Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2010. május 11. kedd 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros - Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3)      Polgármesteri tájékoztató

4)      Egyebek

A településrészi részönkormányzat a napirendet 8 igen szavazattal elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Somodi Sándor (r. százados, Érdi Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője): A múltkori ülésen kérték, hogy a Külső-Római úton sűrűbben járőrözzenek – ez megtörtént. A temető és környékére is több figyelmet szenteltek.

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmond néhány statisztikai adatot.

 

Kozma Károly (Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitánya): Beszámol arról, hogy az utóbbi időben fokozottabban jelen voltak Ófaluban, szervezettebbé tették a munkájukat a polgárőrséggel és a közterület felügyelőkkel. Június 1-től az ófalusi körzeti megbízott létszámot 1 fővel megemelik. Az illegális fa eladásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az eladók papírral rendelkeznek a fáról, hogy az övék, viszont arra nincs engedélye, hogy árusíthatják is.

 

Poszmik János (tag): Köszönetet mond a hónap elején jelentett betöréses lopás ügyében tett gyors intézkedésért.

 

Bilig János (lakossági érdeklődő): Az Ágnes utcai gyakori betörési kísérletekre hívja fel a figyelmet.

 

Polgár Tamás (tag): Az illegális faárusítással kapcsolatban kérdezi, hogy nem lehetne-e az APEH-hel közösen eljárni.

 

Rácz József (lakossági érdeklődő): A februári utcasori kapu leszedési eset után érdeklődik. Kéri, hogy a Kálvária tetőre nagyobb figyelmet szenteljenek.

 

 

Az ülésen részt vevők elmondják a rendőrség képviselőinek a problémáikat (több igazoltatás, Sugár utca 7. tetőlopás, környezetszennyezés, gyerekkorú elkövetők elleni fellépés).

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalása az 1. napirendi ponttal együtt történt.

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

 

T. Mészáros András (Érd Megyei Jogú Város polgármestere): Az elődeiktől 3,8 milliárd Ft hiányt örököltek, amit később a számvevőszék átfogó vizsgálata is alátámasztott. Szomorú volt, hogy ezt a tetemes hiányt számos önkormányzati tulajdon értékesítése ellenére keletkezett. Az új vezetésnek arra kellett törekednie, hogy a város működésének biztosítása mellett ennek ellenére megteremtse azokat a forrásokat, amelyek segítségével a város fejlesztéséhez pályázati pénzhez juthat. Létrehoztak egy olyan csoportot, amely az uniós pályázatokat célozta meg, nem kevés sikerrel. Ahhoz, hogy a város fejlesztési terveit megvalósítsák, létrehozták a „cselekvő önkormányzatot”, amely a pártérdekeken felülemelkedve az egész közösség érdekeiért dolgozik. Elkészítették a Batthyány-programot, amely fontos az egész lakosság életminőségét javító célokat fogalmazott meg. Többek között ennek is köszönhető, hogy jelentősen javult a város közbiztonsági helyzete. Ezt a HVG-ben közölt statisztikai adatok is alátámasztották. Míg 2006-ban Érd a bűnügyi helyzetét tekintve a legutolsó volt a megyei jogú városok tekintetében, 2009-ben már a középső szintre került, sőt ebben az évben remélhetőleg eléri a felső egyharmadot, ami ilyen rövid idő alatt hatalmas eredménynek számít. Mindez a négy új körzeti megbízott iroda megnyitásának, a szabadidős rendőrök bevetésének, a települési járőrszolgálat átszervezésének, a száz fővel működő Érdi Polgárőr Egyesületnek és nem utolsó sorban Kozma Károlynak az új érdi rendőrkapitány munkájának is köszönhető.

A Civil támogatás rendszerének létrehozásával csaknem félezer pályázatot és több mint ezer olyan programot, rendezvényt támogattak, amit civilek kezdeményeztek és valósítottak meg. Elérték, hogy Érden sikerágazat lett a kultúra és a sport. A női kézilabda csapat a következő szezonban az NB I-ben fog játszani, Érdnek eddig még nem volt egyetlen sportágban sem első osztályú csapata, most ez is megvalósul. A művelődési ház rendezvényei telt házasak és nemcsak a kulturális programok látogatói fogadták jó szívvel a 100 százalékig levásárolható belépőjegyeket, hanem egyre több érdi kiskereskedő és cég szeretne bekapcsolódni a „Kultúra gazdagít” programba, így az önkormányzat már városkártya létrehozásán gondolkodik és a közszolgáltatásokat – vízművek, szemétszállítás – is szeretné bevonni a kultúra ilyen jellegű támogatásába.

Az óvodai férőhelyek száma az elmúlt évben 120 férőhellyel bővült.

Felépült a korszerű, a mai követelményeknek megfelelő Gárdonyi Gáza Általános Iskola és mellette a tanuszoda. Elkészült a Batthyány Általános Iskola városi sporttevékenységekre, nemzetközi versenyekre is alkalmas tornacsarnoka. Nem kis sikernek tartja, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskolában idén elkezdődhet a középfokú oktatás. Ennek köszönhető, hogy hetven gyerekkel nőtt azon középiskolás diákok száma, kik helyben folytathatják tanulmányaikat. A jövőben a Teleki Sámuel Általános Iskola, a Széchenyi István Általános Iskola és a Bolyai János Általános Iskolában is szeretnék megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy középiskolát is indítsanak.

Sikerült új, korszerű, épületekbe költöztetni a háziorvosi szolgáltatásokat. Most épül, teljesen megújul, a meglévő ellátások mellett plusz tizenhét szakmával, egynapos sebészettel egészül ki az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet is.

Fontosnak tartja megemlíteni az Ügyfélszolgálati Iroda megnyitását, hiszen ez szemléletváltást is jelentett a polgármesteri hivatal részéről, mert így mindig van egy olyan pontja a hivatalos ügyintézéseknek, amely minden nap nyitva van és befogadja, vagy elvégzi a szükséges papírmunkát, hogy gördülékenyebben menjen a lakosok ügyintézése.

A neves kozmetikai vállalat, a DM raktárbázisának Érdre településével pedig várhatóan mintegy ötszáz új munkahely létesül, de a csatornafejlesztés, a központ átépítése és a többi beruházás is mind esély arra, hogy az érdiek helyben kapjanak állást és ne csak aludni járjanak haza Érdre, hanem valóban saját, igazi otthonuknak érezzék ezt a várost!

Megemlíti a RÁVNA projektet.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy mikor kapja meg a választ a RÁVNÁ-val kapcsolatban, a levelet már tavasszal beadta. A szabálytalan építkezésnek nézzen utána a Polgármesteri Hivatal (por, zaj, füst). Tűrhetetlen állapotok uralkodnak. Jogi útra fogja terelni az ügyet.

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Megköszöni, hogy az önkormányzat támogatja az ófalusi Szent Mihály templom felújítási munkálatait.

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Egyebek

 

Szabó Károlyné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy hol lehet tudakozódni a csatornázással kapcsolatban.

 

Simó Károly: Aki a csatornázás iránt érdeklődik, az megteheti személyesen az Alispán utca 8. sz. alatt.

 

Palkovics Lászlóné: Érdeklődik a telken kívüli csonk, csatorna iránt.

 

Poszpisek Lajosné (tag): Az Alsó utcai szelektív hulladékgyűjtőnél található áldatlan állapotra hívja fel a figyelmet.

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.