Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2008. november 17. hétfő 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal (Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel.

Javasolja az írásos napirend elfogadását.

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Az utca névtáblákkal kapcsolatos kérdések

2)      Az óvárosi sportpálya jelenlegi helyzete

3)      Körzeti megbízott beszámolója

4)      Javaslat a város 2009. évi költségvetési koncepciójára

5)      Egyebek

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Az utca névtáblákkal kapcsolatos kérdések

 

 

Balogh Ferenc (Városfejlesztési és Műszaki Bizottság tagja): Magára vállalta az utcanév táblák rendezését, ami bonyolult, összetett és nehéz munka. A most meglévő utcanév táblák elég vegyesek. Az előző ciklusban volt egy határozott próbálkozás, aminél látszik, hogy komolyan gondolták a témát megoldani. Az eredmény sajnos nem jött be. Ezen okulva az elkövetett hibákat felmérte és próbálja azokat kiküszöbölni. Ennek eredményeként kialakult egy kép a leendő utcanév táblák kialakításáról, elhelyezéséről és felszereléséről. A mai napon ezzel kapcsolatban volt egy megbeszélés a polgármester úrnál. A polgármester úrnak az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel az az elképzelése, hogy jó megoldásnak tűnik az Europlakáttal egy bartell ügylet keretében megoldani. Az Europlakát a városban reklámtáblákat helyezne el a város különböző pontjain és ennek fejében például magukra vállalnák az utcanév táblák költségeit. Az Europlakátnak Érden volt már hasonló ügylete: az autóbusz megállókat alakították ki. Jó esély van a megállapodásra. A táblák műanyag fényvisszaverő fólia bevonattal lennének. Az előző próbálkozásnál az egyik hiba a betűméret volt, ami nem felelt meg az előírásoknak, kevés volt rajta az információ: csak az utcanév volt rajta. A fizikai kialakítása is eléggé sebezhető volt. Egy oszlopon egy zászlós tartót elhelyezni derék vagy fej magasságba az több, mint kihívás a vandáloknak – ami be is következett. Ezeket a hibákat próbálta figyelembe venni, kiküszöbölni. A kapus megoldás olyan lenne, hogy a két oszlop körbe lenne lebetonozva és egy kereten az utcanév tábla behelyezve. Ez lenne azokon a sarkokon, ahol nincs rá lehetőség, hogy a ház, vagy ingatlan falára legyenek kihelyezve. A város főbb pontjain pedig a másik, nagyobb útbaigazító tábla lenne. Csak a jellege lesz hasonló, egy irányba megfelelő szögbe és maximum két irányba mutatna. Végig a rongálhatóság lebegett a fejük fölött és ahhoz, hogy megfelelő magasságba lehessen ezeket a táblákat elhelyezni kettőnél többet nem nagyon lehet rátenni.

 

Polgár Tamás (tag): A legjobban az a megoldás tetszik neki, ami lent van a talaj közelében, hiszen a reflektor is visszaveri a fényt, ez a legjobban látható, de ebbe azonnal belerúgnak.

 

Balogh Ferenc: A táblák magassága 1 m 10 cm lenne. Nem olyan egyszerű ez a dolog, mert nem csak maga a tábla van befogva négy ponton, hanem alul is és felül is ki van alakítva egy keret.

 

Ba Ferenc: Volna egy javaslata. A keretes megoldás a lakótelepen már egyszer végig lett zongorázva, úgy rugdalták szét, ahogy kell. Hogy ne kelljen külön oszlopokat állítani, talán a Villamos Művek is közreműködhetne, hogy az ő oszlopaikra fel lehetne tenni és az akkor nem kerülne plusz költségbe.

 

Balogh Ferenc: Érdekes a gondolat, csak nem biztos, hogy az Elektromos Művekkel ilyen irányban lehetne egyezkedni. Nagyon szigorú meghatározások vannak. Meg van határozva a tábla elhelyezési magasság, a járdától mért távolság, a saroktól mért távolság. Lehet, hogy találnánk néhány olyan oszlopot, amely megfelelne a feltételeknek, de ez még bonyolultabbá tenné, pedig e nélkül is elég bonyolult.

