Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2009. szeptember 14. hétfő 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Javaslat Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására

2)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

3)      Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

4)      Javaslat az iskolabusz-járat működtetésére

5)      Aktuális ügyek

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (6  igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására

 

 

 

Tímár László (r. alezredes, Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezető): Törekvésük, hogy legyen rendőr-állampolgári kapcsolat, ennek első lépése, a körzeti megbízotti irodák életre keltése. Jelenleg 4 db körzeti iroda fog létre jönni: Duna utca 84., Iparos u. 2-6., Római u. 24/a., Fehérvári u. 16. Az Önkormányzat felajánlásaképp a bútorok, irodaszerek megvannak, a számítógépes rendszer nincs telepítve, véleménye szerint 1 – 2 hónapon belül működni fog. Meglátása szerint október környékén teljes kapacitással fog ez működni. Hangsúlyozza, hogy a bűnelkövetők ellen vannak, a bűncselekmények visszaszorítására koncentrálnak. Az Önkormányzat támogatását megkapják, véleménye szerint egyre fokozódik a támogatás. Köszöni az Önkormányzat támogatását. Bemutatja Somodi Sándor r. századost a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjét.

 

Somodi Sándor (r. százados, Érdi Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője): Az Iskola rendőre program beindítását tervezik. Feladatuk lesz a gyerekek és a felnőttek nevelése a közbiztonság, közlekedés biztonság szempontjából: „Tanulj meg biztonságosan és kulturáltan közlekedni” program keretében a Talmácsi Motor Sport Klubbal állnak összeköttetésben.

 

Tímár László: A térfigyelő rendszer jó, gyorsan lehet reagálni a bűncselekmények elkövetésére, utólagosan fel lehet deríteni bűncselekményeket, bűnözők ezt tudják. A bűnözők köztudatába ez el fog jutni! Már a három hónap alatt elkövetőket is tudtak fogni. Az októberi közgyűlésre készülnek ezzel kapcsolatban beszámolóval. A körzeti megbízottak fogadóórákat is fognak tartani, az elérhetőségek az újságban és nyilvános helyeken is meg fogják jelentetni.

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): 3 éves munka eredménye, hogy a Halla-házban végre körzeti megbízotti iroda létesülhet.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

 

 

Macsotay Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól a város kap még 5 darab térfelügyeleti kamerát, az üzemeltetést, karbantartást kell vállalni. Minden körzetben 2 fő körzeti megbízottat akarnak szolgálatba állítani.

 

Antunovits Antal: A polgárőrség segítségét kéri a lakótelepi játszótéren lévő délutáni és esti áldatlan állapotok miatt.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Javaslat az iskolabusz-járat működtetésére

 

 

 

Antunovits Antal: Az önkormányzat nem tud dűlőre jutni az iskolabuszt illetően az érdi cigány önkormányzattal. Ígéretet tettek arra, hogy a sofőrön kívül még legalább 1 felnőtt lesz a buszon, de ennek se tesznek eleget.

 

Mészáros Ildikó (tag): Érdeklődik, hogy a nem roma ófalusi tanköteles általános iskolai tanulók milyen költségtérítésben részesülnek. Kérdezi, hogy az érdi cigány önkormányzattal kötött szerződésben szerepel-e olyan kitétel, hogy azok a szülők, akik kérték, igényt tartanak az iskolabuszra, azok elmondják-e a gyermekiknek, hogy hogyan kell viselkedni a buszon. Ha ezt nem teszik meg, akkor miért nem teszik meg. Hiányolja a cigány önkormányzat kötelezettségvállalást, hogy eleget tesz a szerződésben foglaltaknak. Szeretné tudni az ófalusi tanköteles általános iskolai tanulók számát, akik a határozati javaslat szerint igénybe vehetik az iskolabuszt.

 

Ábel András: Megjegyzi, hogy az iskolabuszon alig van néhány gyerek, nem tudják, hogy azt az 53 főt honnan, milyen számítás alapján hozták ki. A helyi járat pedig tele van az iskolás gyerekekkel.

 

Antunovits Antal: Az önkormányzat megszűntette a II. Lajos Általános Iskolát, ezért kötelezettsége van az iskolabusz fenntartására.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Polgár Tamás: Az önkormányzatnak súlykorlátozó táblákat kellene kitennie a Karolina utcában.

 

Ábel András: Érdeklődik a Vető utca 1/B sz. alatti ingatlan után.

 

Mészáros Ildikó: Felhívja a figyelmet az artézi kút állapotára.

 

Antunovits Antal: A lakótelepen a Panel plusz programot a lakók nem kérik. Beszámol arról, hogy a tűzvédelmi oktatásra a lakótelepről mindössze 21 fő jelentkezett.