Készült: 2008. március 4-én a Bolyai János Általános Iskolában tartott Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, az 1. 2. választókerület képviselői, Husa József körzeti megbízott és Macsotay Tibor polgárőrség vezetője

 

Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Javasolja az írásos napirend elfogadását, amennyiben másnak nincs észrevétele.

 

Bércesi Tibor: Javasolja, hogy vegyék előre a Polgárőrséget és a Rendőrséget.

 

A napirendet sorrendjének megváltoztatásával együtt (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadták.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  Polgárőrség jelentése

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy elindították a rendőrséggel együtt az egy rendőr egy polgárőr programot, ami egy hónapja működik. A részönkormányzat támogatását kéri: 5 millió Ft-os költségvetési támogatás helyett a 8 milliós összeget támogassa az önkormányzat a polgárőrséget, azért, hogy az ófalusi sejt ne vesszen el. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Mély utcára kihordták az agyagot a katakombákból. A Polgárőrség igyekszik segítséget nyújtani az ilyen események visszaszorítására.

 

 

2.      sz. napirendi pont:  Körzeti megbízott beszámolója

 

Husa József: Tájékoztatásul elmondja, hogy Érd központjában a lakótelepen, a játszótéren a gyerekektől elveszik a mobiltelefont, táskák eltulajdonítása is történt a környéken. A Judit utca végén nagyon sok az utcára kiengedett kutya úgy gondolja, hogy a gyepmesterrel és a közterület-felügyelővel karöltve lépni kell az ügyben. Ezt követően a területre vonatkozó statisztikai adatokat ismertette.

 

Kőrösi Jánosné: Sajnos a gazdák közül is sokan panaszkodtak, hogy a gyümölcsösben a tavaszi munkákat nem tudják elvégezni, mert a kutyák leszedik őket a bicikliről. Aki pedig a segítségére sietett kirabolta.

 

Antunovits Antal: A kutyákkal kapcsolatos témára utalva felkéri a körzeti megbízottat, hogy jelentse ezt a rendőrkapitánynak, tegyenek valamit az ügyben.

 

Macsotay Tibor: Nem akarja védeni a rendőrséget, de nem oda tartozik a feladat. Felkéri az óvárosi részen lakó részönkormányzati képviselőket, hogy az óvárosi sejt polgárőr vezetőjével vegyék fel a kapcsolatot.

 

Antunovits Antal: Nagy problémának tartja, hogy semmi jogosultsága nincs a rendőrnek, s ezért egy zsigulit sem mernek megállítani. A rendőrségtől soha senki nem megy ki az Alsó utca végére, így nem tapasztalják azt, ami este ott folyik. A gyorshajtásért nem kapnak büntetést, ha alkoholos befolyásoltság alatt nincsen a személyautót vezető személy, még akkor sem, ha kárt okozott. Az eljáró rendőr azt mondta, hogy intézzék el egymás között a gépjárműkár ügyet. Ha a helyszínen gyalogos lett volna a járdán, biztosan megsérül. Esti órákban ott száguldoznak, és senki nem mer tenni semmit.

 

Macsotay Tibor: Megjegyzi, ha térfigyelő rendszer lenne, nem mernének így közlekedni.

 

 

3.      sz. napirendi pont:  E g y e b e k

 

Poszpisek Lajosné: Véleménye szerint nem csak az terheli a talajt, akinél van csatorna, és nem köt rá, hanem az is, aki nem szippantat.

 

Husa József: Kérdése, hogy a Judit utcában mi lesz a közvilágítással.

 

Pálfy Mária: A Judit utca lakói kérdezik, lesz-e ott is csatorna, illetve szélesíteni fogják-e az utat.

 

Antunovits Antal: Kubatov István képviselő később érkezik, akkor felhívják a figyelmét erre a kérdésre.

 

 

4. sz. napirendi pont: Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséről

 

Antunovits Antal: Írásos előterjesztéssel éltekÉrd Óváros Újváros Részönkormányzatának Óvárosi képviselői és a Szent Mihály Alapítvány részéről. Ebben a dokumentumban olvasható, hogy kérik a helyi védelem alá vett épületek megóvását, mivel a Felső utcából eltűnt egy XIX. Században épült ház. Említést tesznek a „Medved ház”-ról is. A Felső utcai ház nem volt védelem alatt, s mivel az új tulajdonos mást akart építeni elbontotta azt.

