Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2009. március 16. hétfő 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Körzeti megbízott beszámolója

2)      Polgárőrség beszámolója, Kelemen László bemutatkozása

3)      Javaslat a 2009. évi járdaépítési, javítási és karbantartási feladatok meghatározására

4)      Javaslatok az Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat 2009. évben felhasználható képviselői 6 millió Ft-os keretére

5)      Az Óváros – Újvárosi Településrészi Önkormányzat 2008-as évének értékelése

6)      A Csónakház terve

7)      Egyebek

 

 

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Az elmúlt hónapokban sikeres közrend- és közlekedésrendészeti akciót tartott a rendőrség. Az akció keretében 6 körözött bűnözőt is sikerült elfogni. Javító tendenciát mutat a gépjármű feltörések száma.

 

Kőrösi János (lakossági érdeklődő): Az eljárási rend felöl érdeklődik (pl.: rongálás ügyében), mert szerinte nagyon lelassítja az alapos kérdezősködés, az adatok felvétele a folyamatot és mire az összes adatot megadja lehet, hogy már késő lesz az intézkedéshez.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója, Kelemen László bemutatkozása

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A közlekedési kataszter elkészítése folyamatban van. Az ófalusi polgárőrség életében változás volt az elmúlt időszakban, Kelemen László lett az ófalusi polgárőrség vezetője.

 

Kelemen László (Ófalusi polgárőr csoport vezetője): Röviden bemutatkozik. Elmondja, hogy az ófalusi polgárőrség létszáma jelenleg 11 főből áll. A 06-30-621-25-97-es telefonszámon érhető el.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat a 2009. évi járdaépítési, javítási és karbantartási feladatok meghatározására

 

 

Antunovits Antal: A 2. választókerületben az alábbi utcák járdaépítését javasolja: Kornélia utca, Budai út (Stop Shop – Erika utca közti rész) és lakótelepi járdák.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Kérdezi, hogy a járda felújítást milyen szisztéma szerint fog történni és ki lesz a kivitelező.

 

Antunovits Antal: A járdaépítési, felújítási munkákat az ÉKFI fogja elvégezni.

 

Kőrösi Jánosné: Ismeretei szerint van a Sugár úton járda mindkét oldalon, az viszont igaz, hogy javításra szorul. Szerinte el kellene kerülni az elmúlt évhez hasonló brutális munkát, mely szerint gyökerestől kivenni a régi járdalapot és költséges újat építeni a helyére. Ha helyben történik a kivitelezés, akkor javasolja, hogy nézzék végig az érintett utcákat. Szeretné, ha az Arató utca és a Külső Római út is megvizsgálásra kerülne (sokkal több embert érint), lehetséges, hogy belefér a költségbe, ha nem eldobálják a köveket, hanem ahol lehetséges megemelik, alátöltenek, hogy a továbbiakban is javítható felújítható legyen. Így kevesebb pénzből nagyon hatékonyan lehet építkezni. Ha szükséges segítenek a felmérésben, számolásban.

 

Nagy József: Az Ágota utcánál hiába van járda, a gyalogosok nem tudják használni, mert az autók elállják az utat.

 

Polgár Tamás: A reklámtáblákkal kapcsolatban érdeklődik. Szerinte jobban oda kell figyelni, mert például az oszlopok tele vannak ragasztva reklámokkal. A közterület felügyelőknek jobban kellene figyelniük erre.

 

Antunovits Antal: Az SZTK-nál ki van téve egy vagy két reklámtábla és este működnek. Kérdezi, hogy ezeket a reklámtáblákat csak úgy felrakták, vagy fizetnek érte. Mert az közvilágítás. A lakótelepen pedig nem lehet parkolni, mert az autók elállják a kapubejáratokat és erre is oda kellene figyelnie a közterület felügyelőknek.

 

Kőrösi Jánosné: A posta körüli parkolást is meg kellene oldani.

 

Antunovits Antal: Parkolási szabályzata még nincs a városnak, de megtörténtek az előkészületek ez irányban.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslatok az Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat 2009. évben felhasználható képviselői 6 millió Ft-os keretére

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Az Óváros – Újvárosi Településrészi Önkormányzat 2008-as évének értékelése

 

 

Antunovits Antal: Az Ágota utca és Angyalka utca rendbetétele elkészült. Az Eszter utca is elkészült, de nem akkor lett elkészítve, amikor kellett volna. A lakótelepen az Erzsébet utcánál a parkoló ki lett bővítve. Az Ágnes utca közvilágítása megvalósult. Az Alsó utca 27. szám alatt meg fog épülni az új rendelő.

 

Domokos Lajos (lakossági érdeklődő): A Budai út 26. sz.-nál a lépcső életveszélyes állapotban van.

 

Domokos Béla (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy igazak-e azok a hírek, hogy az Alsó utca le lesz zárva a jövő évben és akkor a forgalom el lesz terelve a Kornélia utca – Teréz utca felé. Kérdezi, ha ez igaz, akkor miért ott kell felújítani a járdát.

 

Polgár Tamás: Felhívja a figyelmet, hogy a Művelődési Központ előtt a kettős oszlopnál egy növény kúszott fel.

 

Antunovits Antal: A tűzcsapok kérdése iránt érdeklődik (lakótelep környékén). Az Erzsébet utca állapota felől is érdeklődik. A víz rekonstrukció miatt az út helyre állítás felől érdeklődik.

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: A Csónakház terve

 

 

Poszmik János: A Csónakház Glavati István tervei alapján készülne el. Szeretnék, ha Érd vízi úton, hajóval is elérhető lenne. A vízi sportélet megindítása is a célként szerepel. A tervrajzon vannak még javítani valók – ez még nem a végső változat.

 

Antunovits Antal: Támogatja a megvalósítást, de azért új tervekre lenne szükség. 

 

 

 

 

7. sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Antunovits Antal: A Kincsem óvoda bővítését szeretné elérni (kb. 50 fővel).

 

Kőrösi Jánosné: Köszönettel vették a Szapári pince dupla ajtóit, melyek nyáron elkészültek. Reményeik feletti volt, hogy a volt II. Lajos Általános Iskolának (jelenlegi Nevelési Tanácsadó) a most használt részeibe beköltözhettek, köszönik. Örömmel tapasztalják, hogy a Városközpont nagy parkolójában elvégezték a kátyúzást, jobb most ott közlekedni. Szeretné ismét felhívni a figyelmet a tengelytörő gödrökre a régi piactér területén.

 

Poszpisek Lajosné: Újra felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél található áldatlan állapotokra.

 

Antunovits Antal: Megemlíti, hogy minden Közgyűlésen felszólal és felteszi a kérdést a jegyző asszonynak, hogy az ipari területeknél a munkarend ellenőrzését el kellene végezni (pl. munkaidő, amit a közterület felügyelők se ellenőrzik).