Az  Óváros-Újváros  Településrészi  Önkormányzat

2008.    január 23-án, szerdán 17 órakor    kezdődő ülésére  

 

 

Az ülés helye:  Bolyai János Általános Iskola (Érd, Erzsébet u.24.)

                           ebédlő

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé kerülő előterjesztések megvitatása:

1.)   Rendeletalkotási javaslat a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról

Meghívott: Török Attila ügyvezető

2.)   Rendeletalkotási javaslat a mezei őrszolgálati járulékokról

3.)Javaslat a Batthyány-program felülvizsgálatára, a 2008-2009 évi pályázati lehetőségekre, akcióterv elfogadására

 

Egyéb napirendek:

3.)   A 2008. évi költségvetés tervezetének előkészítéséhez javaslattétel:

-          műemlékvédelmi feladatok kitűzése,

-          pénzeszközök igénylése a részönkormányzat, választókerületeket érintően

4.)   Fásítás, parkosítás lehetőségeinek áttekintése, megvitatása (Ercsi úti temető)

5.)   Beliczay sziget pillanatnyi helyzetképe,

6.)   Javaslat a Mély úton forgalomszabályozás, korlátozás bevezetésére, a Kerülő út rendbetételére

7.)   Kezdeményezés csúcsidőben kiegészítő munkásjárat indítására

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat állandó napirendi pontjai:

 

8.) Képviselői beszámoló az elmúlt hónapról (1. és 2. választókerület)

  9.) Polgárőrség jelentése

10.) Körzeti megbízott beszámolója

11.) E g y e b e k