Készült: 2008. március 26-án a Bolyai János Általános Iskolában tartott Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, az 1. 2. választókerület képviselői, Rendőrség, Polgárőrség vezetője

 

Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat . Javasolja az írásos napirend elfogadását.

 

Ba Ferenc: Nehezményezi, hogy későn kapták meg az anyagot, melyet terjedelme miatt nem igazán volt lehetősége áttekinteni.

 

A napirendet sorrendjének megváltoztatásával együtt (10 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadták.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  Rendőrség beszámolója

 

Hanyiszkó István: Érd-Ófalu kiemelten fontos számukra, a szűkös technikai és humán kapacitás ellenére is, bár ezt sokan nem veszik észre. A körzeti megbízottak a Polgárőr sejttel együtt teljesítik szolgálatukat. Részletesen szólt az elmúlt hónap eseményeiről. A víkendes övezetben lovas rendőrök járőröznek.

 

A részönkormányzati tagok felsorolták, mely területeken kérik a fokozottabb odafigyelést.

 

2.      sz. napirendi pont:  Polgárőrség jelentése

 

Macsotay Tibor: Az iskolabusszal kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy 1 polgárőr mindig fel fog szállni a járatra. Egyébként csak 15 gyerek jár vele. A kisebbségi önkormányzatnak kellene felvállalnia azt a szerepet, hogy rendet tart a gyermekek között.

 

Kőrösi Jánosné: Luxusnak tartja, hogy 17 gyerekért ennyit fizessen az önkormányzat. Véleménye szerint bérletet kellene venni a gyerekeknek.

 

 

3. sz. napirendi pont:  Javaslat „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” valamint „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-program)” című pályázatok vonatkozásában igényfelmérésre

 

 

Antunovits Antal: Tájékoztatásul elmondja, hogy folytatódik az ÖKO-program 1/3-1/3-1/3-os pályázati önrészekkel. Csak úgy lehet egy ilyen pályázaton részt venni, ha az épületből mindenki jelentkezik. A melegvíz-rendszert is fel kell újítani. 

 

(Megérkezik Kubatov István képviselő.)

 

4. sz. napirendi pont:  Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekttel kapcsolatos projekt-előkészítési költségek pénzügyi teljesítésére

 

Antunovits Antal: Részletesen ismerteti a közgyűlés elé kerülő előterjesztést.

 

 

A részönkormányzat az előterjesztéshez észrevételt nem tett.

 

 

5. sz. napirendi pont:  Csatornázási projekt (lakossági fórum előkészítése)

 

Antunovits Antal: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2. sz. választókerület lakói részére lakossági fórumra kerül sor április 23-án 17 órakor, 19 órakor pedig ófaluban a II. Lajos Általános Iskolában. Ófaluban 25 főre lenne szükség, aki segíti az operatív munkát. N Alexander cég munkáját segítve fogják felkeresni a lakosságot a szándéknyilatkozatok aláíratásához.  Szeretné kérni, hogy a fórumra szóló meghívókat is segítsenek szétszórni.

 

Mészáros Ildikó: Fontosnak tartja, hogy mindenféle információ álljon rendelkezésre a lakossági fórum idejére. Például az is, ha valaki nem köt rá a meglévő csatornára, akkor talajterhelési díjat kell fizetnie. Stb.

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy 250 e Ft-ot kell fizetni azért, hogy a kerítésen belülre tegyék a tisztító aknát. Aki nem tudja egy összegben kifizetni, havi részletekben fogja ezt az összeget megtéríteni. A kiépítés szakaszos lesz. Továbbá a csatornaépítés folyamatában biztosítani fognak zárt parkolót. Fontosnak tartja felmérni azt, hogy ófaluban mennyi csatornát kellene építeni, s a szándéknyilatkozatok aláíratásához hány emberre van szükség. A lakossági fórumot megelőzően még egy részönkormányzati ülést kíván összehívni, amelyre meghívja Tóth Tamást és Simó Károlyt, akik részletes tájékoztatást adnak a programról. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a médiákban részletes tájékoztatást fognak megjelentetni. Szintén kérdésre válaszolva mondja el, hogy 17.000 bekötéshez kell a szándéknyilatkozat annak érdekében, hogy az uniós pályázaton nyerni tudjanak. Ismételt kérdésre elmondja, hogy teljesen új csatorna közműtársulás fog most alakulni.

 

Kőrösi Jánosné: Javasolja, hogy a lakossági fórumon is osszanak tájékoztató anyagot, hogy otthon át tudják tanulmányozni az emberek lehetőségeiket.