 

Kőrösi Jánosné(tag): 2008. október 14-én tartott részönkormányzati ülésen is említette már, hogy Óvárosba nem kéne újabb táblákat kirakni. Elég lenne 2 vagy 3 nagy táblát készíteni térképpel, amely felölelné az egész városrész utcáit és annak a nevezetességeit. A táblákat a piactéren, a minaretnél és még egy helyen kellene kihelyezni, hogy idegenforgalmilag is lehessen tájékozódni. Az előző táblarendszerből még nyomaiban felfedezhetők a táblák.

 

Balogh Ferenc: A tájékoztató táblákat külön kell venni az utcanév tábláktól és a házszámozási táblák rendszerétől. Ez mind külön-külön elég összetett probléma. A felvetés egyébként nem rossz.

 

Kőrösi Jánosné: Miért kell lecserélni az utcanév táblákat? Költségkímélés miatt kérik, hogy Óvárosban elég lenne a két tájékoztató tábla. Meglesznek a régi utcanév táblákkal. Ez akkor lehetséges-e, vagy sem.

 

Balogh Ferenc: Az előző ciklusban is egy komplex megoldásból indultak ki. A teljes város területét egységként kezelték és egységes megoldást kerestek. A döntő szempont, amiért ragaszkodni kell ehhez a változathoz az az, hogy Érd megyei jogú város. Ezek a táblák kicsit tükörképei is lesznek a városnak, tehát csak egységesen lehet ezt a dolgot megközelíteni. Ezért se lehet megtenni, hogy egyes területeken hagyjuk a régi táblákat. Az alapelv az egységesség. Az idegenforgalmi táblákra visszatérve, ha úgy alakulnának a tárgyalások és beleférne a keretbe, akkor lehetne szó ezekről. Műemlékvédelmi keretet kéne létrehozni és annak a terhére lehetne létrehozni. Az utcanév tábla egy teljesen önálló kezdeményezés.

 

Ábel András (lakó): Az idegenforgalmi táblákról már kb. 20 éve van szó, hogy jó lenne, ha lennének. Ezek a táblák sokat segítenének. Az utcanév táblákat félig kidobott pénznek gondolja.

 

Mészáros Ildikó (tag): Az utcanév táblákkal kapcsolatban ugye a villanyoszlopokra való kihelyezés az problematikus. Az elképzelés tehát az, hogy a házakra, illetve a kerítésekre lesznek kitéve. Mennyire veszik figyelembe az érintett lakónak a beleegyezését, hogy fel lehet-e tenni a táblát a házára illetve a kerítésére.

 

Balogh Ferenc: Van olyan önkormányzati rendelet, ami szerint a telektulajdonosnak el kell tűrnie, hogy a kerítésére, vagy az építmény sarkára ilyen táblát kihelyezzenek. Megvan a jogi háttere, hogy el lehessen helyezni. A táblák célja még a tájékoztatás elősegítése. Nagyon gyenge műszaki felkészültséggel vitték végig az előző ciklusban.

 

Mészáros Ildikó: Terveztek-e ezekből a táblákból tartaléktáblákat. Mert nincs annál elkeserítőbb, mint amit most látni az összegyűrt táblakereteket és a hiányzó táblákat.

 

Balogh Ferenc: Reméli, hogy megoldja ezt a problémát a kapus kivitel. Folyamatos feladat lesz, hogy pótolni kell az utcanév táblákat. Nemcsak pótolni kell majd, hanem folyamatosan karbantartani is kell majd a táblákat.

 

Mészáros Ildikó: Van-e kalkuláció, hogy mennyibe fog kerülni egy kapus tábla.

 

Balogh Ferenc: Tárgyalási alapok vannak. Az Europlakát készített egy kalkulációt, hogy egy ilyen kapus táblának az összege kb. 20.000 Ft + Áfa lenne.

