Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2010. július 14. szerda 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros - Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes 5 fővel, de a megjelentett tagokra és vendégekre tekintettel az ülést megtartja. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3)      Az Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat tevékenységének értékelése

4)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet5 igen szavazattal elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Tímár László (r. alezredes, Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezető): Beszámol arról, hogy a polgárőrséggel és a polgármester úrral történt megbeszélések alapján megerősítik az ófalusi járőrszolgálatot, főleg a hétvégeken. Ennek alapján már a hétvégén így jártak el, de minden bűncselekményt így se tudnak megakadályozni, mint történt a termény tolvajlás esetében is. A térfigyelő kamerák beüzemelését követően a megfigyelt területeken visszaesett a z elkövetett bűncselekmények száma.

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmondja, hogy egy újabb körzeti megbízottat Gura Róbertet nevezték ki Ófaluban. Felhívja a figyelmet a Külső-Római úton lévő behajtani tilos táblákra! Kérdezi, hogy miért nincs kitéve a kivéve célforgalom számára tábla.

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a Molnár utcából hova tűnt a súlykorlátozó tábla, illetve ha direkt vették el, akkor miért történt.

 

Karsai Jánosné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy miért csak nagy nehezen érhető el telefonon a rendőrkapitányság. Kérdezi, hogy a temetőnél felmenő forgalmat mikor fogják megfigyelni, sorra feltörik a temetőnél a gépkocsikat.

 

Antunovits Antal: Szeretné, ha a Bagoly utcai rendőrségi irodát áthelyeznék Ófaluba. Kérdezi, hogy Ófaluban volt-e már olyan eset, amikor a kamerának köszönhetően fogtak el elkövetőt.

 

Tímár László: Igen indítottak már szabálysértési eljárást.

 

 

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a kamerák kiépítéshez pénzre van szükség.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Köszönetet mond a szomszéd néni nevében Pálházi Imre polgárőrnek, hogy mindig lehet számítani rá. A kastélynál levő kövek iránt érdeklődik, már 1,5 éve folyamatosan tűnnek el onnan és lassan nem lesz már ott semmi.

 

Mészáros Ildikó (tag): Kérdezi, hogy a Külső-Római úton mikorra várható a csak célforgalom tábla kihelyezése. Ha betartja a kreszt, akkor ez napi 4 km plusz neki.

 

Csikesz Ferenc (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy mit jelent az, hogy kivéve célforgalom, hogyan tudják ellenőrizni.

 

Tímár László: A célforgalom azt jelenti, hogy bemegy oda, ott lakik, valamilyen cél tevékenységből érkezik, de célhoz kötött a tevékenység, amit ott el akar végezni.

 

Kőrösi Jánosné: Szerinte a tábla helyett 30 km/h órás táblát kellene kihelyezni oda.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Az Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat tevékenységének értékelése

 

Kőrösi Jánosné: Beszámol arról, hogy az árok előtte (Fő utca) a legmélyebb, megáll a víz náluk!  

Polgár Tamás (tag): Kérdezi, hogy a Karolina utca Felső-Ercsi út közötti gyalogosok számára járható felület készítése (ami a 2009-es választókerületi alapok között az I. sz. választókerület szerepelt) tervét láthatja, illetve mikor fogják átadni.

 

Bércesi Tibor (tag): Az ÉKFI 2009-es beszámolójában az I. sz. választókerületben az szerepelt, hogy az éves kátyúzási ütemterv szerint javításra került a molnár utca. Szerinte ez nem történt meg és kéri ennek a felülvizsgálatát.

 

Ábel András: A Duna áradása után a homokzsákok még mindig ott vannak és kéri azoknak az elvitelét.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Egyebek

 

Karsai Jánosné: A piac fele tele van kátyúkkal az út. Az illegális szemét lerakások ellen emeli fel a szavát. A szomszédjában patkányokat találtak (Fő utca 23.).

Piszák Lászlóné: Az alábbi problémákat veti fel: A Gyormáról elindult a lösz (amikor az utat építették ott, akkor miért nem figyeltek arra, hogy az ott állandó mozgásban van, Kérdezi, hogy várható-e támfal építése, szemben elkorhadt kőrisfák vannak, amiket i kellene vágni). A vízátfolyókon nem tartják be a sebességkorlátozást, tisztítani is kellene a vízátfolyásokat. A Gyorma tetején az új kocsiút elzárja a régi utakat, 1 méteres mély kráter van, az esővíz nem tud elfolyni, kéri a régi rendet visszaállítani. A Szent Mihály tér és a Kerék utca kereszteződésében ugyanez a helyzet. Kérdezi, hogy a piactér melletti terület kinek a tulajdonában van, mert egy hatalmas szeméttelepet építették ott. Az eső után a kastély felé vezető úton kőtömb eső fogadta, a támfalat rendbe kellene tenni. A templomtér tele van szeméttel. Az artézi kút környéke szörnyen néz ki.

Kőrösi Jánosné: Az artézi kút környékére ő is felhívja figyelmet (vízpazarlás). A közvilágítás megoldását kéri Bogner Margit sírjánál (erre ígéretet is kapott).

Ábel András: Szintén megemlíti az artézi kút helyzetére. A Szent Mihály Alapítványnál 100.000,- Ft van az artézi kút felújítására félretéve.

Gózon Antalné (lakossági érdeklődő): Molnár u. 20. sz. alatt a pincéjét folyamatosan elönti a víz, az önkormányzat segítségét kéri, hogy vizsgálják meg, hogy honnan jön hozzá a víz. Május 25-e óta szivattyúzzák a vizet.

 

Fajkusz József (lakossági érdeklődő): Felajánlja fenyőfáját karácsonyra az önkormányzat részére. (Cím: 2030 Érd, Külső-Római u. 20.)

 

Gruber Istvánné (lakossági érdeklődő): A Járom u. Szapáry u. víz lefolyik. Kéri ennek a műszaki kivizsgálását.

 

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.