Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat, Segesdi János alpolgármestert, Tóth Tamás területfejlesztési tanácsnokot, Simó Károlyt, a hivatal munkatársát. Javasolja az írásos napirend elfogadását.

 

A napirendet sorrendjének megváltoztatásával együtt (10 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadták.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  Tájékoztató a csatornázási projektről; Lakossági fórum szervezése

 

Simó Károly: Előjáróban elmondja, hogy a szervezésben együtt kellene működniük. A csatornázást már tovább halogatni nem lehet, hiszen a felmérések szerint kb. 1 millió m3 az elszállított szennyvíz mennyisége és a vízfogyasztás pedig kb. 3 millió m3. Tehát a talaj rendkívül szennyezett.

 

Segesdi János: Folytatva elmondja, hogyha most nem indítják el a csatornafejlesztést, akkor nem a beruházás 15 %-át kell befizetni a városnak a jövőben nem lesz rá lehetőség. Most az uniós beruházással 1 millió 200 e Ft-os bekötési díjnak a 15 %-át kell kifizetni, úgy, hogy az nem lehet több 250 e Ft-nál. Ha nem tudják összeszedni a 67 %-os támogatottságot, és nem tudják felmutatni a 3,5 milliárd forintot akkor a 37 milliárd forintos projekt elszállt.

 

Simó Károly: Átvéve a szót elmondja, hogy az ingatlantulajdonosok területének értéke mindenképpen növekszik. A maximum 250 e Ft-ot sokkal kedvezőbben is meg lehet oldani, hiszen 2604 Ft-os havi törlesztéssel is ki lehet fizetni a bekötés árát. A szippantás ára jóval magasabb. Továbbá az önkormányzatot jogszabály kötelezi arra, hogy legkésőbb 2017-ig bevezesse azt a rendszert, amely az elfogyasztott vízmennyiséget elvezeti. (Kiosztotta a sajtóban megjelenő háttéranyagot.) Tájékoztatásul elmondja, hogy megalakult a szervező bizottság, melynek tagja minden részönkormányzat elnöke, a bizottság elnöke Tóth Tamás településfejlesztési tanácsnok. Olyan céget választott az önkormányzat az N Alxander Kft-t, aki több éve foglalkozik társulatszervezéssel, és komoly referenciákkal rendelkezik. Ennek a cégnek sem az önkormányzat, sem a lakosok nem fizetnek, a lakáskassza szerződések után fogják kapni jutalékukat. A szervezőbizottság részéről az a döntés született, hogy részönkormányzatonként folyik a szervezőmunka, melynek első szereplője az óváros-újváros részönkormányzatának területe. Az Érdi Újságban történő meghívás mellett, a lakosokhoz egyéni meghívót is fognak küldeni. Szerdai napon zajlik a lakossági fórum. Akik nem jelennek meg azokhoz a hétvégén mennek ki a belépési nyilatkozat és egyéb okmányok kitöltése érdekében. Természetesen a lakosság részére rendelkezésre fog állni ügyfélszolgálati iroda az Alispán u. 8. szám alatt, ahol a hét minden napján a megfelelő tájékoztatást meg fogják kapni.

 

Segesdi János: Nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy pénzt senki nem fog szedni, pénzmozgás nem lesz.

 

Simó Károly: Tájékoztatást ad a tulajdonosok fizetési lehetőségeiről egy összegben, melyre már az előzőekben is utalt, részletekben kb. 8 év alatt fizeti meg az összeget lakás-takarékpénztári szerződésen keresztül. Ehhez jár egy 30 %-os állami támogatás, némi kamat és így jön ki a kedvező fix törlesztő-részlet. Pályázati kiírás 2007-ben jelent meg. Az érdi szennyvíz-tisztítómű bővítésére kerül majd sor. Ebben a pályázatban Érd, Diósd és Tárnok fog részt venni. A tisztítómű bővítését követően várhatóan az alsóbb részek kerülnek először csatornázva. Három év alatt 2700 km csatornát kell kiépíteni.