 

Nagy József (tag): Van-e olyan terv, hogy legyenek házszámtáblák és azokra ráírni az utca nevét is a házszámok mellett?

 

Balogh Ferenc: Látja ennek az óriási hiányát, de az utcanév táblák is egy őrült nagy munka és a házszámtábla még bonyolultabb lenne. Először is tisztába kellene tenni az utcák számozását közigazgatásilag. Ha egyszer erre rászánja magát az önkormányzat, akkor azt is egységesíteni kell majd az egész városban. Az egységességre kell törekedni.

 

Polgár Tamás: A házszámok kialakításával kapcsolatban ki kellene alakítani egy-két formát, hogy a grémium eldönthesse, hogy melyik az, amelyik megfelelő lenne. A postával kéne megállapodni, hogy segítsen a házszámok eligazodásában. A posta csináljon egy táblázatot azokról a házszámokról, amelyeket nem talál és azokat a tulajdonosokat az önkormányzat felszólíthatná, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek.

 

Balogh Ferenc: Nem biztos, hogy a posta annyira készséges lenne ebben az ügyben.

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Az óvárosi sportpálya jelenlegi helyzete

 

 

Mórás Zsolt (Sport és Ifjúsági bizottság elnöke): Két külön ügyben jöttek, az egyik a futballpálya, amelyre ő fog válaszolni, a másik pedig a Nevelési Tanácsadó tornatermével kapcsolatban Lucza István szeretne tájékoztatót tartani a részönkormányzat tagjainak.

A futballpályával kapcsolatban sokat hallotta már, hogy a jelenlegi helyzet nem jó és hogy tulajdonképpen mi is történt. Annak idején a rögbisek keresték meg – mint a Sport és Ifjúsági Bizottság elnökét -, hogy valami megoldást találjanak arra, hogy Érden tudjanak edzeni. Az ifjúsági és a kadet korosztályban nagyon jók – még válogatottak is vannak köztük – az érdi rögbisek. Most már a Kőrösi Sándor és a Bolyai János Általános Iskolákban is tartanak edzéseket, de azért szükségük volt egy olyan területre, ahol teljes nagy edzéseket tudnak tartani. A legelején még ófaluban kezdték az edzéseket, de utána átmentek Százhalombattára és most visszatérnének az ófalusi futballpályára. Volt egy másik egyesület a baseball egyesület, akik az Ercsi úton edzettek. De az Ercsi úton egy műfüves pálya fog épülni – ami a következő év tavaszára lesz kész. Tehát az a hely, ahol ők edzettek az kicsi lesz, mivel a műfüvet nem tudják használni. A rögbisek felvetésével született az ötlet, hogy mi lenne, ha közösen próbálnák kialakítani az ófalusi pályát. Megkeresték közösen az önkormányzat vezetőit és így alakult ki a jelenlegi helyzet. Elméletileg ott szeretne kisebb öltözőket létrehozni a két egyesület. A probléma még az, hogy elméletileg nem lehet bemenni a pályára, mert az az út, ahol be lehet járni az több tulajdonosé. A vízművekkel folynak a tárgyalások, hogy kapjanak tőlük engedélyt – mert a mellette lévő terület az övék – hogy azon a területen bejárhassanak a pályára. A rögbiseknek a patak felőli oldalán a kapu az egy mobilkapu lenne, mert a baseballosok egyik bázisa egy kicsit belóg a pályára. Bemutatja Lucza Istvánt, a Muai Thaibox egyesület elnökét, aki edzés lehetőség ügyében fordult hozzá. Arra jutottak, hogy jó ötletnek tűnne a II. Lajos Általános Iskola tornaterme és azt hosszú távon bérbe venné az egyesület és ott a különböző küzdősportok tudnának edzéslehetőséghez jutni. Ezeknek a sportágaknak olyan terület kell, ahol ring van. A tornateremben viszont minden évben lenne több esemény, amikor is szükség lenne az egész teremre és vállalná az egyesület, hogy azokra az alkalmakra a ringet eltávolítanák. Le van zárva a tornaterem felől az iskola. Minimális átalakítással meg lehet oldani, hogy arrébb zárják le és a vizesblokk és az öltöző rész is a tornateremhez kerüljön.

