Készült: 2008. április 21-én a Bolyai János Általános Iskolában tartott Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, az 1. 2. választókerület képviselői, Rendőrség, Polgárőrség vezetője

 

Antunovits Antal: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent közös képviselőket, a rendőrség és polgárőrség képviselőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel. Javasolja az írásos napirend elfogadását azzal, hogy először a rendőrkapitányság beszámolójával kezdenék az ülést, majd a Polgárőrség beszámolóját vitatnák meg. Ezt követően kerül sor az ÉKF napirendjére majd 18 órától folytatnák az előre meghirdetett ÖKO-program pályázattal kapcsolatos igények felmérésével kapcsolatos napirendet.

 

A napirendet sorrendjének megváltoztatásával együtt (9 igen szavazattal) a részönkormányzat egyhangúlag elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2007. évben végzett munkájáról

 

Kozma Károly rendőrkapitány: Kiegészítve az írásos beszámolót pozitív irányú folyamat indult el, amelyet ha folytatnak nagy valószínűség szerint a 2008-as év sokkal kedvezőbben fog alakulni. A Btk. fejezetei szerinti bűncselekményi kategóriákban jelentős csökkenés mutatható ki. Természetesen vannak olyan területek, amelyeken változtatni kell. Sajnálatos módon 2006-ban 93 gazdasági bűncselekmény történt, míg 2007-ben ez 126-ra emelkedett. A feljelentések nagy többségét a hitelsértések, sikkasztások, tehát a gazdasági jellegű bűncselekmények teszik ki most is. 2008 első negyedévére vonatkoztatva viszont jelentős számú csökkenésről lehet beszámolni, főleg a lopások (vagyon elleni bűncselekmények) területén. A tavalyi év, illetve 2007-es év hasonló időszakához képest már 2008-ban mintegy 200-300-zal csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma.  Sikerült nyitottabbá válni a lakosság részéről érkező különböző problémákra. Napi aktualitás az Ófaluban közlekedő helyi, helyközi járatok problémája. Ha nem is mindegyik buszjáraton, de rendszeresen felszállnak a polgárőrséggel közösen a helyi buszjáratokra és megpróbálják a közállapotokat egy kicsit javítani.

Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a táblák kihelyezése, útburkolati jelek felfestése nem a rendőrség hatásköre. Mivel mellékútról van szó a Polgármesteri Hivatal az illetékes a tábla kihelyezésében, a gyalogátkelőhely felfestésében, melyet szakhatósági vélemény nélkül is megtehet. A rendőrség dolga, érvényt szerezni a tábláknak, útburkolati jeleknek.   Többször fölvetődött már, ennek a városnak az útburkolati kataszteri felülvizsgálati igénye, de egyelőre nem rendelkezik ilyen dokumentummal. A 30-as sebesség csökkentő táblák kihelyezésével kapcsolatban a vélemények megoszlanak. Ezt is felül kellene a városnak vizsgálnia.

 

Antunovits Antal: Interpellált már ez ügyben kétszer, vagy háromszor. A megállni tilos tábla ki van helyezve, büntetni kellene.

 

Kozma Károly rendőrkapitány: Reagálva elmondja, május elsejével jelentős változás fog bekövetkezni a közlekedésigazgatásban, a közlekedési szabálysértések, illetőleg a kollektív felelősség köztudatba kerülésével. A közlekedési fegyelem a városban jelentősen javulni fog, hiszen minden gépjármű tulajdonos nem hivatkozhat arra, hogy nem ő követte el a cselekményt.

 

 

2.  sz. napirendi pont:  Beszámoló az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2007. évben végzett munkájáról

 

Macsotay Tibor polgárőrség vezetője: Az Ófaluban létrehozott polgárőr sejt intenzíven működik. Komoly eredmények vannak, hiszen a rendőrségi visszajelzésekből is megítélve jelentősen csökkent az Ófaluban történt bűncselekmények száma. A tavalyi évben költségvetésüket jelentősen támogatták, s ha továbbra is így dotálják tevékenységüket, akkor tudják tartani a jelenlegi színvonalatt. Az URH rendszer kialakítása az idei évben szerepel, melynek nagy jelentősége van. Éppen ezért kéri a részönkormányzatnak ez irányú támogatását is. A beszámolóban részletezte milyen feladatok megoldására kívánják felhasználni költségvetésüket. (minimális felszerelések, formaruha stb.)

 

Béke téren élő lakos: A sok millióért megépített Béke téri játszótér rettenetesen néz ki. Késő este randalíroznak a területen, oszlopokat kidöntenek, fákat, bokrokat megtépáznak. Kéri, hogy a kora éjszakai órákban járőrözzenek a polgárőrök.

 

Macsotay Tibor polgárőrség vezetője: Áttörő megoldást jelentő térfigyelő rendszer kialakítása a költségvetésbe bekerül. Rendszeresen látogatják az ifjúsági klubot, de ennek igen kevés a hatása. 

