NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.1.) ÖK. rendelet módosítására

  2. Javaslat megállapodás megkötésére az ÉRD-KOM Kft.-vel zöldhulladék begyűjtésére

  3. Javaslatok Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetési koncepciója elkészítéséhez 

  4. Tájékoztató a gyommentesítési intézkedési terv végrehajtásáról

  5. Egyebek

  


 Szabó Béla sk.

                                                                                                  elnök