 

Kőrösi Jánosné: Kihangsúlyozza, ha egy épületet helyi védelem alá helyeznek, akkor véleménye szerint a telekkönyvön meg kell jelölni, így nem fordulhat elő, hogy ilyen épületet lebontsanak. Tarnay Tünde összegyűjtötte azokat a házakat, amelyeket a testületnek védelem alá kellett volna helyeznie. Ahhoz, hogy helyi védettséget élveznek épületek ahhoz helyi védelemről szóló rendeletet (kellett volna) kellene alkotni. Ebben kellene szabályozni azt, hogy a védettség milyen kötelezettséget ró, illetve milyen jogosítványokat ad a tulajdonosnak. Ha nem vigyáznak a város értékeire nem lesz óvárosnak idegenforgalmi értéke sem.

 

Antunovits Antal: A „MEDVED Ház”  helyén 2 milliárdos új szakrendelő fog épülni.

 

Kőrösi Jánosné: Miért nem építik az ilyen komplexumot a város szélére, hiszen elég szűkös ott a hely.

 

Antunovits Antal: A Tárnoki út mellett pályáztak ennél komolyabb célra. (5,5 milliárdos pályázat) Mit tegyenek, ha nincs pénz a városban. Örül annak, hogy százezer embernek lesz végre egy normális rendelője.

 

Kőrösi Jánosné: Tudomásul veszi, hogy ebben a városban mindig és mindenkor a pénz diktált, diktál. 

 

Polgár Tamás: Úgy tudja, hogy a Medved ház és környéke helyén parkoló lesz, hiszen a tervet is látta. Javasolja, hogy gondolják át ennek az épületnek a bontását.

 

Antunovits Antal: Nem látta még a tervet, erről információja nincs.

 

(Megérkezik Kubatov István 1. sz. vk. képviselője)

 

Antunovits Antal: Tájékoztatja képviselő urat választókerületét érintő kérdésekről: A Judit utcai közvilágítás mikor lesz megoldva.

 

Kubatov István: A közvilágítás valóban nincs normálisan kiépítve azon a területen, hiszen a Jolán utcában is hiányos, s az útviszonyok is rosszak. Aki az ófalusi részen lakik, annak kerülővel kell a Kerülő utcán a kerékpárút felé közlekednie, ott pedig kutyák vannak szabadon. Azon a területen az emberek nap, mint nap szenvednek. A Környezetvédelmi, de a Műszaki Bizottság ülésén is elmondta, hogy a Polgárőrséget támogassák. Rengeteg a szemét óvárosban belterületen, de főként a külterületen. Úgy gondolja, hogy a Polgárőrségnek nagy szerepe van az illegális szemételhelyezés megelőzésében. A Városi rendezvénykeretből a 3 millió Ft-ot le lehetne venni az ő támogatásukra.

 

Antunovits Antal: Felkéri a részönkormányzat tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy egyetértenek a Polgárőrség 8 millió Ft-os támogatásával.

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja, hogy a Polgárőrség 8 millió Ft-os támogatási összeget kapjon.

 

Kőrösi Jánosné: Örül annak, hogy  a szúnyoglárvák - és  kullancs irtásra van keretösszeg, de kevésnek tartja.

 

Kubatov István: A műemlékvédelemre automatikusan megkapták a 10 millió Ft-ot. Kéri, hogy ezt felelősséggel használják fel.

 

Bércesi Tibor: Ha már a műemlékvédelemről van szó megjegyzi, hogy a tavalyi évről van 10 millió Ft-juk. Tudomása szerint 2007. évi költségvetési tervben előirányozva volt e célra 10 millió Ft. Képviselőjük által írt 2007. szeptember 5-i keltezéssel ellátott beadványt, ami a műemlékvédelmi feladatok felhasználására irányult a részönkormányzat 2008. január 23-án kapta meg.

 

Kubatov István: Nyáron állította össze a felhasználásra vonatkozó javaslatát, egy-két részönkormányzati taggal is megbeszélve a javaslatot, majd Segesdi János alpolgármesterhez nyújtotta be. A részönkormányzat tagjainak tájékoztatásul küldte meg azt. Az alpolgármester a benyújtást követően azt nyilatkozta, hogy nem sok remény van a megvalósításra, hiszen tervekre és jóváhagyásra van szükség, tél közeledik, amikor nem lehet munkálatokat végezni. A most kézhez kapott, a részönkormányzati tagok által összeállított írásos anyaghoz hasonlót a tavalyi évben nem kapott.

 

Bércesi Tibor:  Kubatov István azt mondta, hogy 2008-ra van 10 millió Ft. Kérdése, hogy a 2007. évben is biztosított volt a 10 millió Ft, amit nem használtak fel, s úgy gondolja, hogy azt fel lehetne használni.