 

Antunovits Antal: A Nevelési Tanácsadó igazgatónője elmondta mivel a gyerekek 5 éves korban is odajárnak, hogy a tornateremből a WC-be menni az ÁNTSZ nem engedélyezi. A tornaterem mellé zuhanyzó és WC megépítésére lenne szükség, ha ez belefér.

 

Ábel András: Túlságosan is elméretezett a helyiség a Nevelési Tanácsadó számára. A 100 éves iskolatörténeti kiállítással kapcsolatban a közös használat menne, de nem megy, patthelyzet alakult ki.

 

Mészáros Ildikó: Amikor bejáráson voltak a Nevelési Tanácsadónál és Nagy Éva körbevitte őket, akkor az alsó szinten a tornaterem volt öltözője szintjén alakítottak ki olyan helységet, amely a mozgássérült gyerekek számára elérhető, mert az épület nem akadálymentes. Tehát csak ott tudnak bizonyos fejlesztő foglalkozásokat tartani.

 

Mórás Zsolt: A Sport és Ifjúsági bizottság arról az oldalról próbálja megközelíteni, hogy az egyesületnek edzéslehetőséget tudjanak biztosítani. Ha a vizesblokk akadály, akkor az egyesület elnökével le kell ülni megbeszélni és közös megoldást találni.

 

Kőrösi Jánosné: Mindenképpen meg kéne valahogy oldani azt a részt, amit nekik szántak. Egy olyan vizesblokk kellene, ami lezárható lenne a többitől.

 

Antunovits Antal: Jegyző asszony szerint megoldható a probléma, mert a Nagy Éva mondta neki, hogy a fal másik felén nincsen probléma, csak fel kell tenni a csapokat és kész. Már vágtak egy lyukat oda, de semmit nem lehet feltenni.

 

Karsai Jánosné (lakó): Eleve amikor tervezték már akkor se kellett volna odatenni a WC-ket a régi öltöző helyére. Adott volt a WC területe, azt kellett volna felújítani a földszinten és hagyni az öltözőket a torna teremhez kapcsolódni.

 

Bércesi Tibor: Amikor a II. Lajos Általános Iskola megszűnt akkor a szóbeli tájékoztatóban elhangzottak olyan ígéretek, hogy a helyi civil szervezeteknek és a nyugdíjasok is lesz ott helyük. A jelen állapot szerint efelett teljesen elsiklottak, pedig ez lett volna a cél. Nem lehet hol összejönnie az óvárosiaknak, mert nincs hely.

 

Kőrösi Jánosné: Ha jól értem, akkor terembérletet fognak fizetni a küzdősportosok. Egy vezetés alatt lehet csinálni. Egy intézménynek legyen egy vezetője. A II. Lajos Általános Iskola egyfelől a Nevelési Tanácsadóé, másfelől pedig a közösségeké. Ebből a Nevelési Tanácsadó bejött, a másik fele viszont nem.

 

Karsai Jánosné: Az ófalusi sportpályáról van-e valamiféle szerződés és milyen feltételekkel. A tulajdonjogokról mindig utólag értesülnek.

 

Ábel András: A baseball ünnepséget a baptista gyülekezet szervezte. Az ünnepség a baptista misszió székházában volt. A részönkormányzat részéről és az óvárosi közösségek részéről se kapott senki meghívót az eseményre. A foci pálya területén pedig csak baseballosokat lehet látni, rögbiseket nem.

 

Mórás Zsolt: A futballpálya az önkormányzat tulajdona. Rá fog kérdezni majd a rögbisekre, hogy hova tűntek. A rögbisek legutoljára még azt mondták, hogy megegyeztek a baseballosokkal. A baseballosok edzéseire kb. 120 – 130 gyerek jár.