 

Kozma Károly rendőrkapitány: Kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a parkolással kapcsolatos problémákat is csak  egy központi közlekedési rendezési tervnek a részeként lehet szabályozni. Nem a rendőrség dolga közutat építeni, az igénybevett mellékutakat egyirányúsítani.  Az, hogy az adott garázs megállni tilos táblája előtt ki áll nem egyértelmű és ez a cselekmény nem jár közlekedés biztonságának jelentős megzavarásával, így nem szállíthatják el a járművet.

 

Pintér Imre rendőrkapitányságvezető-helyettes: Segít a probléma megoldásában, de az önkormányzat felé javaslattételi joguk van. Már több esetben is kezdeményezték, hogy a közlekedési kataszter mellett a városban általános parkolási rendelet megalkotását is meg kellene valósítania. E rendelet adhatna jogalapot a járművek elszállítására, vagy kerékbilincs alkalmazására. A közútról a járművet abban az esetben szállíthatják el, ha az ott a forgalmat akadályozza. A lakótelepnél a garázs ki-behajtó nem a közút része. Tapasztalata szerint átellenben ott a parkolóház, aminek a felső szintje rendszeresen üres.

 

Antunovits Antal: Szavazásra teszi fel a részönkormányzat tagjainak, hogy az önkormányzatot kérjék meg a parkolási rendelet megalkotására.

 

A Részönkormányzat egyhangúlag javasolja, hogy az önkormányzat kezdjen hozzá a parkolási rendelet megalkotásához.

 

 

3. sz. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Szervezet 2007. évi tevékenységéről választókerületi bontásban (1. – 2. választókerület)

 

Antunovits Antal: Többször kérte Szabó Imrét, hogy legalább a lakótelep bevezető szakaszán helyezzenek ki virágkosarakat. A bevezető úton az 1. számú épület mellett lévő csatornafedélre egy betonlapot helyeztek. Felkéri Kluták József László igazgatót nézze meg a területet, mert az elvégzett munka véleménye szerint nem megfelelő, hiszen balesetveszélyes.

 

Nagy József: Kérdése, ki fogja rendbe tenni az üzletek előtti virágoskertet.

Antunovits Antal: Válaszolva elmondja, hogy az üzletek előtti takarításra van elfogadott szabály, csak alkalmazni kellene. Megköszöni Kluták József László részvételét, megállapítja, hogy szavazás nélkül a részönkormányzat tagjai a beszámolót elfogadták.

 

4. sz. napirendi pontAz iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” valamint „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-program)” című pályázatok vonatkozásában igényfelmérése Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 54/2008. (III. 27.) KGY határozata értelmében

 

Antunovits Antal: Köszönti Simó Károlyt és Kentsch Mariannát  a hivatal részéről.

 

Simó Károly: Részletes tájékoztatást ad a kiírt pályázatokról, ami sokak számára ismerős lehet, hiszen korábban panelprogram néven futott. Idén az ÖKO-program újdonság. Most az igényfelmérésre kerül sor. Az igénylő a pontos tájékoztatást a pályázati feltételekről Kentsch Mariannától kaphat, aki a továbbiakban a kapcsolattartó lesz az önkormányzat részéről.

 

Kárpáti Istvánné közös képviselő:  Korábban már részt vettek a panel+programban. Úgy fogjanak hozzá ehhez a korszerűsítéshez, hogy számoljanak esetleg azzal, hogy kevés pénzt kapnak támogatásként. Az Önkormányzatnak van Közbeszerzési Irodája, közbeszerzési ügyintézője, jogásza.  Ha a Távhő-vel nem lehet egyezséget kötni, akkor teljesen felesleges korszerűsíteni az épületeket.  Sajnos nem jelentett számukra előnyt, hiszen a fűtésszámlájuk a duplája lett. A leolvasott mennyiség mellé még számolni kell a nagyóra közötti különbözettel. A fűtésszámla úgy alakul, hogy van, amit leolvasnak és van a nagyóra közötti különbözet.

 

Simó Károly: Ez csak igény felmérés. Kérdése, hogy van-e aki meg akarja valósítani. Megjegyzi, hogy a távhő megállapítása önkormányzati döntés, majd ismerteti a pályázat feltételrendszerét.

 

Lakótelepi lakos: Bemutatta számláit, melyen egyértelműen látszik, hogy a korszerűsítés után a távhő magasabb hőveszteséget számlázott ki feléjük. A lakásoknál lévő órát ellenőrizték, a fogyasztás egyezik. A másik órát pedig nem tudják ellenőrizni. Nagyon jó a hőszigetelés, de az előbb említett problémát meg kell oldani, ezért jöttek el, hogy erre felhívják a figyelmet.

 

Antunovits Antal: Király Gyula közös képviselő többször utalt a számlázással kapcsolatos problémáira. A közgyűlésen Csőzik László felvázolta a Panel plusz program mennyire nagyon jó. Felkérte Csőzik Lászlót, hogy Dr. Sal Béla külső szakértőt kérjék fel az ÉRDHő és a lakók közötti vita felderítésére.