 

Kubatov István: Az részönkormányzat elnöke – tudomása szerint – az önkormányzat pénzügyi szakértőjével  megbeszélte, hogy a 2007.-es költségvetési évre műemlékvédelemre előirányzott 10 millió Ft-ot az idei évben fel tudják majd használni.

 

Bércesi Tibor: Kijelenti, hogy 2007. januárjában is tettek javaslatot a műemlékvédelmi feladatok megoldására. Hiszen erről képviselő úr is tud. Véleménye szerint akkor itt valaki hibázott.

 

Kubatov István: 2007. januárban neki javaslatot nem adtak. Személy szerint ő a februári ülésen jelezte, hogy műemlékvédelem címén milyen feladatokat végezzenek el, és milyen összeget kérjenek a költségvetésből, arra adjanak javaslatot. Még a II. Lajos Általános Iskolában beszélgettek arról, mit kellene megoldani. Akkor is azt kérte, hogy írásban tegyenek le javaslatot. Márciusban elfogadták a költségvetést, áprilisban és májusban sem érkezett javaslat, így eltelt a nyár. Éppen ezért tett le személyesen javaslatot, hogy valami történjen a műemlékvédelem terén. Az előbb már említette, hogy a szeptember 5-én beadott javaslattal már nem tudtak mit kezdeni. Azért osztotta ki javaslatát 2008. januári ülésen, hogy legyen alapja a költségvetésről beszélgetni.

 

Bércesi Tibor: Megkérdezi, hogy ki a felelős azért, hogy csak szeptember 5-én lett beadva javaslat. Azért, hogy megteszik a 10 millió Ft-os összegre a javaslatot, és azt nem használják fel.

 

Kubatov István: Nem szándékozott önmaga dönteni arról, hogyan használják el ezt a 10 millió Ft-ot.  Januárban még nem tudhatta Bércesi Tibor, hogy mennyit fognak erre a célra biztosítani.

 

Bércesi Tibor: Arra kér mindenkit, hogy támogassa azt, hogy a költségvetés összegének 1 %-át műemlékvédelemre fordítsák. Erre javaslatot tett már 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben is. Ezt az indítványát az MSZP elutasította. Sőt 2007-ben a költségvetési koncepció tárgyalásakor megfogalmazta ezt az indítványát részönkormányzati, de a pénzügyi bizottsági ülésen is.

 

Kubatov István: Írják le ezt a javaslatot.

 

Poszpisek Lajosné: Ismerteti a június 11-én keltezett Bolyai János Általános Iskolában lejegyzett szöveget az 1. és 2. választókerületi alapra tett javaslatot. Alsó u -Ágnes utca Penny-markett, Elvira utcai vízelvezetés, Éva-Kornélia utcai áteresz, Szapáry kastélynál lévő vízproblémák miatt az átvezetést az Arató utcáig. Híd helyrehozatala, Óvárosi óvoda csatorna rákötése.

 

Kubatov István: Reagálva elmondja, hogy ez a választókerületi alap felhasználására vonatkozó javaslat nem a 10 milliós műemlékvédelmi. 

 

Bércesi István: Még egyszer megismétli a költségvetés 1 %-ának műemlékvédelmi célokra történő felhasználásának igényét képviseljék a holnapi közgyűlésen.

 

Kubatov István: A jegyzőkönyvbe a felszólalások rögzítésre kerülnek. Minden, amit írásban leírnak a részönkormányzati tagok, amit részönkormányzati testületként megszavaznak, azt továbbítani fogják.

 

Bércesi Tibor: Kéri, hogy rendszeresen térjenek vissza részönkormányzati ülésen a műemlékvédelmi feladatok munkálatainak folyamatára.

 

Kubatov István: Javaslatára a meghívóbanállandó napirendi pontként az 5 milliós választókerületi, és a 10 millió Ft-os műemlékvédelmi keret felhasználásáról történik beszámoló.

 

Bércesi Tibor: Felkéri Kubatov képviselő urat, hogy kérdezzen rá a pénzügyi szakértőnél, hogy az elmúlt évben fel nem használt 10 millió Ft-nak mi lesz a sorsa. Egy hónap múlva számoljanak be róla, hogy ugyan mi történt ezzel a pénzmaradvánnyal.

 

Kubatov István: Azt hallotta, hogy a Gazdatiszti Ház felújítása lesz elindítva ebből a tételből.

 

Bércesi Tibor: Úgy gondolja, hogy a képviselőnek kell dolgoznia, és a részönkormányzatnak kell támogatást nyújtania a munkájához.