 

Lucza István (Muai Thaibox egyesület elnöke): Az 1999 óta működő érdi Muai Thaibox egyesület nevében jött. Az egyesület az elmúlt hónapban egy új szakosztállyal bővült, az amatőr ökölvívással. A kibővült szakosztállyal az egyesület részéről olyan igény támadt, hogy nélkülözhetetlenné vált egy állandóan használható és a célnak berendezett terem. Ötletként vetődött fel az ófalusi iskola tornaterme, hiszen az most üresen áll és méreteinél fogva a célnak teljesen megfelelne. Az elhelyezkedése is jó, hiszen közel van a gát, ahol például a futó edzéseket lehetne tartani. Különböző szereknek és a ringnek a felállítása megoldható lenne a teremben és nem kéne minden edzés elbontani őket. Az egyesület ismert és elismert a thaiboxos és a kick-boxos berkeken belül. Gálákat is rendeztek már, de nem tudták azokat Érden megtartani, mivel nem volt hol.

 

Karsai Jánosné: Megkérdezi, hogy az edzések nagy része hétköznap van-e. A hétvégéken pedig elvileg szabad lenne-e a terem.

 

Lucza István: Hétvégén is szükségük lenne a teremre, de természetesen a kijelölt napokon nem tartanánk edzéseket és elbontanánk a felszereléseket.

 

Mészáros Ildikó: A tornaterem jelenlegi állapotában elképzelni nem tudja, hogy ott egy versenyt meg lehetne rendezni – még ha a vizesblokk problémától el is tekintenek. Kérdése, hogy az egyesület anyagilag esetleg be tudna-e szállni a rendbetételbe.

 

Lucza István: Megvan bennük az együttműködési hajlandóság.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy egy ilyen ringet mennyi idő lehet fel-, illetve leszerelni. És ha szét van szerelve, akkor hova lehet elhelyezni, tehát mekkorák a ring méretei.

 

Lucza István: A ring szétszerelt állapotában egy szekrénybe elrakható. Kétféle elképzelés van: lehet emelvényre is tenni és emelvény nélkül is. A tartó főoszlopokat el kell helyezni. Az emelvényes megoldás lenne a jobb, mert akkor nem kéne lefúrni, mert maga az emelvény tartaná. A legnagyobb munka ebben a tartóoszlopok leszerelése lenne. Ha van helyben szertár, akkor akár oda is el lehetne helyezni a rendezvények idejére. 4x4 méter a ring mérete.

 

Bércesi Tibor: Javasolja, hogy most az egyszer a civil szervezetek kapjanak elsőbbséget. Kell nekik egy épületet építeni, amit birtokba vehetnek. Utána pedig jöhetne például a sport szempontok. Legyen végre a civil szervezeteknek is helyük Óvárosban.

 

Mészáros Ildikó: Jónak tartja a tornaterem ezirányú hasznosítását, de előtte az egyesületnek is látnia kellene a konkrét tornatermi körülményeket. Elviekben jó az ötlet, mert ott áll kihasználatlanul a tornaterem, csak nincsen eléggé előkészítve ez a dolog.

 

Antunovits Antal: Fűteni kell a tornatermet, ha bejön a tél. A nyugdíjas és civil szervezeteknek, akiknek lehetősége lenne használni közös megállapodásra kellene jutnia.

 

Mórás Zsolt: Valóban nincsen előkészítve, mert feleslegesnek érezte addig, amíg nem beszélnek erről a témáról a részönkormányzat előtt.

 

Antunovits Antal: A tornatermet lehet használni. A jegyző asszony egy névsort vár azokkal a civil szervezetekkel, akik szeretnék használni az ebédlőt és a tornatermet és erre  kérjenek az önkormányzattól egy használati nyilatkozatot. Azért nem engedélyezi a Nagy Éva a rendezvényeket a tornateremben, mert az ÁNTSZ-től kikérte a véleményt és ők nem engedélyezték.

 

Nagy József: December 29-ére kérte a tornatermet a nyugdíjasok részére. Biztosítani kell a vizesblokkot és a WC-t. Kb. 70 emberről lenne szó, akik részt vennének ezen az eseményen.