 

Kubatov István: Kérdésre reagálva elmondja, hogy nem a műszaki kérdések miatt alakul ez a társulás, hanem Érd lakosai társulnak viziközmű-társulatba a finanszírozás biztosítása érdekében. Kérdésre válaszolva elmondja, valóban a szervezésben résztvevő miskolci cég jutalékért dolgozik.  A Lakáskasszán keresztül részletekben tudják kifizetni a bekötést az emberek. A részönkormányzatoktól elvárják, hogy a tagok vegyenek részt a szervezésben társadalmi munkával. A közgyűlésen az N Alexander cég úgy nyilatkozott, hogy nem kérnek a szervezési tevékenységért az önkormányzattól pénzt.  

 

Poszpisek Lajosné: Az aláírandó nyilatkozatokat javasolja az újságban megjelentetni, hogy otthon át tudják tanulmányozni az emberek.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdése, hogy a miskolci szervezőknek milyen típusú szolgáltatást fizetnek ki. (útiköltség, szállás, szervezési díj) Ha a részönkormányzatok hathatós segítségére számítanak a szervezés során, akkor szervezési díjat kapjanak.

 

Bércesi Tibor: Véleménye szerint, ezt az összeget a részönkormányzatok területén fel lehetne használni. Kéri, hogy ezt a kérésüket tolmácsolják, erre Kubatov Istvánt kérik fel, s a következő részönkormányzati ülésen várják a tájékoztatást. 

 

Kubatov István: Igéretet tesz arra, hogy a holnapi műszaki bizottsági ülésen Tóth Tamásnak ezt a kérést tolmácsolni fogja, aki hitelesen el tudja mondani a lehetőségeket. A részönkormányzat képviselője az elnök Antunovits Antal. 

 

Antunovits Antal: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a lakosság kiszolgálására, szerződéskötésre reggeltől estig rendelkezésre fog állni ügyfélszolgálat. 

 

 

 

6. sz. napirendi pont: Javaslat az iskolabusz járat megszüntetésére

 

Kubatov István: Már csak pár gyerek használja a buszt, s az iskolákban is sok a probléma. Véleménye szerint az utolsó két hónapra nem kellene megszüntetni az iskolajáratot.

 

Antunovits Antal: Kihangsúlyozza, mivel az önkormányzat bezárta az iskolát így köteles az iskolabuszt biztosítani.

 

Kőrösi Jánosné: Véleménye szerint  közpénzt jelentős mértékben használják fel egy olyan célra, amely szolgáltatást nem is veszik igénybe.

 

Mészáros Ildikó: Kérdése, hogy nem kívánják-e felülvizsgálni a körzetek kijelölését. Véleménye szerint jelenléti ívet kellene vezetni, és tudni lehetne, mely gyerekek veszik igénybe a buszt. Fel lehetne mérni azt is, hogy mennyit hiányoznak azok a gyerekek, akik igénybe veszik az iskolabuszt, illetve mennyit hiányoznak azok, akik nem veszik igénybe.

 

A részönkormányzat az előterjesztésről nem szavazott.

 

 

7. sz. napirendi pont: Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt-vel történő, Érd, Beliczay-szigetet érintő együttműködési megállapodás megkötésére

 

 

Kőrösi Jánosné: Tájékoztatta a jelenlévőket a Pilisi Parkerdő által tartott projektoros vetítésről, melyen elhangzott, hogy elsősorban őshonos fákat igyekeznek telepíteni.

 

Kubatov István: A Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és azt a javaslatot tette, hogy mellékeljenek egy olyan ütemtervet, amely részletesen tartalmazza a Pilisi Parkerdő által vállalt feladatokat. Javasolja, hogy a motorozást és a quad-okkal való közlekedés megszüntetését a sziget mellett, hiszen a védett növényeket is legázolják, a madarak élőhelyeit ellehetetlenítik. Javasolta sorompó és behajtani tilos tábla kihelyezését a területre, illetve tájvédelmi terület jelző táblák kitelepítését. Kéri a részönkormányzat tagjait, tegyenek javaslatot.

 

Mészáros Ildikó: Támogatja Kubatov István táblakihelyezéssel kapcsolatos javaslatát. Kérdése, mit tesz az önkormányzat az erdőben felgyülemlett szeméttel, amit nem a turisták és a horgászok hordanak oda. Esetleg alkalmi szemétgyűjtési akcióval ezt a munkát lehet segíteni. Tisztázni kellene azt is, hogy a kivágott fákat hogyan fogják elhordani, hiszen  a turisták és horgászok útjában marad.

