Készült: 2008. május 26-án a Bolyai János Általános Iskolában tartott Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, az  2. választókerület képviselője, lakossági érdeklődők; Szabó Istvánné, Rolly Zoltánné, Corazza Judit,  Király Gyula, Harmat Béla, Jáhni Csaba, Azari György, Kövér Gábor közös képviselők Terry Liegenhoel Baseball Team Sportegyesület vezetője, Tóth Sándor az érdi Bivalyok Bolyai Iskola rögbi csapata vezetője.

                                                                                                                                     

 

Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat, dr. Szűcs Dórát, polgárőrség vezetőjét, és a körzeti megbízottat. Javasolja az írásos napirend elfogadását.

 

A napirendet sorrendjének megváltoztatásával együtt (10 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadták.

 

 

1. sz. napirendi pont: Rendeletalkotási javaslat az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról, rendeletalkotási javaslat a gazdasági haszonállatok tartásáról

 

Dr. Szűcs Dóra: A hatályos rendelet 2001-es, melynek buktatói a tavalyi év során jöttek elő. Tavalyi évben átfogó felülvizsgálatra került sor - nagyrészt a haszonállat tartásra vonatkozóan. Akkor merült fel az igény, hogy válasszák külön az ebek, macskák valamint a kedvtelésből tartott állatokat a haszonállatoktól. Megkeresték a különböző szakhatóságokat, különböző civil szervezeteket, egyesületeket. Egy végleges változat, ami a közgyűlés elé kerül. Ezt követően a rendelet-tervezetek szerkezeti elemeiről részletes tájékoztatást ad.

 

Kőrösi Jánosné: Sajnos olyan állampolgárok miatt – akik nem tájékozódnak megfelelően a megvásárolandó telek közvetlen környezetéről – sok esetben a megélhetését biztosító állattartók ellen folyik szabálysértési eljárás. Azoknak, akik ezzel foglalkoznak, valamilyenféle elsőbbséget kéne adni.

 

Dr. Szűcs Dóra: A rendeletbe van egy rugalmasabb szabályozási lehetőség, van méltányossági eljárás a haszonállat tartásra vonatkozóan. Ilyen esetekben jogszerűen figyelembe lehet venni, ha valaki már akár generációk óta haszonállatokkal foglalkozik. Természetesen figyelemmel vannak arra is, hogy ki költözött oda előbb.

 

Lakossági érdeklődő: Kérdése, hogy az évek múlásával gyarapodott-e az állomány?

 

Dr. Szűcs Dóra: Folyamatos ellenőrzést nem tudják ellátni. Támaszkodnak a szomszédokra, hiszen ha őket is zavaró esemény történik, azt jelzik. Polgár Tamás kérdésére elmondja, hogy a veszélyes állatok kategóriába tartozó állatokra külön rendelet vonatkozik. A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság ezekben az esetekben és ilyenkor mindig megkeresik a hatósági csoportot.  Ha jól emlékszik, akkor eddig Érden  3 veszélyes állat van.

Bizottsági ülésen három módosítási javaslatot kaptak. Beépítették a tervezetbe a galambokra és a baromfira vonatkozó 50-es létszámot. Nagy port kavart fel a kutyákba beépítendő chip kérdése.  2011-től az Uniós jogharmonizáció következtében ez a kötelező rendelkezés hatályba fog lépni. 2010-től ellenőrzési jogosítványt kapnak. Szerették volna, ha fokozatosan történik és nem egyszerre a chip beültettetése az ebekbe.

 

Antunovits Antal: Kérdése, mennyire terheli a kutyatartókat?

 

Dr. Szűcs Dóra: A rendelkezésre álló adatok szerint 1.500,- 2.000,- Ft. Ha valaki ezt anyagi okoknál fogva nem tudja megengedni magának, akkor polgármesteri külön méltányossági eljárás keretében ezt az önkormányzat állja. A kutyatenyésztő esetében hasznot hozó állat a kutya, rá az ebes rendelet vonatkozik.