 

Kubatov István: Elég sokat dolgozik, bár lehet, hogy többet kéne. De azt várja el a részönkormányzattól, hogy írják le azokat a dolgokat, amit megszavaznak, vagy az elnök úr írassa le. Azt be tudja nyújtani, azért lobbizni tud. Saját javaslatát csak képviselőként tudja képviselni. A 10 millió Ft és az 5 millió Ft benne van a költségvetésben. Ahhoz, hogy a tervezési munka elinduljon be kell nyújtani az önkormányzathoz a javaslatot. Bércesi Tibor 1 %-ra vonatkozó javaslatát elő kell terjeszteni a közgyűlés elé.

 

Kőrösi Jánosné: Ha a költségvetéssel kapcsolatban lenne javaslata a részönkormányzatnak akkor meg kellene jelölnie, hogy mit kíván megemelni, és ugyanannyit honnan kíván leemeltetni.

 

Antunovits Antal: A közgyűlésen képviselőként el fogják mondani a részönkormányzat javaslatát, hogy a Polgárőrségnek 8 millió Ft-os támogatást javasolnak. Bércesi Tibor javaslatát is, hogy a költségvetés 1 %-át műemlékvédelemre fordítsák, úgy lehetne előterjeszteni, ha megmondják, hogy melyek azok a feladatok, amelyekből levéve ezt az összeget át tudják e célra tenni. 

 

Kőrösi Jánosné: Ha idegenforgalmat szeretnének ebben a történelmi városrészben akkor meg kellene alkotni a helyi védettségről szóló rendeletet, természetesen anyagiakkal hozzájárul a minisztérium is. A városnak is pénzébe kerül az, ha magántulajdonban lévő védettséget élvező épület esetében a tulajdonos jogait korlátozza. Ha nem is 1 %-kal, de legalább 0,5 %-kal, de fokozatosan be kell építeni a költségvetésbe a műemlékvédelemre szánt összeget, hiszen több éve nem történt e téren semmi.

 

Antunovits Antal: A költségvetés nagyon le van szűkítve. Az emberek azt hangoztatják, hogy a város egy helyben topog. Azt nem tudják, hogy minden le van amortizálódva, nincs olyan vagyona az önkormányzatnak, amit értékesíthetne. Megérti Kőrösiné elképzelését és javaslatát, de be kell látni, hogy ez a költségvetés egy „túlélő” költségvetés.

 

Kőrösi Jánosné: Ezt megérti, de azt kell mondania, hogy a tavalyi sem volt ennél különb mégis jutott legalább a választókerületi pénzekből egy kis fejlesztésre. Lehet, hogy szűkös a költségvetés, de ha folyamatosan juttatnának műemlékvédelemre pénzösszeget, akkor már a jövőre is gondolnának.

 

Polgár Tamás: Ha most nem is lehet többet betervezni, akkor legalább tartsák szem előtt a részönkormányzatnak ezt a szándékát, igényét a jövő évi költségvetésnél.

 

Kubatov István: El kell terjeszteni ófaluban az emberek között, ha hajlandóságot mutatnak arra, hogy saját pénzeszközt is bevonnának, akkor az önkormányzat is hozzáteszi a részét, s ily módon pályázni lehet. (utca-, járdafelújítás) Erre van a költségvetésben keretösszeg. Az 5 és 10 millióra vonatkozó javaslatot külön-külön kellene előterjeszteni a részönkormányzati tagoknak. A hivatal úgy igényli a javaslatok benyújtását, hogy a körülbelüli költséget is jelzik.

 

Kőrösi Jánosné: Vágják szét akkor a papírt! Az egyes javaslatokhoz a költségeket nem tudják megadni. Kubatov István kérdésére elmondja, hogy a tavalyi fel nem használt 10 millió Ft-ot szeretnék a Szent Mihály Templom felújítására felhasználni. Kérik ez ügyben az egyeztetést a plébánossal és a közgyűlés vezetőivel és a hivatallal lebonyolítani. Kéri, hogy a 2. sz. választókerületi tagok értsenek ezzel egyet, vagy egészítsék ki a leírtakat.

 

Kubatov István: Nem biztos, hogy jó ebben a formában a javaslattétel, hiszen az Óvárosi Szent Mihály Templom felújítására pályázatot fognak írni. Tízmillió Ft-ot lehet nyerni a pályázaton, szóbeli megállapodása van Segesdi János alpolgármesterrel, hogy ehhez ötmillió forintos önrészt vállal az önkormányzat. E terv finanszírozása nem érinti sem a műemlékvédelmi, sem a választókerületi előirányzatot. Ezért azt javasolja, hogy a 2007. évi műemlékvédelmi feladatokra előirányzott összeget (pénzmaradványt) használják fel a Gazdatiszti ház rendbetételére.

