbbítani fogják az elhangzottakat.

 

Németh László: Sinkó János kollégája a Kövező utcában lakik, amely tulajdonképpen az Iparos és a Szövő utca között fekvő árkon keresztül megy át. Ez az utca aszfaltozott, amely a lakók összefogásával létesült.

 

Sinkó János Kövező utcai lakos: A 30-as tábla ellenére éjjel és nappal is egyes autósok nagy sebességgel száguldanak. Kb. 5-6 éve nőtt meg nem csak a forgalom, hanem a sebesség is. A házuk 5 méterre van az utcától, hiszen az előírt építési szabályok szerint építkeztek. Megoldási javaslata, hogy parkoló autókat szimumáló viacolor szigeteket alakítsanak ki. Vagy ennél barátságosabb megoldás a virágos láda kihelyezése, amelyet Törökbálinton látott.

 

Pappné Pubori Andrea: ő is abban az utcában lakik, sajnos nincs járda, ezért a babakocsival is az úttesten haladnak.  Mindenképpen szükség van a csatornázás után a járda megépítésére, mert mindaddig balesetveszélyes a terület.

 

Dorogi Viktor körzeti megbízott: Az utcában lévő forgalom nem átmenő forgalom. Az igaz, hogy a környéken nincs máshol aszfaltozott utca.

 

Katona Lajos: Nem érti, hogy miért nem akarják a „fekvő rendőr”-t létesítményként alkalmazni.

 

Szabó Béla: Kéri rögzíteni a jegyzőkönyvbe ezt a problémát, illetve javasolja, hogy Horváth András választókerületi képviselő fogadóóráján is jelenjenek meg. Kihangsúlyozza, hogy a részönkormányzat döntési kompetenciájába a teljes területre vonatkozó dolgok tartoznak.