 

Tóth Tamás: Hozzáteszi, hogy a pénz befizetés akkor kezdődik, amikor a tervezési munkafázis megkezdődik. Engedélyes tervek készítése jelenleg is folyamatban van. Idei év október 7-én be kell nyújtani a pályázatot, ha erre az időre nem sikerül, akkor legközelebb fél, vagy egy év múlva lehet a pályázatot beadni. A pályázat benyújtásához mellékelni kell a fedezetigazolást is. A beruházás később fog elkezdődni, ha az előminősítési eljárás nem történt még meg, akkor két fordulós a pályázati elbírálás. 2011. december 31-e után már nem finanszíroz az európai unió ilyen munkálatokat. Az alap, amire pályáznak 2013-ra meg fog szűnni. Tehát 2009-ben teljes gőzzel mennie kell ennek a munkának.  Minden állampolgárnak el kell magyarázni miért ilyen sürgős a szándéknyilatkozatok megléte. Az unió fizeti a 250 e Ft, és a másfél millió Ft közötti különbözetet. Kéri a részönkormányzati tagokat, hogy mindenki vegye komolyan ezt a munkát.

 

Segesdi János: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy annak, aki minőségi tanúsítvánnyal igazolni tudja, hogy házi tisztítórendszere van, annak nem kell beszállnia ebbe a beruházásba. Egy ilyen beruházás 2 millió Ft-nál többe kerül, amit viszont nem mindenki tud megfizetni.

 

Tóth Tamás: A felvetésre reagálva elmondja, hogy csatornapótló rendszereket lehet alkalmazni, de uniós minősítéssel kell rendelkezni, és azt be kell jelenteni. Előírások szerint, ha valakinek szabálytalan a házi szennyvízrendszere annak a vízszolgáltatást is meg kell szüntetni.

 

Poszmik János: Elmondja, hogy forgalomban van egy francia szabadalom alapján lévő gomba, septifost a neve, amit jelenleg is használ, ami majdnem megtisztítja a szennyvizet. Véleménye szerint az önkormányzatnak ennek használatát el kell fogadnia. 

 

Segesdi János: Ha többen használják ezt az anyagot, akkor a RÁVNA területén a talajvíz emelkedni fog, hiszen a talajba engedik a vizet. Nemcsak és kizárólag azért kell a csatornabekötés, mert a talajt szennyezik, hanem azért is, hogy a talajvíz mennyisége is csökkenhessen. Az önkormányzatot a környezetvédelmet illetően kötelezik bizonyos lépések megtételére. Minden egyes bejövő vizet az önkormányzat ki fogja fizettetni elhasznált vízmennyiségként is, akárhogyan oldja meg valaki a szennyvízének elszállítását.

 

Simó Károly: Vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznie annak, akinek saját szennyvíztisztító rendszere van, vagy a csatornán kell elvezetnie. A magyar jogszabályok és szabványok alapján a septifost-tal történő tisztítást nem fogadják el. Ki kell fizetnie az elhasznált vízként is a fogyasztott vízmennyiséget. Így jobban megéri a csatornát bevezettetni.

 

Bércesi Tibor: Teljes mértékben egyetért a csatornázással, de nem szabad elhallgatni azt sem, hogy vannak EU komform alternatív megoldások is. Külön tartályba gyűjtik a szennyvizet és a fürdővizet. Felhívja a figyelmet arra, hogy 30-40 éve működik víztársulat itt Érden. Mindenkinek számolnia kell azzal, hogy a víz és csatornadíjak évente emelkedni fognak. A szennyvíz számlázásánál a tényleges fogyasztásra kell koncentrálni, ezért célszerű a kerti csaphoz is mérőórát szereltetni.

 

Tóth Tamás: A felszólalásra reagálva elmondja, hogy valóban működik társulat Érden. Egy településen több is lehet. A társulás megrendeli a várostól vagyonát alapul véve garanciát vállalva, a legjobb ajánlatot adó kivitelezőt válassza ki. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a tulajdonosi érdekhez annyiban kapcsolódik az önkormányzat, hogy garanciát vállal a polgárok fizetőképességéért. A Veolia nem szerezhet jogot arra, hogy ő csatornázzon, mert ő tőkés befektető, melyet az unió egyértelműen kizár. A korábban kötött szerződés nem írja felül véleménye szerint az uniós szabályokat. Nagyon jól tudja a Veolia és az FCSM is, hogy nekik csak működtetési joguk van, tulajdoni joguk nincs. A vízre lehet, - mert arra nem szereztek uniós támogatást - de a csatornára nem. Még a csapadékvíz-csatornarendszerre sem szerezhetnek tulajdonjogot csak kizárólag a város közössége. Ez a beruházás 32,5 milliárd forint. Tudomása szerint Érden nincs több 30-40-nél csatornapótló rendszerből.