 

Kőrösi Jánosné: Az Óvárós-Újváros Településrészi Önkormányzat beadott egy pályázatot a Sport és Ifjúsági Bizottsághoz a helybéli gyerekek összefogására, akik a város különböző iskoláiban elszórtan tanulnak most. Az a kérdése, hogy jövőre is lesz-e ilyen pályázat.

 

Mórás Zsolt: A pályázaton szigorúan csak alapítványok és egyesületek pályázhatnak.

 

Kőrösi Jánosné: Mi van a Nevelési Tanácsadó pincéjével?

 

Antunovits Antal: Ez jó kérdés. Mert ha van egy pince, amit nem használnak semmire és csak ki kell takarítani, rendbe kell hozni egy kicsit, akkor az akár szertárként is használható lenne.

 

Akik használni szeretnék a tornatermet: Szent Mihály Alapítvány, Petőfi Sándor Nyugdíjas Klub, Óvárós-Újváros Településrészi Önkormányzat, Pincetulajdonosok Egyesülete

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Ba Ferenc: A vasúti aluljárókkal kapcsolatban kérdezi, hogy mikor jön el annak az ideje, hogy félelem nélkül lehessen végre közlekedni ott.

 

rendőrség képviselője: A járőr útvonal terv szerint járőröznek a kollegák. Az ünnepek miatt megerősített járőr szolgálat lesz a frekventált helyeken.

 

Ba Ferenc: A Stop-Shop-nak elég komoly biztonsági rendszere van. Nem-e lehetne arra rákapcsolódni.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat a város 2009. évi költségvetési koncepciójára

 

Mészáros Ildikó: Az előterjesztés 4. oldalán olvasta, hogy a város a helyi adó rendeletet kívánja módosítani a telekadóval kapcsolatban, amit 2008. november 20-i közgyűlésen fog tárgyalni Kérdezi, hogy erről miért nem kaptak tájékoztató anyagot, hogy lássák azt, hogy miért jó az nekik, hogy megváltozik az építmény adó.

 

Ábel András: Javasolja, hogy az Óvárós-Újváros Településrészi Önkormányzat képviselje azt az álláspontot, hogy ne változtassanak az eddigi rendszeren. Igazságtalannak tartja a négyzetméter alapú adófizetést.

 

Antunovits Antal: Szerinte jobb lesz a négyzetméter alapú. Arról beszélünk, hogy ne legyen ilyen, de a másik verziót nem tudják, hogy miért. Össze kellett volna hasonlítani a két verziót, hogy miért is jobb az egyik a másiknál. Ez nem történt meg.

 

Polgár Tamás: Véleménye szerint az érték alapúnak semmi értelme nincs. Jó lenne a négyzetméter alapú, mert azt lehetne ellenőrizni.

 

Kőrösi Jánosné: Véleménye szerint Érd Megyei jogú város területét különböző övezetekre kéne felosztani és az alapján kéne megfizetni az adót. Attól még, hogy nem ismerik a másik variációt, nincsenek a négyzetméter alapú variáció mellett.

 

 

Az Óvárós-Újváros Településrészi Önkormányzat jelenlévő tagjai egyhangúlag (7 igen szavazattal) nem támogatják az ingatlan adórendelet módosítását

 

 

Kőrösi Jánosné: Felolvas Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójából néhány érdekességet. Pl.: „Meg kell kezdeni a háziorvosi rendelők felújítását, új háziorvosi rendelők építését a megfelelő körzetek kialakításával vagy külső befektetők bevonásával, vagy a praktizáló orvosok és patikusok bevonásával.”

 

Antunovits Antal: Beszámol arról, hogy ezt hogy szeretné az önkormányzat megvalósítani. Ha megnyeri az önkormányzat a pályázatot, akkor a Fibi-ház (2030 Érd, alsó u. 27.) lebontásra kerülne és a helyére épülne egy új létesítmény. Úgy, hogy egy gyógyszerész megkapná az egészet, felépítene mindent és az önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerülne az üzemeltetése. Tehát az önkormányzat adja a területet. Egy feltétel lenne, mégpedig az, hogy az aki a gyógyszertárat üzemelteti, az abból a pénzből finanszírozza a teljes ellátást.