 

Ba Ferenc: Véleménye szerint szabályozni kellene, hogy a kutyasétáltatók az eb után tartsák tisztán a területet.

 

A részönkormányzat a rendelet-tervezeteket elfogadásra javasolja. 

 

 

2. sz. napirendi pont:  Javaslat diákönkormányzatok, ifjúsági önszerveződő csoportok pályázati úton történő támogatására.

 

 

Tóth Sándor az érdi Bivalyok Bolyai Iskola rögbi csapata vezetőjeként: a Baseball Team Sportegyesület vezetőjével együtt információt kér arról, hogy milyen tervek vannak az ófalusi pályával kapcsolatban.  Tíz  éves kortól több korcsoportban az érdi Ercsi úti pályán van az edzés. Részletesen ismertette az iskolai foglalkozások keretében történő sportolást. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,  Batthyány Lajos Általános Iskola,  Bolyai János Általános Iskola. Az Ercsi úti pályán középen van egy villanyoszlop, ami eléggé akadályozza a munkájukat. A rögbisek használják probléma nélkül a pályát, néha – főleg ősszel - nem megfelelő körülmények között. Közös kérés a polgármester úrhoz, hogy az ófalusi pályát használhassák. Ehhez a megfelelő erőforrásokat be tudnák hozni, hogy megfelelő szociális helyiségek épüljenek öltözővel együtt. A polgármesterhez benyújtott beadványukban vállalják azt, hogy a 2 egyesület rendben tartja és fejleszti a pályát; a szemétszállítást megoldja; illetve vízhasználatot biztosít. Természetesen nem kizárólagosan használnák a területet, különböző családi napokat, gyerek sportrendezvényeket és majálisokat szerveznének. Egyeztettek a Sport és Ifjúsági Bizottsággal és a Vagyongazdálkodási Bizottság elé is bekerült kérelmük.

 

Mészáros Ildikó: Kérdése, milyen lépések történtek már az önkormányzat részéről, hiszen építési engedély szükséges.

 

Tóth Sándor: Erről nyilatkozni csak az önkormányzat tudna.Vannak olyan tulajdonosok, akikkel egyeztetni szükséges az ófalusi pálya bővítésével kapcsolatban. Az önkormányzat ez ügyben milyen lépéseket tesz, illetve tett. Akkor kapnak csak építési engedélyt, ha hivatalosan kapcsolatba tudnak lépni. A rendeletet nem olvasta. Arról ismerettel nem bír. A  bekötő út elkészültéig csak a terület rendbetételéről, illetve a fakivágásokról lehet beszélni. Ez utóbbira azért van szükség, mert az ott játszó gyerekekre rádőltek a fák. Szeretnének egy homokos pályát is létesíteni.

 

Mészáros Ildikó: Mikor tartanák az edzéseket?  Véleménye szerint ki kellene ezt a tervet függeszteni.

 

Karsai Jánosné lakossági érdeklődő: Kiemelkedő eredményeket érnek el. A gyerekek is aktívan kiveszik részüket a rendben tartásból.

 

Tóth János: Legalább havonta szeretnének egy közösségi sport napot rendezni.

 

Kőrösi Jánosné: Kérése, hogy az önkormányzat döntése (bizottsági ülés) előtt az óvárosi feladatokat érintő témát a részönkormányzat tárgyalhassa meg. Köszöni, hogy eljöttek, és tájékoztatást adtak a részönkormányzatnak.

 

Bércesi Tibor: Kérdése, hogy milyen költségvetésből dolgoznak. A közreadott kitűzési vázrajz jelenlegi, vagy korábbi állapotot mutat-e.

 

Tóth Sándor: Természetesen meg van a pénzük a terület rendbetételének elindításához. De a létesítmény megvalósítását csak hosszú távú, használati szerződés megkötésével tudják megvalósítani.

 

Ábel András: Felvetődik benne, hogy mi a garancia arra, hogy e nagy tervek meghiúsulása esetén az önkormányzat tulajdona marad a terület, és nem fogják esetleg eladni.