 

Segesdi János: Ehhez a beruházáshoz a Veoliának nem lesz semmi köze. Azért fog egész más társulattal megvalósulni a beruházás, s onnantól kezdve a városnak lesz belőle haszna.

 

Polgár Tamás: Nagyon fontosnak tartja, hogy figyeljenek oda a csatornaépítés során a megfelelő ülepítésre.

 

Segesdi János: A műszaki ellenőrzést mindenképpen olyan cégnek kell elvégeznie, amelyik azért anyagi felelősséget is fog vállalni.

 

Tóth Tamás: Kérdésre reagálva elmondja, aki eladja a házát, a csatornát is vele fogja adni. Természetesen lesz haszon, - erre utalt Segesdi alpolgármester úr is - az önkormányzaté lesz, így nem kell a lakosság felé adót emelni. Az unió tilalmakat ír elő. Nemhogy eladni nem lehet, de zavartalanul működtetni kell ezt az új létesülő hálózatot. (5 évig ellenőrzi ezt az UNIÓ)

 

Polgár Tamás: Mikor lehet azt megtudni, hogy melyek lesznek a gerinc utak.

 

Tóth Tamás: Megmutatja az engedélyezési szintű terveket, a piros színnel a létesülő, a kék színnel a már megvalósult gerinchálózatot láthatják. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy hol van szükség átemelőre az nem látható, mert ez nem kiviteli szintű terv.

 

Poszmik János: Reméli, hogy megvalósul a csatornázás. De örül annak, ha a lakosság 40 %-a beszáll a csatornára kötelezettek közül. A nyugdíjasok azért aggódnak, hogy honnan fognak pénzt szerezni még a belső munkálatokra is. Reméli, hogy szerződés fog készülni arról, hogy a szennyvízhálózatot ne lehessen értékesíteni, mert hiszen a gázhálózatot is a lakosok finanszírozták meg, és volt olyan polgármester, aki a gáz-közművagyont értékesítette.

 

Segesdi János: Mindenkinek ajánlott a szennyvizet bekötni, mert az önkormányzat jogszabályi kötelezése folytán kénytelen lesz bírságot kivetni az állampolgárnak, mert szennyezi a környezetét. Ha ezt nem tudja kifizetni valaki akkor ingatlanára lesz ráterhelve. Óhatatlan, hogy lesznek olyanok, akikért készfizető kezességet kell vállalnia az önkormányzatnak, de ezt csak minimális mértékben teheti meg, hiszen nincs elég pénze. Már említették, hogy a víziközmű vagyon csak önkormányzati tulajdonban lehet.

 

Nagy József: Kérdése, miért nem lehet kötelezni mindenkit, hogy kösse be a szennyvízcsatornát? Ha nem lesz meg a 67 %-os vállalás a lakosság részéről, akkor mi lesz? Kéri, hogy megfelelően tájékoztassák a lakosságot az Érdi Újságon keresztül, hogy milyen szankciók várhatóak akkor, ha nem csatlakoznak a szennyvízhálózatra.

 

Segesdi János: Lehet kötelezni, de vannak olyan esetek is, amikor fizikai képtelenség ezt megoldani. Akkor nem tudják beadni a pályázatot. A városnak szüksége van arra, hogy a lehető legnagyobb százalékban csatornázva legyen. Az ingatlanadó bevallásával együtt fel fogják szólítani a lakosságot, hogy legyenek szívesek a szippantásról szóló számlamásolatokat rendelkezésre bocsátani.

 

Simó Károly: A kötelezés olyan értelemben működik, ha a 67 % aláírta a nyilatkozatot, akkor az összes többi lakos is kötelezően tagja lesz a társulatnak. Ha nem írják alá a szándéknyilatkozatot, megfosztják magukat attól, hogy részletfizetési kedvezményt kapjanak az OTP lakáskasszán keresztül.

 

Poszmik János: Kérdése, hogy van-e arra lehetőség, aki nem lép be, nem fizet, annak is bekötik a csatornát? Esetleg ezekben az esetekben ingatlanára rávezetve annak értékesítése esetén kamatos kamattal az önkormányzat visszajuthat a pénzéhez.

 

Segesdi János: Az önkormányzatnak nincs pénze.

 

Poszmik János: Ezek szerint az önkormányzat hitelt fog felvenni?

