Az Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat

 

2008. december 15 -én, hétfőn 17:00 órakor kezdődő ülésére

 

Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (volt II. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 

1)      Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló, 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet módosítására

2)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

3)      Javaslat utcák elnevezésére

4)      Körzeti megbízott beszámolója

5)      Egyebek