 

A részönkormányzat az Ófalusi Sportpálya hasznosítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag támogatja. Kéri, hogy a beruházással kapcsolatos fejleményekről rendszeres tájékoztatást kapjon.

 

 

A részönkormányzat egyhangúlag javasolja a diák-önkormányzatok, ifjúsági önszerveződő csoportok pályázati úton történő támogatását.

 

 

3. sz. napirendi pont: Javaslat közoktatási megállapodás megkötésére a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatallal.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

A részönkormányzat a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatallal a megállapodás megkötését javasolja. (Egyhangúlag)

 

 

4. sz. napirendi pont:  Javaslat a „Batthyány” Kulturális Alap létrehozására

 

 

Antunovits Antal: Mészáros Ildikó kérdésére elmondja, hogy a polgármester tájékoztatása szerint a civil szervezeteknek nem kell helypénzt fizetni.

 

Kőrösi Jánosné: Szeretné, ha lehetőség lenne rá, hogy óváros, mint más hagyományokkal rendelkező településrész pénzt kapna ebből az alapból rendezvények megtartására, s továbbra sem kellene helypénzt fizetnie.

 

Ábel András: Javasolja, hogy a Szent Iván Éj esetében – mivel városi szintű rendezvény - ne kelljen területfoglalási díjat fizetni.

 

A részönkormányzat fenti kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadták.

 

5. sz. napirendi pont: „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” valamint „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-program)” című pályázatok vonatkozásában igényfelmérése Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 54/2008. (III.27.) KGY határozata értelmében  (Igényfelmérés lezárása)

 

Antunovits Antal: Köszönti Kentsch Mariannt és Simó Károlyt a hivatal munkatársait, dr. Sal Béla szakértő urat. 

 

Kentsch Mariann: Az előzetes igényfelmérést követően július 31-ig várják a pályázatok beérkezését. Ezt követően fogja a Műszak Bizottság azt a pályázatot kiválasztani, amelyet a társasháznak önállóan kell a minisztériumhoz benyújtania.

 

Antunovits Antal: Mivel az elmúlt alkalommal elhangzott, hogy ahol már részt vettek a panel+ programban azok sokkal többet fizetnek, mint a másik társasházak. Kérte, hogy hívják meg dr. Sal Béla urat és nézzék meg alaposan az e körüli aggályokat, hogy kedvük legyen az embereknek ebben a programban részt venni.

 

Harmat Béla: Tudni kellene azt, hogy mekkora keretösszegre lehet egyáltalán pályázni. Fontos hogy feleslegesen ne dolgozzanak a társasházak. A program elindulásakor nem tudják átvállalni az önkormányzati, vagy az állami terheket a társasházak. Hiszen a nem fizetők helyett is megfelelő keretet kell biztosítania.  

 

Simó Károly: Olyan pályázatot kiírni, amire nem jelentkezik senki, annak nincs értelme. Tavaly is volt egy 60 milliós pályázat, amire kétszer is lehetett jelentkezni, senki nem jelentkezett. 

 