 

Kubatov István: Amint a szerződés-tervezet meg lesz a részönkormányzat elé is terjesztik. 

 

 

A részönkormányzat az előterjesztésről nem szavazott.

 

 

8. sz. napirendi pont: Érd-Óváros Településrészi Önkormányzat területét érintő javaslatok megfogalmazása (5 millió Ft-os képviselői keretre, valamint a 10 millió Ft-os műemlékvédelemre)

 

Kubatov István: Az elmúlt alkalommal megkapta a részönkormányzat ófalusi tagjaitól a javaslatot, de nem tartotta jónak, hogy nincs külön választva az 5 millió és 10 millió Ft-ra szóló keret. Felkéri a részönkormányzatot, hogy más formában készítse elő javaslatát ahhoz, hogy a hivatal részére használható legyen. Az 5 millió Ft-os keret felhasználásával kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy 1 szavazókör területileg az újvárosi részen fekszik, ahol szintén vannak megoldandó problémák. Neki, mint képviselőnek a lakosság részéről megfogalmazódott igényekre is oda kell figyelnie. Oda kell figyelni a műemlékvédelmi keret felhasználására, hiszen elhangzott már az, más részéről, hogy nemcsak ófaluban vannak műemlékvédelmi épületek. Az előző évi keretet kizárólag csak óváros használhatta volna fel.

 

Kőrösi Jánosné: A 2007. évben pont egy évvel ezelőtt hangzott el részéről, hogy gyűjtsék össze, mit szeretnének kezdeni. Minden egyes részönkormányzati ülésen ezt követően elmondták, hogy műemlékvédelemre szóló keret felhasználására milyen javaslataik vannak. Megmaradt a 10 millió Ft azért, mert állítólag nem szóltak erről. A tavaly felsoroltakat szépen sorban felírták, kivéve az Alsó utcai templom előtti parkolót, mert az elnök közölte, hogy azt megoldja.

 

Kubatov István: Nem tudja, hogy ki oldotta meg, de köszöni, hiszen ő három napon keresztül telefonált ez ügyben.

 

Kőrösi Jánosné: Tisztában van azzal, hogy az elmúlt ülésen átadott javaslat sokkal magasabb összeget jelent, de az is elhangzott az elmúlt ülésen részükről, hogy nem pénzügyi szakemberek, nincs arra kapacitásuk, hogy az egyes javaslatokhoz költséget mutassanak ki. Tisztában van azzal is, hogy ez a 10 millió Ft-os műemlékkeret nem csak őket érinti, de sajnos nincs a városnak olyan rendelete, amire pályázni lehetne. Laikusként megadták a javaslatot, arról nem tehetnek, hogy a beadott irat nem megfelelő formájú. Azért nincs részükről prioritás meghatározva, mert nem tudják azt, hogy mikor mit lehetne megoldani.

 

Kubatov István: Tényleg a segítő szándékkal vezérelve javasolja, hogy a 10 millió Ft-ra vonatkozó javaslatot külön lapra vezessék fel. A részönkormányzat javaslata ez, ezért azt az elnöknek kell koordinálni. Neki képviselőként az a szerepe, hogy előirányzaton a 10 millió Ft a költségvetésben benne legyen. Vitára reagálva elmondja, hogy egyetlen tavalyi jegyzőkönyvben nem szerepel, hogy a 10 millió Ft-ot, hogyan kívánnák felhasználni. Nem jegyezték le, nem lett a hivatalban leadva.

Még egyszer felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatalban kellene az adminisztratív segítséget igénybe venni, és a megszavazott javaslatot benyújtani az elnöknek. Nem neki kell, mint képviselőnek ezt az utat végig járnia. Örülni fog annak, ha bizottság elé kerül a javaslat és lobbizhat ezért a jó ügyért.  Legyen a területfejlesztési tanácsnok, a polgármester és az alpolgármester kezében ez az irat. Azt akarja megértetni, hogy azzal, hogy ezt a javaslatot az elmúlt ülésen megszavazták még semmilyen folyamat nem fog elindulni. Kőrösi Jánosné hozzászólására elmondja, hogy a választókerület teljes lakosságát képviseli, sajnos a részönkormányzat azon a részen élő tagjaitól egyetlen egy telefont, jelzést nem kapott, hogy milyen problémát kellene megoldani. A részönkormányzat egy szerv, annak van egy elnöke, működjön is akként. ő nem tagja ennek a részönkormányzatnak, nincs szavazati joga, a szervezésben sem vehetett részt.