 

Lakótelepi lakos:  Amikor dr. Sal Bélával beszéltek azt mondta, hogy  16 % lehet a hőveszteség. Le kell ülni a hőközpontot működtető céggel. Itt az önkormányzatnak is van felelőssége. Még mindig nincs az önkormányzat részéről válasz. Ki kell kérni az önkormányzattól a szerződést, hiszen azok nyilvánosak.

 

Király Gyula közös képviselő: (Hozzászólása nem hallható a felvételen.)

 

Antunovits Antal: Megköszöni Király Gyula pozitív hozzászólását, s azt, hogy érzékeltette, hogy semmi értelmét nem látja az egycsöves rendszernek és a túlszigetelésnek. Török úrral és az önkormányzattal felveszi a kapcsolatot abban, hogy köszönik a pályázati lehetőséget, de előbb szükségesnek tartják, hogy pontos számítás történjen. Fontosnak tartja, hogy százhalombattai, illetve budaörsi tényadatokat kérjenek az összehasonlítás érdekében. Felvetődik benne, hogy a lakóközösség kérjen hő térképet a házról. Javasolja továbbá, hogy hívják meg Török urat egy ilyen megbeszélésre. Nagyon jó az ötlet, hogy nézzék meg a szerződést, hogy mit vállaltak és azt, hogy egy köbméter mennyibe kerül. Hány százalékkal dolgozik a lakótelepen magában egy gáz üzem, 92 – 95 fokon kellene üzemelni. Köszöni a lakóknak, közös képviselőknek, akik segítették ezt a munkát. Köszöni a hivatal képviselőinek a megjelenését, úgy gondolja, hogy ezt a munkát folytatni kell.

 5. sz. napirendi pont: Rendőrség beszámolója

 

Husa József körzeti megbízott: A lakótelepen hetente két alkalommal, délelőtt, délután 2 – 4 órás gyalogos járőrözést tartanak a polgárőrökkel. Azt hitte, hogy jobb lesz statisztikailag a terület, de tudomásul kell venni, hogy megnyílt a Stop Shop, megjelennek ott az alkalmi lopások. Autólopások is történtek a temetőben, az Ercsi úton. Sok a kutya a Júlia utca végén. 

 

Antunovits Antal: Hallomása szerint a gyepmester azért nem dolgozik, mert a telep megtelt. Nála is járt az a sérült, akire ráuszították a kutyát, elvették a pénzét, a rádiótelefonját.

 

6. sz. napirendi pont: Képviselői beszámoló az elmúlt hónapról (1. és 2. választókerület)

 

Kőrösi Jánosné: Kérdése, hogy az iskolák ügyében lesz-e valamilyen előterjesztés. A volt II. Lajos Általános Iskola épületére vonatkozóan a nevelési tanácsadónál kész tervek vannak az átalakításról. Azonban sem a részönkormányzatot, sem a helyi közösséget nem értesítették erről. Hallomása szerint május 1-jén kezdik az átalakítást.  Kubatov urat nem tudja megkérdezni.

Szeretné elkérni a város vezetőinek az e-mail címét, hiszen már a harmadik hónapja találja napirendi ponton az Óváros Településrészi Önkormányzat területét érintő javaslatok megfogalmazása (5 millió Ft-os képviselői keretre, valamint a 10 millió Ft-os műemlékvédelemre). Úgy tűnik, mintha ezzel a dologgal nem is foglalkoztak volna. S lehet, hogy megint az a helyzet fog előállni, hogy novemberben kerül benyújtásra javaslatuk, amikor már késő lesz.   

 

 

7. sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

Poszpisek Lajosné: Felhívja az elnök figyelmét arra, hogy az Alsó utcából a zöldhulladékot nem vitték el.

 

Bércesi Tibor: Javasolná, hogy a részönkormányzat 18 órakor kezdődjön. Emlékezete szerint arról volt szó, hogy az üléseket felváltva az 1-es és a 2-es választókörzetben tartják, de úgy tűnik, hogy a 2008-as évben az összes ülés a Bolyai János Általános Iskolában lesz. Közösségi Házukban is lehetne tartani az üléseket, ne legyenek már másodrendű városi polgárok.

 

Antunovits Antal: Reagálva elmondja, hogy a 17 órai kezdés az ülés időben történő befejezését célozza.

Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a lakótelepen és környékén szombaton délelőtt 8:00-tól 12:00-ig takarítást kellene tartani. De most egyszerre lesz a Beliczay szigeten és a Fundoklia völgyben is egy nagy akció.

 

Poszpisek Lajosné: Sok éves probléma, hogy a diófa leveri az elektromos vezetéket. A levágott füvet nem hordják el, így esőzéskor az árokba eltömődik.

 

Antunovits Antal: Jó dolog, hogy levágják afüvet. Bár megjegyzi, hogy a városnak ez  600 – 700 millió Ft-ba kerül. 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.