Dr. Sal Béla: Bemutatkozásul elmondja, hogy a Budaörsi Távhő-szolgálatnak több mint 10 éve vezetője. Sajnos a szolgáltatott gáz emelkedni fog, így a nyílászárók és a hőszigetelő rendszerek cseréje nem elhanyagolható szempont. Tudja, hogy a társasház nehezen hozza meg a döntéseket. Ma már nem a közös képviselő nyakába hárul az összes feladat. Erre vannak szakcégek. Minden pályázat utófinanszírozású. Török Attila összesítő táblázatából számára az derült ki, hogy rendkívül nagy a hőmegtakarítás. A hődíj itt 2695 Ft+ÁFA. A forint értékeket nem szabad összehasonlítani, hiszen változnak az értékek. Akik a legmagasabb energiatámogatást kapják azok ennek csak a felét fizetik és a négy kategórián belül e fölött változnak az értékek. Ezt azoknak kell megfizetni, akik nem kapnak támogatást. Felhívja a figyelmet arra, hogy csak az energia-megtakarítási értékeket lehet összehasonlítani. Az állam nem tudja a fűtéstámogatást tovább finanszírozni, így hosszú távon mindenképpen megéri a lakásokat hőszigetelni, a fűtési rendszert átalakítani. A távhő szolgáltató hőenergiát ad át! A melegvíz-szolgáltatásnál folyamatosan melegen kell tartani a vizet, így jelentős a hőveszteség. A beépített mérők a lakás felhasznált hőenergiáját mérik. Nem mérik a folyosóét a garázsokét, üzemhelyiségekét, melyet a hőközpont rögzít. Nem feltétlenül veszteségről van minden esetben szó. Ahhoz, hogy a ház fűtési mennyiségét le tudják osztani a lakásokra, adatokat kell szolgáltatni. (Fűtés és meleg-vízszolgáltatás szétválasztásához szükség van a vízmérőóra leolvasásra.) Nincs meg az egyidejű leolvasás a megfelelő összehasonlításhoz, és ezek okozzák az eltolódásokat. Ebből adódnak  a számlán még az egyéb költségek. Részletesen ismertette a hőleadásból származó hőveszteségek lehetőségeit. Az üvegfelület nagyban befolyásolja a hő veszteséget (több, mint 60 % megy el). Aki először lép, az jár jól. Nagyon szigorú a pályázati rendszer, utólag is ellenőrzik, jelentéseket kell készíteni. Nem bújhat el sehova a kivitelező és utófinanszírozó. Ez a küllem, a másik a gépészet. Harmat úrtól megkapta a levelet, amelyben azt kéri, hogy a közös helyiségek légköbméterei után ne kelljen alapdíjat fizetni. Török Attila lakókhoz írott levele szakmailag védhető, így sok értelmét nem látja, hogy megválaszolja a Béke tér 7-es és Béke tér 5-ös és Emma u. 1/A  épületek kérdéseit. Király Gyula kérdésére elmondja, hogy az alapdíjban a gázáron kívül az üzemeltető összes költsége van. Ba Ferenc kérdésére elmondja, hogy a hőközpontoktól a házakig modern felújított rendszer van. Nyugodtak lehetnek, hogy a számlázásnál nincs semmiféle átverés.

 

Antunovits Antal: Várja dr. Sal Béla levelét, melyet személy szerint nem kapott meg. Jegyzőkönyvben kéri rögzíteni, hogy december óta kéri, hogy dr. Sal Bélát hívják meg a részönkormányzat ülésére. Döbbenten hallja dr. Sal Bélától, hogy az ülés reggelén kapott telefont dr. Csőzik Lászlótól. Mindig azt a választ kapta, hogy folyik a tárgyalás dr. Sal Bélával. Azt kéri Kentsch Marianntól, hogy azok a közös képviselők, akik nem jöttek el, azokat ajánlott levélben szólítsák fel, hogy nyilatkozzanak igennel, vagy nemmel, hogy folytatódjon-e a program.

 

 

6. sz. napirend:  Javaslat Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának elfogadására   

 

Mészáros Ildikó:  Ez a sokoldalas anyag lényeges elemeket nem nagyon tartalmaz. Továbbá  komoly mérési adatoknak kellene abban  lenni. ( a légszennyezéstől kezdve)  Nem szerepel pld. a  tököli reptérnek a várható zajterhelése. Konkrét intézkedési javaslatokat kellene az anyagban megfogalmazni. Kérdése, hogy mikor kapnak tényleges választ?

 

Antunovits Antal: Még konkrét határozati javaslat nincs meghatározva. 

 

A részönkormányzat egyhangúlag a következő adatokat kéri rendelkezésére bocsátani:  Mérési adatok szám szerint. Zajterhelés (tököli reptér hatása).  Zajvédő fal kiépítése az új 6-os autópálya mellett.

 

 

Kőrösi Jánosné: Kérdése, hogy miért szerepel ismételten a településrészi önkormányzat területét érintő javaslatok megfogalmazása, amikor már döntést hoztak ebben.