 

Poszpisek Lajosné: Említést tesz arról, hogy 50 évvel ezelőtt az Alsó utcában talajvíz nem volt, most a szomszédja a pincéjéből rendszeresen szivattyúzza ki a vizet. Ha nem szeretne a Lakáskasszához orientálódni, hanem a Fundamentát szeretné van-e erre lehetősége?  A hulladékszennyezési bírságról szó volt, hogy ki fogják vetni. Ez is egy jó érv. A csapadékvíz elvezetésével nem foglalkoztak annak idején. Mit válaszoljanak, ha ezt a kérdést felteszi a lakosság.

 

Simó Károly: Érvényben lévő Korm. rendelet pontosan meghatározza, hogy a hulladékgazdálkodási bírságot hogyan kell kivetni. Két lakástakarékossági kassza van Magyarországon, s mindkettő ajánlatot tett. Azért fontos, hogy ugyanazon lakástakarékossági kasszával szerződjön mindenki, mert a befizetendő fedezet mellett tud a társulat hitelt felvenni.

 

Segesdi János: Kihangsúlyozza, hogy a csatornázás után nemcsak utakat szeretnének aszfaltozni, hanem a helyreállítás során a felszíni vízelvezetéseket is meg kívánják oldani.

 

Tóth Tamás: Akinek valóban zárt rendszerű szennyvízaknája van az a csatornázást követően fel tudja használni esővíz gyűjtésére. Mára már egyre kevesebb a megmunkált talaj, ezért nincs ami beszívja a felesleges esővizet.

Az építésügyi szabályzat tiltja a csapadékvíz elvezetését a közterületre. A csapadékvizet a szennyvízcsatornába sem szabad belevezetni, hiszen egy-egy felhőszakadáskor felduzzasztja a szennyvizet, így elárasztja a telkeket. Manapság egyre több vegyszer kerül be a talajba, hiszen egyre többen automata mosógépet, mosogató gépet használnak, autót mosnak stb. Éppen ezért kell a tisztítóművet is korszerűsíteni. A tisztítószereket nem lehet közömbösíteni.

 

Poszmik János: A korábbi ciklusban azt az ígéretet kapta, hogy a RÁVNA területén a talajvíz eltüntetése érdekében lépések történnek.

 

Segesdi János: A RÁVNA talajvizes terület felmérése már Érd-Alsó közelében tart, a Tepecs irányában. Amennyiben a Bethlen Gábor utcáig a tervezés megtörténik benyújtják a pályázatot. Sajnos a Sulák-patak rendezését Téténnyel együtt nem nyerték el.

 

Tóth Tamás: Kérdésre reagálva elmondja a korábbi ISPA pályázattal kapcsolatos problémákat, illetve részletezte, hogy 15 hónapos kemény munka után sikerült újra elérni azt, hogy Érd gesztori szerepet kapott.

 

Antunovits Antal: Felkéri a részönkormányzat tagjait, hogy legyenek segítségül a csatornafejlesztés megvalósításának programjában. Azokat az embereket, akiket nem tudnak meggyőzni invitálni kell a 23-i fórumra, ahol az N Alexander társaság emberei jelen lesznek és a felvetődő kérdésekre választ fognak adni. A csatornázási program a problémás területeken fog elkezdődni. 

 

Tóth Tamás: Nagy József kérdésére elmondja, hogy a 30 %-os állami támogatást a beruházáshoz adja az állam, ez az összeg nem kerül a társulathoz. Poszmik János kérdésére elmondja, hogy az állam nem járul hozzá a csonktól induló munkálatokhoz csak abban az esetben, ha a lakáskassza szerződést bővíteni fogják. Mivel a lakáskassza szerződést 490 e Ft-ra kötik, így a fennmaradó 200 e Ft 96 hónap után hitelként felvető, ha arra valaki igényt tart. Nem esett szó a képviseletről, pedig 100 emberenként 1 főt kell választani.

 

Segesdi János: Tehát 170 képviselő fogja megalakítani ezt a társulatot.

 

Antunovits Antal: Köszöni Segesdi János alpolgármester és Tóth Tamás tanácsnok úrnak a tájékoztatót. Az ülést bezárja, s egyúttal a lakossági fórumra szóló meghívó szétosztására kéri fel a jelenlévőket az 1. és 2. számú választókerületben.

 

Antunovits Antal s.k.

elnök