Az ülés helye: Érd -  Törökbálinti u. 1.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1)  Tájékoztató a Közgyűlés 2009. december 17-i ülésének anyagairól

                   - Rendeletalkotási javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetéséről                

       -  Javaslat az önk. Tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és biztosított

                  csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet    módosítására

       - Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosítására

- Javaslat „Érd MJV közösség közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével, valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével c. pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára

2 )Egyebek