 

Poszpisek Lajosné: Véleménye szerint a részönkormányzat rendszeresen ülésezik, itt fel lehet vetni a különböző problémákat. A jegyzőkönyvvezető pedig leírja az elhangzottakat. ő ígéretet tett arra, hogy az Egyházközségnél megpróbál lobbizni a templom műemlékvédelme érdekében. Úgy tűnteti fel Kubatov István, mintha az itt ülők semmit nem tennének.

 

(Ezt követően heves vita folyik arról, kinek mi lenne a dolga, jegyzőkönyvezető miért nincs az ülésen, ki mikor milyen kérdést tett fel illetve válaszolta meg azt. A személyeskedésig fajuló vitát a jegyzőkönyv nem tartalmazza, mivel arról hangfelvétel is készült.)

 

Bércesi Tibor: Az előző ülésen elhangzott az a kérdés, hogy az elmúlt évben biztosított – fel nem használt – 10 millió Ft-os műemlékvédelemre szánt pénzmaradvány az idei évben felhasználható-e vagy sem. Ígéretet kapott, hogy választ kap ezen az ülésen. Kérdése a pénzmaradvány felhasználható-e? Igen vagy nem? 

 

 

9. sz. napirendi pont: Egyebek

 

Poszmik János: Tájékoztatásul elmondja, hogy a RÁVNA-val kapcsolatban felmérést végez egy székesfehérvári cég. Tájékoztatta a céget, hogy már vannak kész tervek, újabb tervek az önkormányzat pénzét emészti fel.

 

Antunovits Antal: Megjegyzi, hogy a régi tervek már elavultak. Komplex tervekre van szükség, hiszen majdnem 1 milliárdos beruházásról van szó. A RÁVNA ügye a felső részekkel is kapcsolatban van.

 

Mészáros Ildikó: Felhívja a figyelmet arra, hogy a termál szálloda az elhasznált vizet nem csatornán keresztül vezeti el.

 

Polgár Tamás: Karolina utcában mikor lesz a járda rendbe téve.

 

Kőrösi Jánosné: Véleménye szerint a piacnál nem tették rendbe az utat a 6-os út beruházását követően. Kérdése, hogy a Szapáry utcában hogyan fogják megoldani a felszíni víz elvezetését.  Kérdése, hogy a 6-os elkerülő szakasza a Külső-Római úton fog kijönni.

 

Kubatov István: A Szapáry utcából történő felszíni vízelvezetés megoldásához geodéziai felmérésre is szükség lesz.

 

Kőrösi Jánosné: Az előző ciklusban a részönkormányzat ülésén téma volt a M6-os levezetése, ha készült jegyzőkönyv abban az szerepel, a részönkormányzat javaslata. Javasolták, hogy a régi begyűjtőnél - jelenlegi méz üzem - jöjjön át az elkerülő szakasz, menjen fel a Kerülő úton. Az óvodához lámpát kértek. A temetkezés lehetőségét a nagy forgalom miatt át kellene helyezni az ófalusi temető másik oldalára.  (Dózsa György út mellé)

 

Kubatov István: Javasolja, hogy szavazzák ezt meg, és újra kerüljön lejegyzésre ez a javaslat.

 

A Részönkormányzat egyhangúlag javasolja, hogy az M6-os levezetése a régi begyűjtőnél – jelenlegi méz üzemnél – jöjjön át az elkerülő szakasz, majd  a Kerülő úton keresztül vezessék tovább. Az óvodához lámpás átkelő szükséges. Javasolják, hogy a nagy forgalom miatt az ófalusi temető másik oldalára a Dózsa György útra helyezzék át a temetkezés színhelyét. 

 

Ba Ferenc: Javasolja, hogy az Ercsi úti temetőnél a kiszedett sírkövekből készítsenek szegélyeket, hogy ne történhessen rátemetés.

 

Antunovits Antal: Megkérdezi a részönkormányzati tagokat, hogy a 2. számú választókerületben a választókerületi keretet milyen problémák megoldására fordítanák. Kérdése, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a Piroska utcában személyautók közlekedését biztosító áteresz kialakításával.

 

A Részönkormányzat egyetért a Piroska utcában áteresz kialakításával a személyautók közlekedésének biztosítása érdekében. 

 

Antunovits Antal: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a háziorvosi praxist dr. Vajcs Marianna vette meg Dr. Szojka Tímea helyett ő lesz a háziorvos.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.