 

Antunovits Antal: A részönkormányzat által hozott döntés a hivatal városüzemeltetési csoportjánál van, tudomása szerint szétválasztják a képviselői keretre és a 10 millió Ft-os műemlékkeretre vonatkozó feladatokat.

 

 

7.) Képviselői beszámoló az elmúlt hónapról (1. és 2. választókerület)

 

Mészáros Ildikó: Nem a napirendhez tartozik, de kérdése, - mivel elég régóta játsszák ezt a részönkormányzatosdit - mikor lesz valamiféle visszacsatolása azoknak a javaslatoknak, amelyek itt elhangzanak. Nem emlékszik arra, hogy valamikor is választ kaptak volna.

 

Kőrösi Jánosné: Miután felteszi a kérdést,  nem kap meghívót, nem kap jegyzőkönyvet, akkor mikor igazából.

 

Mészáros Ildikó: Úgy tűnik, hogy itt nagyon jól elvannak, s nem csinálnak semmit. Szeretnék, ha a munkájuk a nyilvánosság elé kerülne.

 

Antunovits Antal: Felkéri az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetőjét válaszoljon a feltett kérdésre. 

 

Mészáros Ildikó: Akár egy szervezeti és működési szabályzatot is ki lehetne erre dolgozni, mert nem egy részönkormányzat működik a városban. 

 

Ábel András: Kérdése, hogy a javaslatukkal kapcsolatban történt-e valami. Tettek javaslatot a tavalyi évről is megmaradt 10 millió Ft-ra. Állítólag az a költségvetésben bennmaradt. Azt sem tudjuk, hogy ez megtörtént-e, vagy sem.

 

Bércesi Tibor: Mindenki a szabadidejét áldozza fel, hogy itt legyen. 

 

A részönkormányzati tagjai azt kérik, hogy a tavalyi 10 millió és az idei 10 millió Ft témájában a felelősök mihamarabb lépjenek, ne ismétlődjék meg a tavalyi eset.

 

 

7. sz. napirendi pont: Rendőrség beszámolója

 

Husa József: Részletesen beszámolt az 1. és 2. választókerületben történtekről.

 

 

8. sz. napirendi pont: Egyebek

 

Poszpisek Lajosné: Felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő környezetére.

 

Lakossági érdeklődő Sok a reklám az Érdi Újságban és az Érdi Lapban. Kevés szó esik pályázatokról, javaslatokról, műemlékvédelemről. Nem esik szó arról, hogy mi történik a városban.

 

Antunovits Antal: Dehogynem. Most volt az első három választókerületnek a bemutatása.

 

Polgár Tamás: Az SZTK-val szemben akkora kátyúk vannak, hogy fákat lehetne ültetni. Kéri, hogy valamilyen módon azokat temessék be.

 

Mészáros Ildikó: Három kérdése lenne: 1.  A környezetemben élők tájékoztatást szeretnének kapni a Gárdonyi Géza Általános Iskolában folyó munkálatokról, mert nagyon sok mindent hallani, látni, de hivatalos információval nem rendelkeznek. 2.A médiában be kellene mutatni az egyes kerületeket történelmi hátterének ismertetésén túl értékei, továbbá a terület aktuális problémáinak bemutatásával.  3. Szeretné tudni, hogy az Arató utcában lévő három gödörből kettőt betemettek aszfalttal, magánakció volt-e. 

 

Antunovits Antal: Kőrösi Jánosné kérdésére elmondja, hogy tudomása szerint a 6-os úthoz nem lesz feljáró, mert nincs rá fedezet. 

 

Lakossági érdeklődő: Meg kellene oldani a dunai gátnak a rendszeres kaszálását.

 

Antunovits Antal: A részönkormányzat rendkívüli ülést tart a választókerületi  pénz felosztásával, és a műemlékvédelemmel kapcsolatban. A szándékról a jelenlévők egyhangúlag szavaztak.Megköszöni a részvételt.