NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 10/1997 (III.24.) ÖK. számú rendelet módosítására

2.) Javaslat szervezett hulladék-kezelési közszolgáltatás 2008. évi díjának meghatározására

3.) Javaslat a helyi adókról szóló 41/2000. (XII.22.) ÖK. számú rendelet    felülvizsgálatára

4.) Javaslat a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendelet felülvizsgálatára

5.) Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 5/2004. (III.3.) ÖK. számú rendelet módosítására

6.) Javaslattétel a választókerületeket érintő 2008. évi fejlesztésekre

7.) Javaslat a Detrekő utca- Visegrádi utca – M7 autópálya - Bérc utca – Ajnácskő utca – Szirtes utca által határolt területen T-Mobile torony elhelyezésére vonatkozó tanulmányterv elfogadására

8.) „Élvezd a kocogást Érden – futni érdemes” – HENDIKEP futás versenysorozat Érd-Parkvárosban program részletes ismertetése, és támogatás kérése

Meghívott: Csukáné Tarnói Katalin programvezető

9.) Javaslat a lakosságorientált rendőrségi modellre épülő rendőrkapitánysági koncepció elfogadására – Rendőrkapitány bemutatása, koncepciójának ismertetése

Meghívott: Kozma Károly alezredes

 


                                                                                                    Szabó Béla sk.                                                                                                   elnök