 

Kőrösi Jánosné: „Részarány-tulajdonok kivásárlásával növelhető az önkormányzati külterületi földek nagysága, hosszú távú fejlesztés érdekében.” Kérdése, ha a következő évben kevesebb lesz a város költségvetése, akkor miért most akarja a város kivásárolni – 14 év után – a részarány tulajdnosokat.

„Folytatni kell az Ófaluban megkezdett illegális hulladéklerakók által okozott környezeti károk megszüntetésére, a nem önkormányzati tulajdonban lévő települési folyékony hulladéklerakó rekultiválására ill. felszámolására (pl.: kivásárlás a Bentától és hasznosítás), a területek rehabilitációjára tett intézkedések végrehajtását.” A költségvetésnek eddig 5 millió Ft-jába került azoknak a hulladékoknak az eltávolítása, ami a területen volt. És most újabb hulladékhegyek vannak ott és az önkormányzat még nem büntetett.

Az Óvárós-Újváros Településrészi Önkormányzat a 2008-as költségvetési tervezetben az alábbiakat kérte a kettős kanyarnál a járdáról a föld eltávolítása és a gyalogosok számára is lehetővé tétele. Mi történt? Kiemelték az egészet, ott vannak a táblák és építettek egy újat. Ha a részönkormányzat veszi a fáradtságot és azt kéri, hogy közmunkásokkal takarítsák el, akkor a képviselői keretből miért költöttek rá 5 millió Ft-ot?

 

Poszmik János: A műemlékvédelemre megszavazott pénznek meg kell lennie.

 

Ábel András: Az akció területi terület mit takar? Értesülései szerint a 200 millió Ft a Beliczay-szigetet takarja. Kötelezni kellene az erdőgazdaságot a vihar utáni károk helyrehozatalára. Tegyék járhatóvá, esztétikussá és az állagmegóvást tartsák szem előtt. A minimális állagmegóvás és fenntartás kellene.

 

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Egyebek

 

Mészáros Ildikó: Ezeken a gyűléseken Kubatov Istvánnak jelen kéne lennie. Kérdezi, hogy miért nincs jelen.

 

Bércesi Tibor: Javasolja, hogy Kubatov Istvánnak a képviselői tiszteletdíjából időarányos vonjanak le, mert mint az 1. számú választókerület választott képviselője rendszeresen nem jár el az Óvárós-Újváros Településrészi Önkormányzat üléseire.

 

Poszmik János: Csibrák Csaba se jár el az ülésekre. ő mit csinál? Vagy mit csinált, amikor ő volt Ófalu megválasztott képviselője.

 

Mészáros Ildikó: Kérdezi, hogy az 1. számú választókerület választott képviselője mikor, milyen fórumon egyeztet a részönkormányzattal a konkrét ügyekben. Nincs értelme a részönkormányzatosdinak, ha a választott képviselő nem jelenik meg ezeken az üléseken, mert akkor hogyan veszi figyelembe az érdekeinket, hogyan szavaz így a képviselő testületi üléseken.

 

Poszmik János: Több évtizeden keresztül senki nem csinált semmit, bármilyen képviselőnk volt és akármit ígértek. Egyedül Antunovits Antal tartotta be az ígéretét.

 

Kőrösi Jánosné: A Nevelési Tanácsadó riasztójával állandó problémák vannak.

 

Mészáros Ildikó: Megkérdezi, hogy mi van a műemlékvédelmi keret idei 10 millió Ft-jával, amit tudomása szerint a templom felújítására megszavazták.

 

Poszmik János: A költségvetés bizonyos százalékát a Polgármesteri Hivatal köteles műemlékvédelemre fordítani.

 

Poszpisek Lajosné: Rövid ismertetőt tart a hétvégén tartott gumi akcióról, amikor is 5 kamionnyi gumit szedtek össze.