 

Kőrösi Jánosné: A lényegen semmit sem változtat Kubatov István javaslata, hiszen a Szent Mihály Alapítványnak tudomása van arról, hogy a templomot ű-80 millió Ft-nál kevesebb összegért nem fogják helyreállítani.

 

Poszpisek Lajosné: Tudomása szerint az egyházmegyénél is lehetne pályázni legalább az önrészre. Felhívja a figyelmet arra, hogy az egyházmegyénél is ezekben a napokban történik meg a pénzek elosztása.

 

Antunovits Antal: Véleménye szerint a javaslat támogatható. A 2. sz. választókerület 5 millió Ft-os keretének elköltésére a javaslatokat a későbbiek folyamán fogják össze állítani. Szavazásra teszi fel a részönkormányzat tagjainak, hogy a 10 millió Ft-os műemlékvédelmi feladatok elvégzésére, valamint az 1. sz. választókerület 5 millió Ft-os keretösszegének felhasználására vonatkozó írásban az óvárosi részönkormányzati tagok előterjesztett javaslatával egyetértenek-e.

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolják, a 10 millió Ft-os műemlékvédelmi keret, illetve az 1. sz. választókerület 5 millió Ft-os keretének felhasználását az alábbi rangsor szerint:

 

2007-ben műemlékvédelemre fel nem használt 10 MFt:

Érd Óváros Szent Mihály templomának állag megóvására, riasztó rendszerének – a templom és plébánia – kiépítésére javasoljuk költeni.

Az egyeztetést kérjük a templom a plébánosával és képviselő-testületével megtenni.

 2008-ban a műemlékvédelemre elkülönített 10 MFt, valamint a képviselői keretben biztosított 5 MFt terhére az alábbi feladatok elvégzését javasoljuk, melynek felsorolása fontossági sorrendet is takar.

1.Gazdatiszti ház tetőszerkezetének felújítása, állapot megőrzése.

2.Fogadalmi Kápolna tetőszerkezetének kerítésének felújítása. (Dokumentációt a Szt. Mihály Alapítvány egyeztetés során rendelkezésre bocsátja.)

3.Szapáry Pince a.) a dupla bejárati ajtók elkészíttetése. (Dokumentáció Segesdi János alpolgármester úrnál.)

      b.)Hordócsúszda környékének veszélymentesítése.

      c.)Szellőzők rendbe tétele.

4.    Artézi kút környékének tereprendezése.

5.    Minaret környéki kerítés és növényzet megújítása (új, kisméretű virágzók telepítése).

 

 

Antunovits Antal: Szavazásra teszi fel az óvárosi részönkormányzati tagok költségvetésével kapcsolatosan megfogalmazott javaslatait. Aki egyetért, igen szavazatával jelezze.

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolják az alábbiakban felsorolt feladatok és kérések teljesítését:

 

 Egyéb, önkormányzati feladatok, költségvetésben szereplő költséghelyek terhére:

1.    A Fő út és Felső utca hídépítés miatt megromlott állapotának folyamatos javíttatása, és végső rendbe tétele.

2.    Az iskola (volt II. Lajos) tetőszerkezetének megjavíttatása biztosítás terhére (viharkár).

3.    Kettős kanyar (Gyurcsek kanyar) járdájának széléről a föld eltávolítása, a gyalog járda sárban is használhatóvá tétele.

4.    Járom utcai támfallal kapcsolatos tájékoztatás kérése.

5.    A Csónak (Széles) út évi kétszeri kaszálása (parlagfű).

6.    A szelektív hulladéktároló áthelyezése az Alsó utcában.

7.    A Halla ház szerződésének felülvizsgálata, felújítása.

8.    A Juniorral kötött szerződés megvalósulásának vizsgálata a II. Lajos iskolát érintően (felszerelés, átalakítás vonatkozásában).

Kérésünk:

1.      A város költségvetésének tervezésekor a teljes költségvetés 1%-át különítse el történelmi emlékeinek megóvására, hiszen azok folyamatos gondoskodást igényelnek.

2.         A helyi védelem alá vett épületek megóvását (Felső utcából eltűnt egy XIX. sz.-ban épült ház, valamint tervezés alatt a „Medved ház" és környékének elbontása rendelő építése okán.)

3.         A munkafolyamatokról kérjük a tájékoztatást, hogy ha szükséges abban részt vehessünk, valamint segítséget nyújthassunk, együtt működhessünk.

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.